Gönderen Konu: tavuk cinslerin kuluçka süreleri  (Okunma sayısı 13209 defa)

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Hayri KAYIKÇI

  • Ziyaretçi
tavuk cinslerin kuluçka süreleri
« : Ocak 12, 2010, 03:34:22 ÖS »
Tavuk zoolojik olarak gallus cinsi kuşlar (aves) sınıfı Phasiandi ae (sülüngiller) familyası ve gallus domestius türüne aittir.
 Dünyada yaklaşık 600 bin hayvan türünden 10 bin kadarı kuşlar sınıfına aittir. Tavuklar muhtemele n enfazla evcil hayvan gurubunu teşkil eder. Tarihi bilgilere göre bugünkü evcil tavuğun atasını güney-doğu asyadan orjinlend iği zannedilm ektedir. Güneydoğu Asya ormanlarında yaşayan 4 yabani formun bugünkü tavuk ırklarının kökenini oluşturduğu bilinmekt edir. Bunlar
 1- gallus gallus veya gallus bankiva (kırmızı orman tavuğu)
 2- gallus lafayetti (Seylan orman tavuğu)
 3- gallus sonerati (gri orman tavuğu)
 4- gallus various  (siyah veya yeşil orman tavuğu)
 Çiftlik hayvanlarında olduğu gibi tavuklar içinde verim yönlerine göre sınıflandırma yapılmaktadır.
 1- yumurta ırkları
 2- et ırkları
 3- yumurta verim yönlü kombine ırklar
 4- süs ırkları
 Benim ilgilendiğim ve üretimini yaptığım süs tavukları olduğu için sizle bazı bilgi ve tecrübelerimi paylaşmak istedim.
 Süs tavukları beslediğim hayvanlar içerisinde çok ayrı bir önemi vardır süs tavukları merakı çocukluğumda bir iki cins ile başlayıp bu günlere kadar gelmiştir. Süs tavuğu merakı   başlangıçta az sayıdaki tavuklarl a başlamış zamanla yurdumuzd an ve dünyadan çeşitli tavuk türlerinin eklenmesi ile bugün Türkiye'nin en fazla çeşit i olan koleksiyo nu haline gelmiştir bu hayvanları temin etmek zaman içinde kimi zaman yumurta ile kimi zamanda canlı hayvan alımıyla gerçekleşmiştir.
 Yurtdışındaki hayvan fuarlarında ilk önce süs tavuklarına bakıp ondan sonra başka hayvanlar la ilgilenme mde acaba yeni bizde olmayan ırklardan görüp  alabilir miyim telaşındandır.
 Yıllardan beri Türkiye de olmayan süs tavuklarını getirip belli süre sonra onları üretip hayvan severlerl e paylaşmışımdır.  Hayvan severleri n İlk başlarda ismini bile bilmeden( kağıda yazarak )beğenip aldığı hayvanların şimdi ise isimlerin i özelliklerini öğrenip üretmeleri , bilinçlenmeleri ve bu merakın yurdumuzd a da hızla artması beni memnun etmektedi r.  Süs tavukları adından da anlaşılacağı gibi görünüşü ,ötüşü, güzelliği ... için beslenir süs tavuklarının içinde bazı ırklar geçmişte yumurta ve et yönlü olarak kullanılsa bile bugün için bir sergi hayvanı olarak yerlerini almışlardır. Süs tavukları diye   adlandırdığımız bu tavukları vücut yapısına göre 3 grupta toplayabi liriz.
 1-Ağır ırklar (Brahma,dev cochin,orpinton vb.)
 2-Orta ağır ırklar (fizan,lakenvelders,Hamburg vb)
 3-Hafif  ırklar (cüce cochin,zibrit.çabo vb.)
 Dünyada tavuk sergileri nde mevcut ırk ve varyetele r arasında rekabet olduğu yıllarda yeni ırk karakteri stiklerin i devam ettirmek,ıslah etmek için çalışmalar yapılmış  çalışmalar sırasında hangi karakteri n ele alınacağı konusunda karar vermek için bir standarda ihtiyaç duyulmuştur. Bu saf ırk ve varyetele ri devam ettirmek için Amerika ve avrupada çeşitli birlikler kurulmuştur. Buna göre her cinsin standart ı belirlenm iştir. Örnek: Brahma tavuğunu ele alırsak ibiği gül ibik bacakları paçalı ağırlığı 5.4-4.3- kg arası ve hangi renklerde olacağı belirlenm iştir. Bazı cinslerde Avrupa ve Amerika da kabul edilen standartl arın aynı olmadığı görülmüştür.


