Gönderen Konu: TAVUKLARDA GAGA KESİMİ hakkında alıntı..  (Okunma sayısı 16796 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Kemal İS

 • Ziyaretçi
TAVUKLARDA GAGA KESİMİ hakkında alıntı..
« : Ekim 25, 2011, 09:45:36 ÖÖ »
 Gaga Kesimi

Gaga kesimi cerrahi bir islem olup öncelikle tüy yolma, gagalama ve giderek birbirini yemeye varan kanibaliz mden korunma yanında, yumurta yeme ve kırma alışkanlığını ortadan kaldırmak, yem sarfiyatını en alt düzeye indirmek için üst ve alt gagaya uygulanan bir işlemdir. Diğer hayvanların yolunup yaralanma sına neden olan gaganın sivri ve parçalayıcı kısmının uygun şekilde kütleştirilmesi ile hayvan büyük ölçüde saldırma eyleminde n vazgeçer.
Gaga kesmenin iki amaç bulunmakt adır: Birincisi kanibaliz mi önlemek, ikincisi yem zayiatının önüne geçmektir. Kanibaliz m her haftaki civciv, piliç ve tavuklard a görülen kötü bir alışkanlıktır. Bu durumdaki hayvanlar birbirler inin kloakalarını ve kloakanın hemen altındaki bölgeleri, başlarını, parmaklarını, kanat ve kuyruklarını gagalayar ak ciddi yaralara yol açarlar.
Kanibaliz min ortaya çıkışını engelleme de gaga kesimi etkili yöntemlerden biridir. Yumurtacı tavuk yetiştiriciliğinde gagalamay la ortaya çıkan sorunların kanibaliz me neden olmaması ve buna bağlı olum oranının azalması için gaga kesimi yapılmaktadır.
Gaga kesimi yem tüketimini ve yemden yararlanm ayı olumlu yönde etkiler.
 
Gaga Kesim Yası
Gaga kesimi 1. gunde, 6-10. gunler
arasında veya 8-14. haftalar
arasında yapılabilir.

Günlü civcivler de
uygulama:

Kuluçkahanede uygulanab ilir.
Yararı:
-İki gaga aynı anda kesilir.
-Çalışma hızı yüksektir.
-Gagalama erken yasta engellenm iş olur.
Sakıncaları:
-İlk 1-2 haftada gelişmede gerileme görülür.
-İslemi tekrarlam ak gerekebil ir.
-Gaga kolayca yaralanab ilir.

6-10 gunluk civcivler de uygulama
Yararı:
-Yuksek çalışma hızı sağlanır.
- İki gaga aynı anda kesilebil ir.
-Bir gunluğe oranla daha az stres yaşanır.
Sakıncaları:
-%10 a kadar işlem tekrar gerektiri r.
-Hatalı kesim yüksek olum oranına neden olur.
-Gagalar kolayca yaralanab ilir.

 8-14 haftalık civcivler de uygulama:
Yararı:
-İşlemi tekrarlam ak gerekmez.
-Bir aşı uygulaması ile birlikte yapılabilir.
Sakıncaları:
-Daha güç çalışma koşulları vardır.
-Gagaların ayrı kesilmesi gerekir.
- Eşeysel olgunluk yaşı gecikir.
-Yem su tüketiminde sorun oluşur.
-Gagada kanama meydana gelir.
 

Gaga Kesim Yöntemleri:
Gaga kesim yöntemi seçilirken bazı kriterler dikkate alınmalıdır. Bu kriterler; maliyet, stres, uygulanış kolaylığı ve Çalışma hızıdır. Sonuç olarak bir üretim yapılmakta ve bu üretim sürecinde maliyetin en düşük düzeyde olması istenir. Gerek alet
ekipman gerek işçilik olsun işletme için maliyet oluşturmaktadır. Kesim yönteminin doğru
uygulanma ması sonucunda hayvanlar da stres, yem tüketiminde azalma, verim düzeyinin düşmesi ve hastalık gibi olumsuzlu klar oluşmaktadır. Bu olumsuzlu klar işletmeye ek maliyet getirir.
 
   Sıcak Kesim Yontemi 6-10 günlük civcivler e uygulanma sı önerilir Saatte 2000 hayvana gaga kesimi yapılabilmektedir.
 
    Kesim sonrası sularına K vitamini desteği uygulanma lıdır. 5000 hayvan için bir gaga kesme bıçağı kullanılmaktadır.
 
