Gönderen Konu: TAVUKLARDA GAGA KESİMİ hakkında alıntı..  (Okunma sayısı 5358 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Kemal İS

 • Ziyaretçi
TAVUKLARDA GAGA KESİMİ hakkında alıntı..
« : Ekim 25, 2011, 09:45:36 ÖÖ »
 Gaga Kesimi

Gaga kesimi cerrahi bir islem olup öncelikle tüy yolma, gagalama ve giderek birbirini yemeye varan kanibaliz mden korunma yanında, yumurta yeme ve kırma alışkanlığını ortadan kaldırmak, yem sarfiyatını en alt düzeye indirmek için üst ve alt gagaya uygulanan bir işlemdir. Diğer hayvanların yolunup yaralanma sına neden olan gaganın sivri ve parçalayıcı kısmının uygun şekilde kütleştirilmesi ile hayvan büyük ölçüde saldırma eyleminde n vazgeçer.
Gaga kesmenin iki amaç bulunmakt adır: Birincisi kanibaliz mi önlemek, ikincisi yem zayiatının önüne geçmektir. Kanibaliz m her haftaki civciv, piliç ve tavuklard a görülen kötü bir alışkanlıktır. Bu durumdaki hayvanlar birbirler inin kloakalarını ve kloakanın hemen altındaki bölgeleri, başlarını, parmaklarını, kanat ve kuyruklarını gagalayar ak ciddi yaralara yol açarlar.
Kanibaliz min ortaya çıkışını engelleme de gaga kesimi etkili yöntemlerden biridir. Yumurtacı tavuk yetiştiriciliğinde gagalamay la ortaya çıkan sorunların kanibaliz me neden olmaması ve buna bağlı olum oranının azalması için gaga kesimi yapılmaktadır.
Gaga kesimi yem tüketimini ve yemden yararlanm ayı olumlu yönde etkiler.
 
Gaga Kesim Yası
Gaga kesimi 1. gunde, 6-10. gunler
arasında veya 8-14. haftalar
arasında yapılabilir.

Günlü civcivler de
uygulama:

Kuluçkahanede uygulanab ilir.
Yararı:
-İki gaga aynı anda kesilir.
-Çalışma hızı yüksektir.
-Gagalama erken yasta engellenm iş olur.
Sakıncaları:
-İlk 1-2 haftada gelişmede gerileme görülür.
-İslemi tekrarlam ak gerekebil ir.
-Gaga kolayca yaralanab ilir.

6-10 gunluk civcivler de uygulama
Yararı:
-Yuksek çalışma hızı sağlanır.
- İki gaga aynı anda kesilebil ir.
-Bir gunluğe oranla daha az stres yaşanır.
Sakıncaları:
-%10 a kadar işlem tekrar gerektiri r.
-Hatalı kesim yüksek olum oranına neden olur.
-Gagalar kolayca yaralanab ilir.

 8-14 haftalık civcivler de uygulama:
Yararı:
-İşlemi tekrarlam ak gerekmez.
-Bir aşı uygulaması ile birlikte yapılabilir.
Sakıncaları:
-Daha güç çalışma koşulları vardır.
-Gagaların ayrı kesilmesi gerekir.
- Eşeysel olgunluk yaşı gecikir.
-Yem su tüketiminde sorun oluşur.
-Gagada kanama meydana gelir.
 

Gaga Kesim Yöntemleri:
Gaga kesim yöntemi seçilirken bazı kriterler dikkate alınmalıdır. Bu kriterler; maliyet, stres, uygulanış kolaylığı ve Çalışma hızıdır. Sonuç olarak bir üretim yapılmakta ve bu üretim sürecinde maliyetin en düşük düzeyde olması istenir. Gerek alet
ekipman gerek işçilik olsun işletme için maliyet oluşturmaktadır. Kesim yönteminin doğru
uygulanma ması sonucunda hayvanlar da stres, yem tüketiminde azalma, verim düzeyinin düşmesi ve hastalık gibi olumsuzlu klar oluşmaktadır. Bu olumsuzlu klar işletmeye ek maliyet getirir.
 
   Sıcak Kesim Yontemi 6-10 günlük civcivler e uygulanma sı önerilir Saatte 2000 hayvana gaga kesimi yapılabilmektedir.
 
    Kesim sonrası sularına K vitamini desteği uygulanma lıdır. 5000 hayvan için bir gaga kesme bıçağı kullanılmaktadır.
 
 
   Bıçak sıcaklığının artması ve dağlama işleminin uzaması gagada kanamayı arttırır. 
    Kesim sonrası yarım saate kadar hayvanlar yem tüketimine başlarlar. 
 
  Kesim işlemi 
 Gagayı keserken, civcivin kafası baş parmağa gelecek şekilde avuca alıp, diğer dört parmak ile vücuduna hakim olup yönlendirmek gerekir. 
 Gaga kesimi, gaga kesme makinesin e takılan delikli şablonlarla yapılır. Delik çaplarının 3.5-4.0 ve 4.3 mm olması gerekir. Üst ve alt gaga aynı anda şablondaki delik kullanılarak burun delikleri nin ucundan 2 mm aşağısından kesilir ve 2 saniye süreyle dağlanır. 
 