 HANGİ CİNS SÜS TAVUĞU 


 Eskiden ülkemizde süs tavuğu denince akla sadece cin.ispenç,veya fizan gelirdi bugün ise bir çok cins ve ırk ülkemizde bulunmakt adır.
 Süs tavuklarının seçimi kişiden kişiye ve zevke göre değişir bu tavukların kolay bakımı ve üremesi değişik görünüşleri ve özellikleriyle hayvan severleri n ilgisini çekmektedir.
 Çiftliğimize gelen hayvan severlerd en kimileri minyatür cinslere ilgi duyarlar kimilerin e göre iri cinsler daha güzeldir  bazıları tepeli bazılarıda paçalıları beğenir bu geniş beğeni alanı beni Türkiye'nin en geniş süs tavuğu koleksiyo nunu oluşturmama sebeb olmuştur. Evinizde  bahçenizde veya çiftliğinizde besleyeceğiniz süs tavukları için önce kümesleriniz uygun olmalıdır  eğer  yeterli yeriniz varsa  cinsleri hatta renkleri ayrı ayrı  kümeslerde besleyere k hem cinslerin karışmasını önler  hem de ırk özelliklerini taşıyan   civcivler elde edebilirs iniz.
 Bunun dışında eğer yeriniz kısıtlı ise karma kümesler veya kafesler oluşturabilirsiniz burada dikkat edilecek nokta iri cinslerle (Brahma,dev cochin,orpinton vb.) minyatür cinsleri (cüce cochin,çabo, zibrit vb.) bir arada tutmamanız gerekir iri cinsler ufak tavuklara çiftleşmede veya kümeste zarar verebilir ler .
 Karma kümeslerde çeşitli cinsler bir arada olduğu için birbiriyl e çiftleşirler bunun için alınacak yavrular ırk özelliklerini taşımazlar ama benim birçok tanıdığım benim için saf yavru almak önemli değil hepsi bir arada görüntüsü daha güzel diyebiliy or.
  Birlikte besleyeceğiniz hayvanları civciv veya piliç iken  bir arada tutarsanız birbirine alışması kolay olur ve horozların kavga etmesini önlemiş olursunuz .  Ama ben size her  cins süs tavuğunu ayrı ayrı kafes veya kümeslerde  besleyip saf cinsleri korumanızı tavsiye ederim.
 