 
   Bıçak sıcaklığının artması ve dağlama işleminin uzaması gagada kanamayı arttırır. 
    Kesim sonrası yarım saate kadar hayvanlar yem tüketimine başlarlar. 
 
  Kesim işlemi 
 Gagayı keserken, civcivin kafası baş parmağa gelecek şekilde avuca alıp, diğer dört parmak ile vücuduna hakim olup yönlendirmek gerekir. 
 Gaga kesimi, gaga kesme makinesin e takılan delikli şablonlarla yapılır. Delik çaplarının 3.5-4.0 ve 4.3 mm olması gerekir. Üst ve alt gaga aynı anda şablondaki delik kullanılarak burun delikleri nin ucundan 2 mm aşağısından kesilir ve 2 saniye süreyle dağlanır. 
 
Lazerle Gaga Kesimi
 
     
 

Gagaya fiziksel bir temas yoktur. Gagaya yüksek enerjili lazer ısını uygulaması yapılmaktadır. İşlem 2 sn boyunca uygulanma ktadır. Işın 1,5 watt ve 200 mikron çapındadır. Lazer gaganın üst tabakasındaki keratini keser, ama iç dokuya zarar vermez. 
 
 
 Uygulama sırasında kesinlikl e kanama olmamakta dır.
İşlem uygulandıktan sonra hayvan gagasını kullanabi lir. Gagaya yakından bakıldığında üzerinde beyaz bir leke görülür Gaganın ucu aşınarak 6-10. günlerde kümes içinde düşmektedir. Yöntem popularit e
kazanmakt adır. 
 
Soğuk Kesim Yöntemi
Üst gaganın burun delikleri nin 1,5-2 mm aşağısından kesilir. Bu uygulama sonunda gagaya dağlanma uygulanma z. Üst gagada kanama meydana gelir, fakat kısa surede kanama durur.
Hindilerd e büyütme birimleri nin açılmasından hemen önce 6-7. günlerde veya 10-12. günlerde uygulanır. Soğuk yöntemle gaganın kesilmesi yle gaga tekrar uzar ve tekrar kesim uygulamak zorunda kalınır. Tekrar kesim demek stres ve verim kaybı demektir.
 
  Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar 
 Sağlıklı civciv veya piliçlerin gagası kesilmeli dir. 
 Canlı aflı reaksiyon unun oluştuğu dönemde gaga kesimi yapılmamalıdır. 
 Gaga kesiminde oluşabilecek kanamaları aza indirmek için gaga kesiminde n 2 gün öncesinden başlanarak, gaga kesiminde n 2 gün sonrasına kadar içme sularına Vitamin K ilave edilmelid ir. 
 Gaga kesme bıçağının ısısının 650-700 °C' olması gerekmekt edir. Eğer bıçağın ısısı 650-700 °C ise bıçağın rengi sarı, daha yüksekse viflne renginde olacaktır. Yüksek sıcaklıktaki bıçaklar gaganın yanmasına yol açar. 
 Yemlik ve suluklar kontrol edilerek, gaga kesiminde n sonra civcivler in yem yemeleri ve su içmeleri sağlanmalıdır. 
 

