Gönderen Konu: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler  (Okunma sayısı 49981 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« : Ağustos 25, 2009, 01:15:55 ÖS »
ADESOL AD3E, Enjeksiyo nluk Çözelti (TOPKİM)

Formülasyonu : 1 ml enjeksiyo nluk çözeltide; 500000 İÜ Vitamin A, 75000 İÜ Vitamin D3 ve 50 mg Vitamin E bulunmakt adır.

Adesol AD3E; A, D ve E vitaminle rinin dengeli bir kombinasy onuna göre hazırlanmış olan, enjeksiyo nluk bir vitamin formülasyonudur.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Adesol, yağda çözünen A, D3 ve E vitaminle rini uygun bir formülasyon seçeneğinde ve yeterince yüksek derişimlerde ve kullanılabilir halde içerebilecek şekilde üretilmiştir. Ürün içeriğindeki vitamin çeşitleri uygun bir yağlı taşıt ortamında çözdürülmüş halde bulunduğundan, kas içi uygulama noktalarından uzun süreli ve düzenli olarak emilmek suretiyle yüksek düzeylerde biyoyarar lanım sağlar. Ayrıca ürünün A, D ve E vitamini içerikleri öngörülen en yüksek derişimlerde ve uygun bir kombinasy on halinde bulunduğundan aynı çeşitten vitamin gereksinm esini en kısa sürede karşılar.

Kullanım yerleri : Adesol, besi hayvanlarında yemden yararlanm a ve canlı ağırlık artışının hızlandırılması, enfeksiyo nlara karşı vücut direncini n artırılması, tutukluk, topallık, yatıp kalkmada güçlük, iştah azalması, felçler, kıl ve yapağı dökülmelerinde; damızlık hayvanlar da vitamin eksiklikl erinden ileri gelen verim düşüklüğü, gelişme geriliği, raşitizim, kemik erimesi, hareket bozuklukl arı, parezis, gece körlüğü, bakar körlük, erkeklerd e döl verimi yetersizl iği, dişilerde kızgınlık düzensizlikleri ve döl tutamama, yavru atma, doğuştan bakar körlük ve sinirsel bozuklukl ar gibi beslenme ve metabolik hastalıkların sağaltımında; bütün hastalıkların gelişmesi ve iyileşmesi aşamalarında, genel düşkünlük ve yorgunluk hallerind e; kanatlılarda stres halleri ve verim düşüklüklerinde başarıyla kullanılır.
Kullanılma şekli ve dozları : Kanatlılarda 20 ml suya 3 ml miktarında katılarak verilir. Bu doz düzeyi 100 adet tavuk veya 150-200 adet piliç için yeterlidi r. Deri altına enjekte edilerek veya su ile karıştırılarak ağızdan da verilebil ir.

Ticari şekli : Adesol, 20 ml, 50 ml ve 100 ml’lik viyallerd e sunulmakt adır

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #1 : Ağustos 25, 2009, 01:16:13 ÖS »
ADEVİTSOL, Enjeksiyo nluk Çözelti (ACAR İLAÇ)

Formülasyonu : 1 ml adevitsol içeriğinde; 500000 İÜ Vitamin A, 75000 İÜ Vitamin D3 ve 75000 mg Vitamin E bulunmakt adır.

Adevitsol enjeksiyo nluk çözelti, A, D3 ve E vitaminle rini içeren apirojen, şeffaf açık sarı renkli, steril, enjeksiyo nluk bir çözeltidir.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Adevitsol, farmasötik ürün şekli sayesinde; sıvı içeceklerle karıştırılarak ağızdan da verilebil ir. Böylece oluşan ilaç emülsiyonu sindirim kanalından yüksek oranlarda emilebild iğinden parentera l (kas içine enjekte edilerek) uygulamal ara eşdeğer bir biyoyarar lanım sağlar. Yüksek derişimli ve uygun kombinasy onlu vitamin içeriği sayesinde kısa sürede vücut vitamin açığını kapatıp; etkili ve uzun süreli vitamin deposu oluşturur. Kombinasy ona katılan vitaminle rin olumlu etkileşimleri sayesinde; özellikle A vitaminin in biyoyarar lanım oranı ve etkinliği artar.