 TAVUK BARINAKLA RI


 Tavuk barınakları besleyeceğiniz cinse ve  kümes için ayırdığınız yere göre değişir  örnek : uzunluk 1.5 mt - genişlik 1 mt - yüksekliği 80 cm olan bir kafeste  5 adet zibrit veya çabo besleyebi lirsiniz ama aynı kafeste 3 adetten  fazla Brahma veya dev cochin besleyeme zsiniz çünkü iri hayvanlar daha çok yer ihtiyacı duyarlar
Kafesleri n dışında toprak veya beton tabanlı kümesler bahçeli ve bahçesiz olarak koyacağınız hayvan miktarına göre çeşitli ölçülerde yapabilir siniz.
 1- Kümes zemininde toprak,tahta,beton,curuf veya bu materyall erin çeşitli cinsleri kullanıldığını görmek mümkündür hangi materyal seçilirse seçilsin sonuçta zeminin bazı özellikleri taşıması gerekir zemin rutubet geçirmez çatlakları olmayan ,farelerin giremeyec eği kolay temizlene bilir ve dezenfekt e edilebili r su tutmayan özellikte olmalıdır.
 Bir çok zemin materyali nin avantaj ve dezavanta jları  dikkatte alındığında en tatmin edici ve en yaygın olanı beton zemindir beton zeminli kümesler sağlıklıdır kolay temizlene bilir fare geçirmez nitelikte dir. Beton zeminin üzerine uygun şekilde yataklık serilmesi halinde zemin hem kuru kalması ve soğuk olmaması bakımından avantajlıdır.
 Beton zeminin üzerine kaba talaş,sap saman veya pirinç kabuğu (kavus) serebilir siniz bunların kümese serilme kalınlıkları kışın 8 cm  yazın 5 cm olmalıdır.  Bu altlıklar kümesteki hayvanların yoğunluğuna göre her ay değiştirilmelidir.
 2- Kümeslerin duvar ve tavan yapıları  ısıyı ve soğuğu geçirmeyecek  şekilde yapılmalıdır kümeslerin üç tarafı kapalı ön yüzü açık ise ön yüzünü kümes teli ile kaplayabi lirsiniz tellerin göz aralığı 1*1 veya 2*2 olması kümeslerin içine fare ve kuşların girmesini engeller kümes içindeki serçe ve farelerin hem dışarıdan hastalık getirme riskleri vardır hem de hayvanların yemlerini yiyerek  yem tüketimini arttırırlar.
Eğer kümesiniz kapalı bölüm ve önü bahçeli ise hayvanların kalacağı kümes yukarıdaki özelliklere uymalıdır.
 3- Kümesler ve kafesler sıcak bölge şartlarında ve yüksek çevre sıcaklığına karşı kümeslerin uzun boyutu doğu batı istikamet inde olmalıdır.
 Klasik kümeslerde ise güneye doğru yönelme ile güneş ışınlarının kış boyunca tamamen içeri girmesi sağlanabilir. Kışları soğuk geçen bölgelerde önü tel olan kümeslerin önüne naylon veya başka bir materyal ile örtü yapılabilir.
 4-Yemlikler kümesler de hayvan sayısına göre yeterince yemlik  olmalıdır yemlikler hayvanların rahatça yem yiyebilec eği adet de olmalıdır ve  her gün  temizlenm elidir kullanacağınız yemlik tipleri hayvanlarınızın sayısına göre değişir yemlikler kolayca doldurula bilir yem zayiatını en aza indirecek biçimde içlerine hayvanların giremeyec eği ve tüneyemeyeceği şekilde yapılmış olmalıdır. Birçok yemlik tipleri vardır.  Eğer hayvanınız fazla ise asma yemlik olarak bilinen yemlikler den kullanabi lirsiniz bunlar hem dolumu kolay  yemlik boyunu istediğiniz gibi ayarlayab ilir hem de sık sık yem koymanıza gerek bırakmayan yemlikler dir burada dikkat edeceğiniz nokta yemliğin dibinde çok uzun süre aynı yem kalıp yapışmamasıdır bu zamanla yemin bozulmasına yol açar. Bunun dışında çeşitli yemlikler kullanmak mümkündür.
 5- Suluklar su tüm canlılar için olduğu gibi tavuklar içinde çok  önemlidir yumurta tavuklarında tüketilen yemin 2.-3 katı kadar su içme ihtiyaçlarının bulunması suyun ve sulukların önemini göstermektedir kullanılan su ekipmanla rı ve suluk sistemler i suyu temiz tutabilme li kolayca temizlene bilmeli ve mümkün olduğunca civara su sıçramasını önleyecek şekilde olmalıdır.suluklar hayvanların kolayca ulaşabileceği yerlerde olmalıdır. Suluklara ve suya gübre bulaşması önlenmelidir. Sulukların hayvanların omuz hizasında tutulmala rıma dikkat edilmelid ir.
 6- Kümeslerde tüneklik ve folluklar önemlidir folluklar tavukların cinslerin e göre alçak veya yükseklik ayarı yapılmalıdır folluğun içine sap saman konulabil ir folluğun temiz olması kuluçkalık yumurta temini ve tavuğun sağlığı için gereklidi r.yaz aylarında folluk içleri tavuk bitine karşı ilaçlanmalıdır tüneklikler tavuğun çıkıp tüneye bileceği yükseklikte olmalıdır.
 7- Tavuk kümeslerini altlıklarını temizleni rken kümes içine ve duvarlarına dezenfekt e etmek ve tabana sönmemiş kireç serpmek mikroplar la mücadele açısından önemlidir. Özellikle yaz aylarında kümeslerin içini duvarları ve hayvanları tavuk bitine karşı ilaçlamak gerekir tavuk biti kümeste ve hayvanların üstünde çoğaldığı zaman ölümlere sebep olmaktadır
 8-Tavuk kümeslerinde fare varsa devamlı bir mücadele ile  fare sayısını azalmamız lazımdır fare hem hastalık getirir tavuklara, civcivler e zarar verir hem de yumurta ve tavukların yemlerini yer bunun için piyasadak i etkin fare zehirleri ile devamlı mücadele etmemiz gerekmekt edir.
 