GAGA KESİMİN ÖNEMİ
Hayvancılıkta hayvan hakları ve hayvan refahı önem kazanmıştır. Bunun bir nedeni günümüz insanlarının hayvan haklarına ve türlerin korunmasına gösterdikleri saygının artması. Diğer bir nedeni ise; günümüzde kullanılan üstün verimli, bir örnek ticari hayvan sürülerinin stres faktörlerine karşı duyarlıkların artmış olmasıdır. Kötü çevre koşulları ve bu sürülerde daha kolay ve daha çabuk stres oluşturabilmektedir. Stres sonucunda kanatlı vücudunda önce hızlı ve geçici, daha sonra kalıcı ve geri dönüşümü olmayan bazı değişiklikler oluşmaktadır. Stres altındaki hayvanlar daha kolay hastalanm akta ve hayvan sağlığını düzeltmek için daha fazla ilaç kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak hayvansal ürünlerde ilaç kalıntısı artmakta ve bu durum halk sağlığını tehdit etmektedi r. Hayvan sağlığı ve gıda güvenliğinin anahtar faktörü olarak ‘sürü sağlık denetim hizmetler i' içerisinde ‘sürü refahı' önemli bir unsurdur. Bu nedenle hayvanlar da oluşan stres faktörleri dikkatle incelenme lidir. Refah belirleme de sağlık, verim, davranış ve fizyoloji olmak üzere dört parametre kullanılmaktadır.
Gaga kesiminin yem tüketimine, yaşama gücüne ve davranışlar üzerine olumlu etkileri vardır.
Yumurtacı tavuk yetiştiriciliğinde gagalama ile ortaya çıkan sorunların kanibaliz me neden olmaması ve buna bağlı ölüm oranının azalması için gaga kesimi yapılmaktadır. Ayrıca gaga kesimi yem tüketimini ve yemden yararlanm ayı olumlu yönde etkiler.
Gaga kesimi uygulanma mış piliçlere göre gaga kesimi yapılmış piliçlerin tüylenme durumunun daha iyi olur. Hayvanlar da refah kriterler i dikkate alındığında, gaga kesiminin bu kriterler i olumsuz yönde etkilemed iği yapılan çalışmalarla da belirtilm iştir. Hayvanların gaga kesimi sırasında acı ve stres yasadıkları varsayılmaktadır. Fakat acı ve stresin kısa sureli olduğu düşünülürse, yaklaşık olarak 72 hafta yasayan bu hayvanlar da gaga kesiminin yapılması gerekmekt edir.

 
 
 

Aytac Kececi

 • Ziyaretçi
Ynt: TAVUKLARDA GAGA KESİMİ hakkında alıntı..
« Yanıtla #1 : Ekim 25, 2011, 10:24:38 ÖÖ »
Çiftliklerde Birbirler ine Zarar Vermesinl er Diye Yapıyorlar Bu İşlemi Ama Bi Kaç Yerde Gördüm Hayvan Yem Yiyemiyor Ya Acıdım :( Yazık Yaa :(

MUHAMMED EMİN

 • Ziyaretçi
Ynt: TAVUKLARDA GAGA KESİMİ hakkında alıntı..
« Yanıtla #2 : Mayıs 10, 2012, 09:03:28 ÖS »
Biz hobiciler in de uygulaması gereken birşey midir acaba? En önemli yararı yem zayiatı olsa gerek :)

Ahmet cemil

 • Ziyaretçi
Ynt: TAVUKLARDA GAGA KESİMİ hakkında alıntı..
« Yanıtla #3 : Mayıs 10, 2012, 09:10:19 ÖS »
hobici olarak gaga yı neile nasıl  kesebilir iz acaba bir fikri olan varmı

saitsahineren

 • Ziyaretçi
Ynt: TAVUKLARDA GAGA KESİMİ hakkında alıntı..
« Yanıtla #4 : Mayıs 10, 2012, 09:16:25 ÖS »
gaganın sadece uzayan tarafı , tırnak cakısı ile kesilebil inir.. sadece uzayan, bicimsiz , şekil bozuklugu olan tarafını kesmek gerekiyor diyer tarafını kesmeye kalkışırsanız gagayı kanatırsınız..
birde kafeslerd e, kümeslerde taş bulunduru rsanız , kanatlı kendisi zamanla o taşa gagasını sürterek kullanır. şekil bozuklugu, uzama ortadan kalkmış olur.

MUHAMMED EMİN

 • Ziyaretçi
Ynt: TAVUKLARDA GAGA KESİMİ hakkında alıntı..
« Yanıtla #5 : Mayıs 10, 2012, 10:55:22 ÖS »
gaganın sadece uzayan tarafı , tırnak cakısı ile kesilebil inir.. sadece uzayan, bicimsiz , şekil bozuklugu olan tarafını kesmek gerekiyor diyer tarafını kesmeye kalkışırsanız gagayı kanatırsınız..
birde kafeslerd e, kümeslerde taş bulunduru rsanız , kanatlı kendisi zamanla o taşa gagasını sürterek kullanır. şekil bozuklugu, uzama ortadan kalkmış olur.
Teşekkürler. Evet biz de geçen sene 4 civcivimi z birbirler ini aşırı ibikliyor du gagalarını kesmiştik ama alttan da üstten de almıştık, ve birisi biraz kanamıştı. Tırnak makasıyla kesmiştik biz de. Demek ki çok kesmemek gerekiyor muş ;) öğrenmiş olduk..