Kullanılma yerleri : Adevitsol, genellikl e çoğul vitamin eksiklikl eri, kondisyon bozuklukl arı ve stres faktörleriyle birlikte bulunan hastalıklar, yetersizl ikler, verim düşüklüğü, sağlıklı durumun korunması ve daha yüksek verimin elde edilmesin e yönelik olarak aşağıda belirtile n durumlard a başarıyla kullanılır : Özellikle tek yönlü ve kapalı ortam besiciliğinde; büyüme hızının yavaşlaması, canlı ağırlık artışının duraklama sı, topallıklar ve kıl dökülmesi gibi olumsuzlu kların önlenmesi ve sağaltımı. Metaboliz ma bozuklukl arı, enfeksiyo n hastalıkları, ani hava değişiklikleri, gürültü, toplu taşıma ve salgın hastalık riskinin varlığı gibi zorlayıcı şartlardan kaynaklan an olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması. Besiye alınan hayvanlar da besi performan sının artırılması; et, süt ve yapağı veriminin yükseltilmesi ve kalitesin in düzeltilmesi; zayıf ve iyileşme döneminde olan hayvanların vücut direncini n artırılması; yarış atlarının üstün yarış kondisyon u kazanması ve yarış sonrası genel düşkünlük ve yorgunluk hallerini n düzeltilmesi; A, D3 ve E vitaminle rinin yetersizl iği ve eksiklikl erinden kaynaklan an avitamino zis olgularının sağaltımı.

Kullanılma şekli ve dozları : Kanatlılarda 10 adet tavuk ve 200 adet piliç için 10 litre suya 1-2 ml ilaç katılıp iyice karıştırılarak 3-5 gün süreyle verilir. Üok yönlü verim artırıcı ve koruyucu sağaltım amaçlarıyla yapılan ilaç uygulamal arı doza bağımlı bir şekilde 1-3 ay aralıklarla tekrarlanır.

Uyarılar : Adevitsol köpek ve kedilerde kullanılmaz. Aşırı dozlarda ve sık sık kullanılması durumunda aşırı A vitamini yüklenmesi nedeniyle hipervita minoz olgusu görülebilir.

Ticari şekli : Adevitsol, 20 ml ve 100 ml’lik flakonlar da sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #2 : Ağustos 25, 2009, 01:16:36 ÖS »
A-KAVİT, Suda çözünen toz (VİLSAN)

Formülasyonu : 100 gram toz karışım içeriğinde; 2500000 İÜ Vitamin A ve 1500 mg Vitamin K bulunmakt adır.

A-Kavit, hedef hayvanlar da ağız yoluyla kullanılmak üzere, A ve K vitaminle rinin dengeli bir kombinasy onu esasına göre hazırlanmış olan oral bir toz formülasyondur.

Farmakolo jisi ve özellikleri : A-Kavit tozun içeriğindeki A vitamini, görme, büyüme, epitel dokunun farklılaşması ve bütünlüğünün korunması, iskelet ve embriyonu n gelişmesi için önemli görevler yüklenir. K vitamini ise, özellikle kanın normal zamanda pıhtılaşmasını sağlar ve sindirim sistemind eki bozuklukl arı, ağızdan antibakte riyel ilaç kullanılması ve kanamalı hastalıklarda öncelikle gerekli olan bir vitamin konumunda dır.