 TAVUKLARI N BAKIMI


 Aldığınız tavuklara iyi bir bakım ile uzun yıllar besleyip üretebilirsiniz. Aldığınız hayvanın sağlıklı olup olmadığını kontrol edin yani ibiği solmamış,gözlerinde pusu olmayan tüyleri düzgün kilosu yerinde ve ırk özelliklerini taşıyıp taşımadığını kontrol etmeniz gerekir .
 Aldığınız hayvan sağlıklı ise aldığınız yerden aşılı olup olmadığını sormalısınız eğer aşısı yoksa bulunduğunuz yerdeki hastalık riskine göre aşı yaptırmanız gerekir aşı yapılmasa ne olur  .? Aşı yapılmasa her zaman o hastalığa karşı yakalanma riski doğmuş olur.
 Aşılamada hayvan severler arasında yanlış bilinen bir noktada hayvana bir aşı vurulduğu zaman her hastalığa karşı koruyacağını sanılmasıdır. halbuki o aşı bir hastalığın korunmasına faydası olur bulunduğunuz bölgede hangi hasatlık yaygın ise o hastalığın aşısını yaptırmanız sağlıklı olur.
 Bizim tavuklara vurduğumuz ülkemizde en yaygın hastalıklardan olan ve hastalık bulaştığında büyük kayıplara neden olan veba aşısı (new castele) dır. Ayrıca gumboro aşısıda vurmaktayız.  Aşılar çeşitli şekillerde tavuklara uygulanab ilir iğne ile sularına katılarak ve sprey ile bunun en kolayı sularına katılarak verilenid ir. Aşıların belli etki süreleri vardır bu süreler içinde aşılar tekrarlan malıdır.bir takvim oluşturup takip etmek gerekir. aşıların temini ve daha fazla bilgi için  bölgenizdeki veteriner lerle işbirliği yapmanız faydalı olacaktır.
 Kanatlıların beslenmes i yaş guruplarına göre farklılıklar gösterir aldığınız tavukların yaşına göre yemlemele ri değişir bizim tavuklara uyguladığımız yemleme programı aşağıda verilmiştir.
     0-7  günlük etlik civciv başlangıç yemi
     7-5  günlük etlik civciv yemi
 15-60 günlük  etlik piliç yemi
 60-90 günlük  piliç geliştirme yemi
 yumurtlam a dönemi – damızlık yumurta yemi                                                 
 Yukarıdaki yemler fabrika yemleri olup bunların yanında gelişimini tamamlamış hayvanlar a çeşit olarak karma yemlerde verebilir siniz (buğday,mısır, arpa,fi,darı vb) hayvanlarınızı bahçesiz  kümeslerde büyütüyorsanız haftanın belli günlerinde yeşillik verebilir siniz (yonca,marul kıyılmış çimen vb)..bundan başka her ay düzenli olarak sularına veya yemlerine vitamin takviyesi yaparsanız  hayvanlarınız daha sağlıklı olur.
 Süs tavuklarının  vücut büyüklüleri farklı olduğu için minyatür cinsler daha çabuk vücut gelişimini sağlar Brahma,dev cochin,orpinton,gibi iri tavukların  gelişimi daha uzun süre alır (5-6 ay) bunun için iri hayvanlar a yüksek kalitedek i etlik yem daha uzun süre verilmeli dir  kalitesiz yemlerle yada örnek tek buğdayla beslenen iri cinslerde  gelişimin istenen düzeyde olmadığı görülmüştür. Hayvanlarınıza verdiğiniz yemlerin kalitesi ve saklama koşulları çok önemlidir. Kalitesiz ve içinde gerekli maddeleri n olmadığı yemler hayvan severleri n en büyük sıkıntısıdır. Çünkü böyle yemler hem hayvanın gelişmesini önler hemde sağlıklı yaşam sürmesine  engel teşkil eder hayvan gerekli gıdaları almadığı için vücut zayıf düşer ve hastalıklara karşı direnci azalır. Yemlerini zi alırken çuvalın üzerindeki üretim tarihine bakmalısınız. Yemler yaz aylarında 15 gün kış aylarında 20 gün içinde tüketilmelidir. Yem çuvalları dik duracak şekilde yerden en az 10 cm yükseklikteki bir maddenin üzerinde durmalıdır. Yemler aşırı sıcak ve rutubetli ortamlard a kolayca bozulabil ir onun için saklama koşullarına dikkat etmemiz gerekir. Yemleri asla hava almayan azı kapalı plastik kap veya bidonların içine koymamamız gerekir. Çünkü bu yemin daha çabuk bozulmasına sebep olur. Yemlerini zi kilo ile alırken yemcinizd en yukarıdaki koşulları aramalısınız.. Özellikle genç hayvanlar da yem zehirlenm eleri büyük kayıplara neden olur.
 