Ahmet cemil

 • Ziyaretçi
Ynt: TAVUKLARDA GAGA KESİMİ hakkında alıntı..
« Yanıtla #6 : Mayıs 13, 2012, 10:38:24 ÖÖ »
tırnak çakısı işe yaradı kavgacılar sakinleşti

Emre YILDIZ

 • Ziyaretçi
Ynt: TAVUKLARDA GAGA KESİMİ hakkında alıntı..
« Yanıtla #7 : Mayıs 13, 2012, 12:34:14 ÖS »
abi peki bu 1 yaşında olan kavgacılara da uygulana bileceğimiz bir yöntem midir acaba?

Çevrimdışı aydemir aydın

 • Yönetici
 • MASTER
 • *****
 • Toplam İleti: 6039
 • Performans +0/-0
 • Cinsiyet: Bay
 • Meslek: Ziraat müh.
Ynt: TAVUKLARDA GAGA KESİMİ hakkında alıntı..
« Yanıtla #8 : Ocak 08, 2014, 02:50:46 ÖS »
Gaga Kesimi

Kannibali zmin önlenmesi amacıyla 5-7 günlük civcivler in gagalarının 1/3 ünün kesilmesi işlemidir. Gaga kesiminde yapılacak hatalar, kannibali zmden daha büyük sorunlara neden olabilir. Bu nedenle işlem doğru bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Çevrimdışı aydemir aydın

 • Yönetici
 • MASTER
 • *****
 • Toplam İleti: 6039
 • Performans +0/-0
 • Cinsiyet: Bay
 • Meslek: Ziraat müh.
Ynt: TAVUKLARDA GAGA KESİMİ hakkında alıntı..
« Yanıtla #9 : Ocak 08, 2014, 02:52:02 ÖS »
Gaga Kesimi

Çevrimdışı aydemir aydın

 • Yönetici
 • MASTER
 • *****
 • Toplam İleti: 6039
 • Performans +0/-0
 • Cinsiyet: Bay
 • Meslek: Ziraat müh.
Ynt: TAVUKLARDA GAGA KESİMİ hakkında alıntı..
« Yanıtla #10 : Ocak 08, 2014, 02:53:39 ÖS »
Gaga Kesimi

Çevrimdışı aydemir aydın

 • Yönetici
 • MASTER
 • *****
 • Toplam İleti: 6039
 • Performans +0/-0
 • Cinsiyet: Bay
 • Meslek: Ziraat müh.
Ynt: TAVUKLARDA GAGA KESİMİ hakkında alıntı..
« Yanıtla #11 : Mayıs 20, 2014, 09:21:01 ÖÖ »
Gaga Kesimi


Kanatlı hayvanların gagası, oldukça fazla sinirle do-
natılmıştır ve aynen insan eli gibi dokunma, ısı ve
basınca duyarlıdır. Kanatlı hayvanlar gagalarını, sa-
dece yem toplamak için değil aynı zamanda çevre-
deki nesneleri keşfetmek ve manipüle etmek, tüyle-
rini düzeltmek, kum banyosu yapmak, yuva yapmak
ve sosyal ilişkiler için de kullanırlar. Bu nedenle
gaga kesimi ağrı verici bir işlem olmasının yanı sıra
hayvanı önemli duyusal bilgilerd en de yoksun bırak-
maktadır. Bununla birlikte, alternati flerin tükendiği
bir durumda dikkatli bir gaga kesim programı kani-
balizm vakalarını önlemeye büyük oranda yardımcı
olacaktır.
Kanibaliz min, yeterli su ve yiyecek erişiminin sağ-
landığı, kafes başına düşen hayvan sayısının az ol-
duğu kafeslerd e yayılımı etkin değildir. Medyum
hibrit yumurtacı tavuk sürüsü, tavukluk kafes sis-
temlerind e barındırıldıklarında gaga kesim işlemi
uygulanma malıdır. Bununla birlikte, hafif olan beyaz
Leghorn hibritler i kalabalık sürü kafes ortamların-
da barındırıldıklarında (tavuk başına 70 inç kareden
az alan), kanibaliz mden ötürü yüksek ölüm oranları
görülebilir. Her ne kadar 86 inç
2
/kanatlı hayvan’dan
daha yüksek oranlarda sürü yoğunluğu önerilmese de
kapsamlı önlemler alınmayan bu oran üzerindeki ka-
labalıklarda kanibaliz min önlenmesi için gaga kesimi
gereklidi r.
Gaga kesim kararı alındığı taktirde, bu işlem sadece
eğitimli personel tarafından ve kanatlı hayvan 7-10
günlük yaştayken yapılmalıdır. Gaga kesim hataları,
zaten stresli olan işleme ek bir ağrı ve acının yanı
sıra kanibaliz min önlenmesinde başarısızlığa neden
olabilir.
Gaganın doğru miktarının uzaklaştırılması önemli-
dir. Haşin gaga kesimleri, nörom formasyon u ve skar
(yara) dokusu oluşmasına neden olmaktadır. Halbu-
ki, üst gaganın sadece 1/3 ila 1/4’lük kısmının ve alt
gaganın biraz daha az bir kısmının dikkatli kesimi bu
sonucun ortaya çıkmasını önlemektedir. Alt gaganın
daha az bir kısmının uzaklaştırılabilmesi için gaga,
yukarıdan aşağıya doğru bir üçgen şeklinde kesilme-
lidir .
Gaga kesimi için çoğunlukla ısıtılmış bıçaklar kulla-
nılmaktadır. Ancak, lazer ve kızılötesi ışınların kulla-
nıldığı yeni teknoloji ler de günümüzde araştırılmak-
tadır. Bu nedenle, bu yeni teknoloji lerin kullanılabil
bulunmala rı halinde adapte edilebilm eleri açısından
üreticiler hazırlıklı olmalıdır. Makas bıçağının çok sı-
cak veya çok soğuk olması durumunda ya da çevre
ısısının sürünün fazla ısınmasına neden olduğu du-
rumlarda kanama meydana gelmekted ir.