Kullanılma yerleri : Sağaltıcı olarak; özellikle her türden evcil hayvanlar da koksidiyo z olguları ve bütün barsak enfeksiyo nlarında şekillenen kanamaların önlenmesi, bozulan barsak epitel dokusunun onarımı ve sağlıklı haline dönmesi, A ve K vitamini eksiklikl eri ile stres hallerini n sağaltımı. Koruyucu olarak; ağız yoluyla antibakte riyel ilaçlar kullanıldığında oluşabilecek sindirim sistemi bozuklukl arının ve vitamin eksiklikl erinin önlenmesi, ayrıca hastalıklardan korunma ve nekahet dönemlerinde vücut direncini n artırılması amacıyla destekley ici olarak kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Farklı amaçla uygulanan dozları : Kümes hayvanlarında 400 litre içme suyuna 100 gram A-Kavit katılarak 2-3 gün süreyle içirilir. Koksidiyo z ve diğer kanamalı hastalıkların varlığında suya katılan ilaç miktarı 2 (iki) katına çıkarılır.

Ticari şekli : A-Kavit 20 g, 100 g ve 250 g’lık alüminyum folyo poşetlerde sunulmakt adır

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #3 : Ağustos 25, 2009, 01:16:54 ÖS »
AKAVİT, Toz (VETAŞ)

Formülasyonu : 100 gramlık toz karışım içeriğinde; 2.500.000 İÜ Vitamin A ve 1000 mg Vitamin K bulunmakt adır.

Akavit toz, bütün evcil hayvan türlerinde A ve K vitaminle ri gereksinm esini çok yönlü karşılayabilecek şekilde formüle edilmiş olan, ağızdan kullanılmaya özgü bir toz vitamin formülasyonudur.

Farmakolo jisi ve özellikleri : A vitamini, görme, büyüme, epitel dokunun farklılaşması ve bütünlüğünün korunması, iskelet ve embriyonu n gelişmesi için önemli görevler yüklenir. K vitamini ise, özellikle kanın normal zamanda pıhtılaşmasını sağlar. Ayrıca sindirim sistemind e kanama ile seyreden hastalıklar ve bozuklukl ar ile ağızdan antibakte riyel ilaç kullanılması ve aynı vitamine bağlı eksiklikl erin sağaltımında uygulama alanı bulur.

Kullanılma yerleri : Kümes hayvanlarında; koksidiyo z olguları, kanamalı ve kanamasız barsak enfeksiyo nları gaga kesimi ve her türlü stres durumları, antibakte riyel ilaçlarla sağaltım seçenekleri ve genel düşkünlük halleri ile verim artırıcı amaçlarla kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Kümes hayvanlarının koksidiyo z ve diğer hastalıklarında; 200 litre içme suyuna 100 g (1 poşet) katılarak 2-3 gün süreyle içirilir. Vitamin desteği amacıyla; 400 litre içme suyuna 100 g (1 poşet) katılarak 2-3 gün süreyle verilir.

Ticari şekli : Akavit toz, her biri 100 gramlık alüminyum folyo poşetlerde ve 10 poşetlik ambalajla rda sunulmakt adır

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #4 : Ağustos 25, 2009, 01:17:16 ÖS »
AMOVİT, Oral Toz ( EGE VET)

Formülasyonu : 100 gram toz içeriğinde; 500.000 İÜ Vitamin A, 50.000 İÜ Vitamin D3, 412 mg Vitamin E, 165 mg Vitamin B1, 313 mg Vitamin B2, 165 mg Vitamin B6, 3000 mg Vitamin C, 82 mg Vitamin K3, 1674 mg Aspartik Asit, 16 mg, Folik Asit, 1350 mg Glutamik Asit, 330 mg Nikotinik Asit, 165 mg Pantoteni k Asit, 1134 mg Alanin, 558 mg Arjinin, 0,33 mg Biotin, 62 mg Sistin, 666 mg Glisin, 1026 mg Histidin, 594 mg Prolin, 792 mg Serin, 954 mg Fenilalan in, 144 mg İzolöysin, 1764 mg Löysin, 1332 mg Lizin, 1900 mg Metiyonin, 396 mg Tirozin, 90 mg Triptofan, 596 mg Treonin ve 1278 mg Valin bulunmakt adır.