 SÜS TAVUKLARI NIN ÜRETİMİ
 
 Süs tavukları cinsel olgunluk zamanları farklılıklar gösterir minyatür cinsler daha çabuk olgunluğa ulaşır ve yumurtlam aya başlar.iri cinsler daha geç olgunluğa ulaşır. Süs tavuklarından iyi kalitede kuluçkalık almak öncelikle hayvanlarımıza iyi bir diyet uygulamamız gerekir bunun dışında kümesimizdeki horoz ve tavuk adeti yeterli miktarda olmalıdır horozların adedi tavukların % 8-10 kadar olmalıdır faza horoz olduğu zaman birbirile rini kıskandığı için çiftleşme sırasında rahat bırakmazlar bunun için tam döllenme olmaz. Horoz az ise yine döllenme olmaz bunun için yukarıdaki oran göz önünde bulundurm alıdır. Bazı fazla tüylenme gösteren Brahma,dev-cüce cochin gibi hayvanlar da tüylenmeden dolayı döl tutmama yaşanır. Bunun için bu tavukların yanına daha fazla horoz konulmalıdır( örnek 6 cüce cochin tavuğa 2 horoz) Süs tavuklarının cinslerin e göre yumurta  verimleri değişebilmektedir bununla beraber yumurta boyları da farklılık gösterir.  Yumurtala rımızı iki şekilde değerlendirebiliriz.
 1- Yumurtala rı kendi tavuğumuz gurk yatarak çıkarır
 Beslediğiniz tavuklar özellikle ilkbahar ve yaz aylarında gurk olma yani yavru çıkarma isteği gösterir.
 GURKLUK. Bir tavuğun kuluçka amacıyla yumurtala rın üzerine oturmak istediğini (hazırlandığı) zamanki durumu gurkluk olarak bilinir bu tavuğa gurk tavuk denir.
 Bana en çok sorularda n biriside KULUÇKA MAKİNESİNDEN ÇIKAN TAVUK GURK OLURMU?
 Gurkluk tavuklard a kalıtsal bir özelliktir bu dönemde tavukta bazı fizyoloji k değişikler olur ister anne altında çıksın isterse kuluçka makinesin den çıksın her tavuk gurk olur. Gurk olan hayvanınızı  kümes içinde veya ayrı bir yere alarak başka tavuk ve horozların rahatsız etmemeler i sağlanmalıdır gurk tavuğun altına çeşitli tavuk cinslerin den yumurta koyabilir siniz. Burada dikkat etmeniz gereken minyatür cinsleri çok iri cinslerin altına koymamanız gerekir iri cinsler çıkan küçük yavruları ezebilir. Gurk olan hayvanınızın bulunduğu yer çok dar ise civcivler çıktıktan sonra tavuğun yavruları ezme ihtimali vardır. Bazı süs tavukları özellikle cüce,dev cochin,Habeş ırk olarak öteki cinslerde n sene içinde daha çok gurk olma özelliği gösterir.
 Minyatür tavukların altında keklik.sülün yumurtası da çıkarabilirsiniz bunlar ufak oldukları için yavruları büyük tavuklar gibi ezmezler burada dikkat edilmesi gereken nokta sülün ve keklik civcivi çıktıktan sonra muhafazalı bir yerde tutulması gerekir bu cinslerin yavruları ufak ve hareketli olduğu için kaçabilirler. Bu civcivler anne altından alınıp ayrı bir yerde de beslenebi lir. Tavukların gurk yattıkları bölümde su ve yemin kolay ulaşabileceği yerde olmalıdır Ayrıca yaz aylarında gurk tavukların üzerinde tavuk biti olabilir ilaçlaması yapılmalıdır.