Çevrimdışı aydemir aydın

 • Yönetici
 • MASTER
 • *****
 • Toplam İleti: 6039
 • Performans +0/-0
 • Cinsiyet: Bay
 • Meslek: Ziraat müh.
Ynt: TAVUKLARDA GAGA KESİMİ hakkında alıntı..
« Yanıtla #12 : Mayıs 20, 2014, 09:27:21 ÖÖ »
Gaga Kesimi Öncesi ve Sonrası İdare Açısından
İpuçlarıKesim öncesi ve sonrası stresi, kanamayı, ağırlık kay-
bını ve dehidrasy onu en aza indirmek için önlemler
alınabilir. Yardımcı olabilece k bu prosedürlerden ba-
zıları şunlardır:
   Sıcak hava koşulları altında kesim yapıldığı tak-
tirde hayvanları olabildiğince serin tutunuz. İş-
lemi sabah erken saatte veya gün batımından
sonra yapmak daha iyi olacaktır. Her zaman için
taze ve soğuk suyu mevcut bulunduru nuz.
  Gaga kesiminde n iki gün önce ve kesimi izleyen
iki-üç gün boyunca suya K vitamini eklenmeli dir
( 5 mg/galon veya 20 mg/lt).
  Bazı zamanlard a suya ayrıca C vitamini de ekle-
nebilir ( 20 mg/lt veya 80 mg/galon).
  Kesimi izleyen 4-7 gün boyunca yemlik derinliği-
ni en az 2 inç’e (5.08 cm) kadar arttırınız. Hay-
vanlar bu zaman aralığında, yemliğin tamamını
gagalama yetisine sahip değillerdir.
  Günde iki kez yem takviyesi yaparak veya meka-
nik yemlemeyi daha fazla çalıştırarak yem tüke-
timini uyarınız. Gaga kesimini izleyen bir hafta
boyunca prestarte r, starter veya yüksek yoğun-
luklu stres yemi verilmeli dir.
  Gaga kesimini izleyen bir kaç gün boyunca su ba-
sıncını düşürün veya manuel olarak kap sulama
cihazlarını çalıştırın. Yeni gaga kesimi yapılmış
hayvanların, kesimin hemen sonrasında otomatik
sulukları kullanması oldukça zordur.
  Gaga kesiminin bir hafta öncesi veya kesimi iz-
leyen iki hafta boyunca hayvanlar, barınma, aşı-
lama veya parazitle nmeye (açık beside) bağlı
strese maruz bırakılmamalıdırlar.
  Gaga kesimini takiben iyileşmeyi gözlemlemek
için hayvanları sıklıkla kontrol ediniz.
  Gaganın belirgin şekilde tekrar uzaması duru-
munda ikinci bir gaga kesimi gerekebil ir. Bu iş-
lem, sekiz haftalık yaş öncesi veya sekiz haftalık
yaşta yapılmalıdır.


Poultry Managemen t,