Amovit, kanatlılar ve diğer evcil hayvanlar da çoğul vitamin ve amino asit desteğinin sağlanması amacıyla tüm vitamin ve amino asit çeşitlerinin dengeli bir kombinasy onu esasına göre hazırlanmış olan, yeme ve içme sularına katılarak verilmeye özgü bir toz formülasyondur.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Tüm kanatlılar, büyüme, gelişme ve verim aşamasında olan ruminantl ar (geviş getirenle r) ile diğer evcil hayvanlar da sağlıklı durumun korunması ve yüksek verimin sürekli güvenceye alınabilmesi için, hayvanların sürekli vitaminle r ve çoğul amino asitlerle desteklen mesi gerekir. Öte yandan, hastalıklar, ani ısı değişiklikleri, gaga kesimi, aşılama, taşıma ve benzeri baskılayıcı olumsuzlu k etmenleri nin varlığında vücut direnci ileri derecede kırılabileceği gibi, yem tüketimi de azalacağından, böyle durumlard a hayvanlar a ayrıca vitamin ve amino asit desteğinin sağlanması kaçınılmaz olur. Ayrıca, hastalık halleri, antibakte riyel ilaçlarla sağaltımı nekahet dönemleri ve çoğul vitamin eksiklikl erinin gerçekçi sağaltımı da ancak çoğul vitamin ve amino asit desteğiyle başarılabilir.

Kullanılma yerleri : Özellikle yoğun yetiştirilen etlik piliçler ve yumurta tavukları olmak üzere, tüm kanatlılar ile genç ruminantl ar, verim aşamasındaki sığırlar ve diğer evcil hayvanlar da karşılaşılan bulaşıcı ve salgın hastalıkların sağaltımı, sebebi bilinmeye n ishaller, sindirim sistemi bozuklukl arı ve koksidiyo z gibi hastalıkların sağaltımında destekley ici, tüm hastalıkların iyileşme dönemlerinde ve sebebi bilinmeye n verim düşüklüklerinde sağaltıcı amaçlarla kullanılır. Ayrıca kanatlılarda karşılaşılan vitamin ve amino asit eksiklikl erinin giderilme si, yüksek verime yönelik gerekli desteğin sağlanması, beslenme yetersizl iklerinin önlenmesi, aşılamalar, gaga kesimi, hava değişikliği ve nakiller gibi stres oluşturan durumların önlenmesi, verim düşüklüğünün önlenmesi, verimin artırılması, gelişmenin hızlandırılması, hastalıklara karşı vücut direncini n artırılması ve bilinmeye n sebeplerd en kaynaklan an vitamin ve amino asit kayıplarının karşılanması amaçlarıyla kullanılır.

Kullanma şekli ve dozları : Amovit, kanatlılar ve diğer evcil hayvanların içme sularına ve yemlerine katılarak uygulanır. İçme suyu içerisinde verilmesi istendiğinde; civcivler de 1 g/litre, erişkin kanatlılarda 0,5 g/litre yoğunluklarında katılarak en az 5 gün süreyle içirilmesi önerilir. Yeme katılarak verilmesi istendiğinde türlere göre bildirile n dozlar 2 (iki) katına çıkarılarak uygulanır.

Ticari şekli : Amovit, 1 karton kutu içerisinde 10x100 gramlık poşetlerde sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #5 : Ağustos 25, 2009, 01:17:35 ÖS »
AP-VİTAMİN/PLUS, Toz (ADVANCE PHARMA)

Formülasyonu : Her gram çözünebilir toz içeriğinde; 20.000 İÜ Vitamin A, 4.000 İÜ Vitamin D3, 50 mg Vitamin E, 2 mg Vitamin B1, 5 mg Vitamin B2, 4 mg Vitamin 6, 25 mg Nikotinik asit, 1.5 mg Folik asit, 10 mg Kalsiyum pantotena t, 10 mg Vitamin C, 3.92 mg Vitamin K3 ve 10 mg Dl-metiyonin bulunmakt adır.