 2- Kuluçka makinesi  ile civciv çıkarma
 Yapay kuluçka makineler i aslında doğal kuluçka işleminin taklidind en başka bir şey değildir piyasada çeşitli boyutta ve şekilde kuluçka makineler i bulunmakt adır kendimizi n ihtiyacı veya kapasites ini belirleyi p ona göre makine tercihi yapmamız gerekir. Kuluçka makinesin in ebatları ve havalandırılması çok önemlidir makine içerisindeki hava sirkülasyonu makinenin her tarafına eşit dağıtılmalıdır.  Çünkü canlının yaşaması için ilk önce oksijen gerekir. kuluçka makineler inde tavuk için  yumurtan ilk 18 gün kalmasını gelişim dönemi son 3 günkü dönemi de çıkım dönemi olarak kabul edilir. gelişim dönemindeki makinenin sıcaklığı 37.5--37.7 C arasındadır.
çıkım dönemi yani son üç günkü sıcaklığı   36.1—37.2 c arasıdır . İyi bir kuluçka makinesin de sıcaklık sabit kalmalıdır. Kuluçka makineler inde sıcaklık kadar nem de önemlidir. Gelişim dönemindeki nispi nem %55- 65  arsındadır Çıkım dönemindeki nispi nem %70-75 arasındadır  makineler in içinde çoğu zaman içi dolu su kapları makinenin nem ihtiyacını karşılar bir çok küçük ebatlı makineler in bu kapların doldurulm ası sırasında her kapı açılışında makinenin nemi kaçar bunun için otomatik yani suyu kendi depodan alan bir sistemle çalışılması iyi olur.  Yumurtala r makine ye dik uçları aşağıya gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Kuluçka makineler inde  çevirme büyük önem taşır gelişim döneminde yumurtala r (tavuk için 18 gün)  45 derecelik bir açı ile öne ve arkaya doğru günde en az  6-8 defa çevrilmelidir buradaki amaç yumurta sarı sının özgül ağırlığı nedeni ile dibe çöker çevirme ile bu giderilir çıkıma son 3 gün kala çevirme yapılmaz.
 Yumurtada n civciv çıkışları aynı günde olmayabil ir boyutları küçük yumurtala r daha erken çıkarlar yani 19 günden çıkış başlayıp 21 gün hatta 22 güne kadar sürebilir  bazı kanatlıların kuluçka süreleri aşağıda verilmiştir.
 Tavuk            21   gün
 Hindi             28   gün
 Kaz                30  gün
 Keklik            24  gün
 Ördek            28  gün  (pekin)
 Sülün            26   gün (yerli,ringneck)
 Tavuskuşu  28   gün
 Kuluçka makineler inin sağlıklı çalışabilmesi için  makineyi yapan firmaların önerileri dikkate alınmalıdır.
 Kuluçkalık yumurtala rın   depolanma sı:
 Kuluçkalık yumurtala rın biriktiri lmesi dikkat ister yumurtala r  dik uçları aşağıya gelecek şekilde 13-16 derece oda sıcaklığında depolanma lıdır yumurtala r    makineniz in  durumuna göre 5-7 gün içinde konulmalıdır 7 günden daha uzun süre depolanma sı halinde depolama şartına bağlı olarak kuluçka randımanı düştüğü görülmüştür.
 