Lazerle Gaga Kesimi
 
     
 

Gagaya fiziksel bir temas yoktur. Gagaya yüksek enerjili lazer ısını uygulaması yapılmaktadır. İşlem 2 sn boyunca uygulanma ktadır. Işın 1,5 watt ve 200 mikron çapındadır. Lazer gaganın üst tabakasındaki keratini keser, ama iç dokuya zarar vermez. 
 
 
 Uygulama sırasında kesinlikl e kanama olmamakta dır.
İşlem uygulandıktan sonra hayvan gagasını kullanabi lir. Gagaya yakından bakıldığında üzerinde beyaz bir leke görülür Gaganın ucu aşınarak 6-10. günlerde kümes içinde düşmektedir. Yöntem popularit e
kazanmakt adır. 
 
Soğuk Kesim Yöntemi
Üst gaganın burun delikleri nin 1,5-2 mm aşağısından kesilir. Bu uygulama sonunda gagaya dağlanma uygulanma z. Üst gagada kanama meydana gelir, fakat kısa surede kanama durur.
Hindilerd e büyütme birimleri nin açılmasından hemen önce 6-7. günlerde veya 10-12. günlerde uygulanır. Soğuk yöntemle gaganın kesilmesi yle gaga tekrar uzar ve tekrar kesim uygulamak zorunda kalınır. Tekrar kesim demek stres ve verim kaybı demektir.
 
  Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar 
 Sağlıklı civciv veya piliçlerin gagası kesilmeli dir. 
 Canlı aflı reaksiyon unun oluştuğu dönemde gaga kesimi yapılmamalıdır. 
 Gaga kesiminde oluşabilecek kanamaları aza indirmek için gaga kesiminde n 2 gün öncesinden başlanarak, gaga kesiminde n 2 gün sonrasına kadar içme sularına Vitamin K ilave edilmelid ir. 
 Gaga kesme bıçağının ısısının 650-700 °C' olması gerekmekt edir. Eğer bıçağın ısısı 650-700 °C ise bıçağın rengi sarı, daha yüksekse viflne renginde olacaktır. Yüksek sıcaklıktaki bıçaklar gaganın yanmasına yol açar. 
 Yemlik ve suluklar kontrol edilerek, gaga kesiminde n sonra civcivler in yem yemeleri ve su içmeleri sağlanmalıdır. 
 

GAGA KESİMİN ÖNEMİ
Hayvancılıkta hayvan hakları ve hayvan refahı önem kazanmıştır. Bunun bir nedeni günümüz insanlarının hayvan haklarına ve türlerin korunmasına gösterdikleri saygının artması. Diğer bir nedeni ise; günümüzde kullanılan üstün verimli, bir örnek ticari hayvan sürülerinin stres faktörlerine karşı duyarlıkların artmış olmasıdır. Kötü çevre koşulları ve bu sürülerde daha kolay ve daha çabuk stres oluşturabilmektedir. Stres sonucunda kanatlı vücudunda önce hızlı ve geçici, daha sonra kalıcı ve geri dönüşümü olmayan bazı değişiklikler oluşmaktadır. Stres altındaki hayvanlar daha kolay hastalanm akta ve hayvan sağlığını düzeltmek için daha fazla ilaç kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak hayvansal ürünlerde ilaç kalıntısı artmakta ve bu durum halk sağlığını tehdit etmektedi r. Hayvan sağlığı ve gıda güvenliğinin anahtar faktörü olarak ‘sürü sağlık denetim hizmetler i' içerisinde ‘sürü refahı' önemli bir unsurdur. Bu nedenle hayvanlar da oluşan stres faktörleri dikkatle incelenme lidir. Refah belirleme de sağlık, verim, davranış ve fizyoloji olmak üzere dört parametre kullanılmaktadır.
Gaga kesiminin yem tüketimine, yaşama gücüne ve davranışlar üzerine olumlu etkileri vardır.
Yumurtacı tavuk yetiştiriciliğinde gagalama ile ortaya çıkan sorunların kanibaliz me neden olmaması ve buna bağlı ölüm oranının azalması için gaga kesimi yapılmaktadır. Ayrıca gaga kesimi yem tüketimini ve yemden yararlanm ayı olumlu yönde etkiler.
Gaga kesimi uygulanma mış piliçlere göre gaga kesimi yapılmış piliçlerin tüylenme durumunun daha iyi olur. Hayvanlar da refah kriterler i dikkate alındığında, gaga kesiminin bu kriterler i olumsuz yönde etkilemed iği yapılan çalışmalarla da belirtilm iştir. Hayvanların gaga kesimi sırasında acı ve stres yasadıkları varsayılmaktadır. Fakat acı ve stresin kısa sureli olduğu düşünülürse, yaklaşık olarak 72 hafta yasayan bu hayvanlar da gaga kesiminin yapılması gerekmekt edir.