Ap-vitamin/plus, bütün vitamin çeşitlerini dengeli ve yüksekçe derişimlerde içeren, içme suyuna katılarak ağız yoluyla verilmek üzere hazırlanmış bir toz vitamin kombinasy onudur.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Çoğul olumsuzlu k durumlarının varlığında hayvan kayıplarının ve çok yönlü verim düşüklüğünün önlenmesi amacıyla uygun vitamin ve amino asit kombinasy onlarının çözünebilir şekil altında içme sularına katılarak verilmesi zorunlu hale gelir. AP-Vitamin/Plus, bu yöndeki çoğul vitamin gereksinm esini karşılayabilecek şekilde hazırlanmış bir ürün niteliğindedir.

Kullanılma yerleri : Kanatlı hayvanlar da : Koruyucu olarak : Farklı dereceler deki vitamin ve mineral eksiklikl eri, tifo, kolera ve E.Coli gibi kanatlı hastalıkları, her çeşit viral enfeksiyo nlarda, baskılayıcı stres olgularının varlığına bağlı olarak yem tüketiminin azalması durumlarında ve antibiyot ik kullanımına bağlı olarak gelişen hipovitam inoz olgularının iyileştirici ve koruyucu sağaltımında kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Veteriner hekim tarafından başka bir doz önerilmediğinde, kanatlı hayvanlar da koruyucu olarak 1000 litre suya 100 gram AP-Vitamin/Plus katılır. Aynı uygulama kesintisi z sürdürülür. Sağaltıcı ve destekley ici olarak 400 litre suya 100 gram AP-Vitamin/Plus katılarak hayvanlar iyileşinceye kadar içirilir.

Ticari şekli : AP-Vitamin/Plus, 100 gram, 250 gram ve 500 gramlık alüminyum folyo poşetlerde sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #6 : Ağustos 25, 2009, 01:18:14 ÖS »
AP-VİTAMİN FORTE, Toz (ADVANCE PHARMA)
Formülasyonu : Her gram tozda; 57.500 İÜ Vitamin A, 5.000 İÜ Vitamin D3, 30 mg Vitamin E, 20 mg Vitamin B1, 25 mg Vitamin B2, 10 mg Vitamin B6, 0.05 mg Vitamin B12, 150 mg Nikotinik asit, 5 mg Folik asit, 50 mg Kalsiyum Pantotena t, 100 mg Vitamin C, 11.2 mg Vitamin K3 ve 11.2 mg D-Biyotin bulunmakt adır.

Farmakolo jisi ve özellikleri : AP-Vitamin Forte Solube Powder’ın bünyesinde bulunan vitaminle r, hücrelerdeki metabolik olayların normal bir şekilde sürdürülebilmesi için çok küçük miktarlarına ihtiyaç duyulan maddelerd ir. Noksanlıkları halinde hayvanlar da birçok hastalık veya ölüme yol açabilmeleri yanında, daha da önemlisi gelişme geriliği, verim düşüklüğü ve üremenin zayıflaması gibi ekonomik yönden önemli olan birçok telefata neden olurlar.