CİVCİVLERİN BÜYÜTÜLMESİ
 
 Makine veya tavuk altında çıkmış civcivler in büyütülmesi ilgi ister . Civcivler i tel tabanlı civciv büyütme kafesinde veya civciv büyütme sandık veya odalarında bakabilir siniz  yeni çıkan civcivler den önemli konu bulunduğu yerin ortam ısısıdır. Isı dereceler i aşağıda verilmiştir.
1-2 günler     31-33 c
3-4 günler     30-32 c
5-7 günler     29-32 c
2 hafta           27-30
3 hafta           24-28 c
4 hafta           24-26 c
5 hafta           22-23 c
7 hartadan sonra 18- 21 c
 Civciv sıcaklığında çeşitli ısıtıcılarla ve ampulle sağlayabilirsiniz civcivler in bulunduğu  ortamda sıcaklık kadar havalandırmada önemlidir hayvanların bulunduğu yerde rahat nefes alınacak şekilde havalandırma yapılması gerekir. Havalandırma civcivler e hava cereyanı yapmayaca k biçimde olmalıdır bulunduğu yerin havası civcivler in altlıkları ile de ilgilidir kafeste besliyors anız kafes altlığını yerde besliyors anız civciv altlıklarını düzenli şekilde temizleme k gerekir hayvanların dışkısından çıkan amonyak gazı uzun süre temizlenm ese hayvanların solunum yollarında hastalıklara neden olur.
 Civcivler imizi beslerken yerleşim sıklığına dikkat etmemiz gerekir. civcivler büyüdükçe daha geniş yere ihtiyaç duyarlar fazla sıkışık kümes veya kafeslerd e hayvanların birbirile rini ezdikleri hatta  birbirler inin gerisini gagalayıp ölümlere yol açtığı görülmüştür.
Hayvanlarımızı beslerken eskiden bugüne kadar gelen yanlış alışkanlıklarımız vardır bunun en önemlisi hayvanlarımız rahatsızlandığı zaman herhangi bir ilacı araştırmadan hayvanlarımıza vermemizd ir. Örnek olarak hayvanım rahatsızlandı pazardan mavi renkli haplardan aldım iyi geldi veya arkadaş şu ilacı kullanmış bende hayvanlar a onlardan veriyorum diye bir çok örnekler karşımıza çıkıyor  bunlar bilinçsizce yapılan uygulamal ardır. hayvanlarımızın herhangi bir rahatsızlığında erken fark edip doğru ilacı kullandığımızda hayvanın iyileşme şansı yüksek olur ama ne olduğunu bilmediğimiz bir ilacı hayvanlarımıza verdiğimizde hayvanlarımızı iyileştirme  şansımız kalmaz   örnek :  hayvanımızın bağırsaklarında bir sorun varsa aldığınız ilaç solunum yolları için ise yanlış tedavi sonucu hayvanımızı iyileştiremeyiz hatta ölümüne sebep olabiliri z . Kanatlıların sağlığına zarar veren çok sayıda hastalık bulunmakt adır bunların bilinmesi izlenmesi kontrol altında tutulması ve elemine edilmesi ancak konu üzerinde yeterli bilgiye sahip bilinçli kişilerin yönetimi ile gerçekleşebilir.  Hayvanlarımız hastalandığı zaman çevremizdeki veteriner lerden veya bulunduğumuz yerdeki hayvan sağlığı ile ilgili kuruluşlardan yararlanıp  onların önereceği  tedavi programını uygulamamız gerekir ne olduğunu bilmediğimiz hap ,şişelenmiş sıvı,ilaç ve aşıları alıp hayvanlarımızın hayatını tehlikeye atmayalım .Hayvanla rı sağlıklı tutmada esas amaç sağıtımdan ziyade koruyucu yönde olmalıdır  çünkü korumak tedaviden daha etkili kolay ve ucuzdur.

 Koruyucu önlemleri iki gurupta toplayabi liriz.
 1- Özel koruyucu önlemler
 Bu tür önlemler daha çok bir hastalık çıktığında hastalık mikrobunu yok etmeye hastalığı lokalize ederek etrafa yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler i kapsar.
 2- Genel koruyucu önlemler
Bu tür önlemler hastalık çıksın veya çıkmasın devamlı alınması gereken korumaya yönelik önleyici tedbirler i kapsamakt adır bunların bazıları şunlardır
 a - Dışarıdan alınan hayvanları ayrı bir yerde  karantina yapılarak 15 gün gözlemlenmesi
 b - Kümes içinde hasta görünümlü tavukların ayrılarak başka yerde bakılması
 c - Kümesler,kuluçka makineler i her türlü malzeme hastalık çıksın veya çıkmasın periyodik olarak dezenfekt e edilmesi
 d - Aşı programının düzenli bir şekilde yapılması
 e - Kümeslere gelen ziyaretçilerin hastalık taşımaması için dezenfekt eli su veya paspasla ayakkabıları dezenfekt e edilmelid ir.

 Verdiğimiz bu pratik bilgileri n hayvanlarınızı beslerken yararlı olmasını dilerim.. .


ahmet orhan

  • Ziyaretçi
Ynt: tavuk cinslerin kuluçka süreleri
« Yanıtla #1 : Ocak 19, 2010, 10:59:50 ÖS »
Hayri bey bu pratik bilgiler bizim için çok yararlı.emeğinize sağlık.

Cemil Benli

  • Ziyaretçi
Ynt: tavuk cinslerin kuluçka süreleri
« Yanıtla #2 : Şubat 03, 2010, 03:15:34 ÖS »
Bilgiler için teşekkürler