 
 
 

Aytac Kececi

 • Ziyaretçi
Ynt: TAVUKLARDA GAGA KESİMİ hakkında alıntı..
« Yanıtla #1 : Ekim 25, 2011, 10:24:38 ÖÖ »
Çiftliklerde Birbirler ine Zarar Vermesinl er Diye Yapıyorlar Bu İşlemi Ama Bi Kaç Yerde Gördüm Hayvan Yem Yiyemiyor Ya Acıdım :( Yazık Yaa :(

MUHAMMED EMİN

 • Ziyaretçi
Ynt: TAVUKLARDA GAGA KESİMİ hakkında alıntı..
« Yanıtla #2 : Mayıs 10, 2012, 09:03:28 ÖS »
Biz hobiciler in de uygulaması gereken birşey midir acaba? En önemli yararı yem zayiatı olsa gerek :)

Ahmet cemil

 • Ziyaretçi
Ynt: TAVUKLARDA GAGA KESİMİ hakkında alıntı..
« Yanıtla #3 : Mayıs 10, 2012, 09:10:19 ÖS »
hobici olarak gaga yı neile nasıl  kesebilir iz acaba bir fikri olan varmı

saitsahineren

 • Ziyaretçi
Ynt: TAVUKLARDA GAGA KESİMİ hakkında alıntı..
« Yanıtla #4 : Mayıs 10, 2012, 09:16:25 ÖS »
gaganın sadece uzayan tarafı , tırnak cakısı ile kesilebil inir.. sadece uzayan, bicimsiz , şekil bozuklugu olan tarafını kesmek gerekiyor diyer tarafını kesmeye kalkışırsanız gagayı kanatırsınız..
birde kafeslerd e, kümeslerde taş bulunduru rsanız , kanatlı kendisi zamanla o taşa gagasını sürterek kullanır. şekil bozuklugu, uzama ortadan kalkmış olur.

MUHAMMED EMİN

 • Ziyaretçi
Ynt: TAVUKLARDA GAGA KESİMİ hakkında alıntı..
« Yanıtla #5 : Mayıs 10, 2012, 10:55:22 ÖS »
gaganın sadece uzayan tarafı , tırnak cakısı ile kesilebil inir.. sadece uzayan, bicimsiz , şekil bozuklugu olan tarafını kesmek gerekiyor diyer tarafını kesmeye kalkışırsanız gagayı kanatırsınız..
birde kafeslerd e, kümeslerde taş bulunduru rsanız , kanatlı kendisi zamanla o taşa gagasını sürterek kullanır. şekil bozuklugu, uzama ortadan kalkmış olur.
Teşekkürler. Evet biz de geçen sene 4 civcivimi z birbirler ini aşırı ibikliyor du gagalarını kesmiştik ama alttan da üstten de almıştık, ve birisi biraz kanamıştı. Tırnak makasıyla kesmiştik biz de. Demek ki çok kesmemek gerekiyor muş ;) öğrenmiş olduk..

Ahmet cemil

 • Ziyaretçi
Ynt: TAVUKLARDA GAGA KESİMİ hakkında alıntı..
« Yanıtla #6 : Mayıs 13, 2012, 10:38:24 ÖÖ »
tırnak çakısı işe yaradı kavgacılar sakinleşti

Emre YILDIZ

 • Ziyaretçi
Ynt: TAVUKLARDA GAGA KESİMİ hakkında alıntı..
« Yanıtla #7 : Mayıs 13, 2012, 12:34:14 ÖS »
abi peki bu 1 yaşında olan kavgacılara da uygulana bileceğimiz bir yöntem midir acaba?

Çevrimiçi aydemir aydın

 • Yönetici
 • MASTER
 • *****
 • Toplam İleti: 3824
 • Cinsiyet: Bay
 • Meslek: Ziraat müh.
 • Telefon: 05352160033
Ynt: TAVUKLARDA GAGA KESİMİ hakkında alıntı..
« Yanıtla #8 : Ocak 08, 2014, 02:50:46 ÖS »
Gaga Kesimi

Kannibali zmin önlenmesi amacıyla 5-7 günlük civcivler in gagalarının 1/3 ünün kesilmesi işlemidir. Gaga kesiminde yapılacak hatalar, kannibali zmden daha büyük sorunlara neden olabilir. Bu nedenle işlem doğru bir şekilde gerçekleştirilmelidir.
BURSA- yenişehir.

Çevrimiçi aydemir aydın

 • Yönetici
 • MASTER
 • *****
 • Toplam İleti: 3824
 • Cinsiyet: Bay
 • Meslek: Ziraat müh.
 • Telefon: 05352160033
Ynt: TAVUKLARDA GAGA KESİMİ hakkında alıntı..
« Yanıtla #9 : Ocak 08, 2014, 02:52:02 ÖS »
Gaga Kesimi
BURSA- yenişehir.

Çevrimiçi aydemir aydın

 • Yönetici
 • MASTER
 • *****
 • Toplam İleti: 3824
 • Cinsiyet: Bay
 • Meslek: Ziraat müh.
 • Telefon: 05352160033
Ynt: TAVUKLARDA GAGA KESİMİ hakkında alıntı..
« Yanıtla #10 : Ocak 08, 2014, 02:53:39 ÖS »
Gaga Kesimi
BURSA- yenişehir.