Kullanılma yerleri : Ap-Vitamin Forte, şu klinik ve yetiştirme gereksinm eleri için kullanılır: Tavuklard a ve diğer kümes hayvanlarında; Destekley ici olarak; herhangi bir nedenle yem tüketiminin azalmış olması yüzünden ortaya çıkan vitamin açığının içme suyu yoluyla telafi edilmesin de, yemlerdek i vitamin noksanlıklarının içme suyuyla telafi edilmesin de, hayvanların sağlıklı büyümelerinin sağlanması ve verimin arttırılmasında, hızlı büyüme dönemlerinde ve yumurta veriminde en yüksek verim düzeyine çıkışta, yüksek metabolik aktivite nedeniyle artan vitamin ihtiyacının karşılanmasında, vücut direncini n yükseltilmesi, sağlığın korunması ve verim düzeyinin normal bir şekilde devam etmesinin sağlanmasında ve büyüme dönemindeki kayıpların azaltılmasında kullanılır. Koruyucu olarak; Aşılamalar, parazit ilacı uygulaması, nakil, gaga kesimi ve yem değişikliği gibi olağan işlemlerin yarattığı streslere bağlı olarak gelişen verim düşüklükleri ve hastalıkların önlenmesinde, ısı stresi, ani iklim değişiklikleri ve diğer stres durumlarında, artan vitamin ihtiyacının karşılanması, özellikle kronik solunum yolu enfeksiyo nu (CRD) ve nonspesif ik ishal gibi hastalıklara karşı vücut direncini n yükseltilmesinde, verim düşüklüklerinin önlenmesinde, kümeste herhangi bir hastalık baş gösterdiğinde, hastalık etkenleri ne karşı hayvanların vücut direncini n arttırılmasında kullanılır. Tedavi amacıyla; Kronik Solunum Yolu enfeksiyo nu (CRD ve CRD-E.Coli Kompleks), Enfeksiyöz Bronşitis, Coryza, Kolera, Enfeksiyöz Laryngotr acheitis, Coli bacillosi s, Tavuk tifosu ve diğer salmonell a enfeksiyo nları, sebebi bilinmeye n ishaller, sindirim bozuklukl arı ve koksidiyo z gibi birçok mikrobik ve paraziter hastalığın tedavisin de diğer tedaviler e destek olarak, mycotoxic osis başta olmak üzere, yemlerden kaynaklan an verim düşüklükleri, iştahsızlık, atipik ishal ve diğer bozuklukl arda, bütün hastalıkların nekahet devreleri nde, sebebi bilinmeye n verim düşüklüklerinde kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Tavuk ve Diğer Kümes Hayvanlarında : Destekley ici olarak, 100 litre içme suyuna ½ çay kaşığı (2 gram) ilave edilir ve sürekli olarak kullanılır. Verim düşüklüklerinde, 100 litre içme suyuna 1 tatlı kaşığı (10 gram) ilave edilir ve durum normale dönünceye kadar kullanılır. Hastalığın seyri ve nekahet dönemlerinde, 100 litre içme suyuna 1 çorba kaşığı (20 gram) katılır ve durum normale dönünceye kadar kullanılır.

Ticari şekli : 100 gram x 10, 500 gram ve 1000 gramlık alüminyum poşetlerde kutu içersinde sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #7 : Ağustos 25, 2009, 01:18:32 ÖS »
AVİSOL, Oral Çözelti (BİYOTEKNİK)

Formülasyonu : 1 ml çözelti içeriğinde; 5000 İÜ Vitamin A, 500 İÜ Vitamin D3, 3 mg Vitamin E ve 10 mg Vitamin C bulunmakt adır.

Avisol, kafes kuşları için özel olarak hazırlanmış olan bir vitamin formülasyonudur.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Kuşların hastalıklara karşı direncini n arttırılması, yemden yararlanm a etkinliğinin yükseltilmesi ve sağlıklı durumlarının korunması amacıyla gerekli olan başlıca önemli besinsel öğeler niteliğindedir. Tüy dökülmeleri, iştahsızlık, gelişme bozuklukl arı, yumurtada n yavru çıkma etkinliğinin azalması ve çıkan kuş yavrularının yaşama performan sının düşük olması gibi çoğul bozukluk durumları genellikl e multivita min eksiklikl eriyle birlikte bulunur. Böyle koşullarda, hayvanlar a sürekli olarak çoğul vitamin desteğinin sağlanmasından çok olumlu sonuçlar alınır.

Kullanılma yerleri : Bu ilaç, kafes kuşlarında hastalıklara karşı vücut direncini n arttırılması, yemden yararlanm a etkinliğinin yükseltilmesi, sağlıklı durumlarının korunması; tüy dökümü, iştahsızlık, gelişme bozuklukl arının düzeltilmesi; çiftleşme zamanlarında döl veriminin ve yumurtada n yavru çıkma oranının arttırılması, çoğul vitamin gereksinm esinin karşılanması ve eksiklikl erinin sağaltılması amacıyla kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : İyi besleme ve sağlıklı durumun korunması için; Bir kuş için 20 ml içme suyuna 4 damla Avisol katılır. Gün aşırı olmak üzere ilaçlı su yenilenir . Döllenme zamanında; bir çift kuş için 20 ml suya 4 damla Avisol katılarak kesintisi z içirilir. Belirtile n ilaç uygulaması çiftleşme süresince sürdürülür. Yavrular çıktığı zaman; bir çift kuş ve yavrusu için 20 ml suya 5 damla Avisol damlatılır. Yavrular büyüyüp ayrılıncaya kadar, her gün ilaçlı su uygulamasına devam edilir. Tüy dökümünde; bir kuş için 20 ml suya 5 damla Avisol katılır ve tüy dökümü geçene kadar her gün ilaçlı su verilir. Hasta hayvanlar a gerekli vitamin desteğinin sağlanması ve iyileşmenin hızlandırılması için 10 ml suya 5 damla Avisol katılarak bir hafta süreyle kesintisi z içirilir. İkinci hafta 10 ml suya 3 damla Avisol katılır ve daha sonra da yukarıda önerilen normal dozlara dönülür. Barsak bozuklukl arı ve diğer hastalıkların seyri aşaması ile gelişme bozuklukl arında 20 ml suya 6 damla Avisol katılarak, hastalığın gidişine göre 2-4 hafta süreyle uygulanır. Daha sonra normal doz düzeyine inilir. Belirtile n şekilde vitamin desteği kuşların mamalarına katılmak suretiyle uygulanab ilir.

Ticari şekli : Avisol, 20 ml’lik cam şişelerde sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #8 : Ağustos 25, 2009, 01:18:48 ÖS »
AVİT-K, Toz (TOPKİM)
Formülasyonu : 100 gram toz karışım içeriğinde; 2.000.000 İÜ Vitamin A ve 800 mg Vitamin K3 bulunmakt adır.

Avit-K, bütün kanatlı hayvanlar ile süt emen buzağı, kuzu ve diğer hayvanlar da farklı etmenlerd en kaynaklan an kanamaların önlenmesi, klinik iyileşmenin hızlandırılması, A ve K vitamin eksiklikl erinin karşılanması amacıyla, aynı vitaminle rin dengeli kombinasy onu esasına göre geliştirilmiş olan, bir oral toz formülasyondur.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Bu ürün içeriğindeki A vitamini; görme, büyüme, epitel dokunun farklılaşması ve bütünlüğünün korunması, iskelet ve embriyo gelişmesi için önemli görevler yüklenir. K vitamini ise; özellikle kanın normal zamanda pıhtılaşmasını sağlar. Sindirim sistemi bozuklukl arı, ağızdan antibakte riyel ilaç kullanılması ve kanamalı hastalıklarda öncelikle gerekli olan bir vitamin konumunda dır.

Kullanılma yerleri : Sağaltıcı olarak; özellikle kanatlı hayvanlar olmak üzere, her türden evcil hayvanlar da koksidiyo z olguları ve bütün barsak enfeksiyo nlarında şekillenen kanamaların önlenmesi, bozulan barsak epitel dokusunun onarımı ve sağlıkla haline dönmesi, her türlü stres durumlarında, gaga kesimi aşamalarında ve A ve K vitamini eksiklikl erinin sağaltımı amaçlarıyla kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Avit-K, koruyucu olarak 20 litre içme suyuna 1 tatlı kaşığı (takriben 5 gram); ağır hastalık hallerind e 20 litre içme suyuna 2 tatlı kaşığı miktarında katılarak bir hafta süreyle devamlı olarak içirilir.

Ticari şekli : Avit-K, 100 gramlık alüminyum poşetlerde ve 10 poşetlik ambalajla rda sunulmakt adır

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #9 : Ağustos 25, 2009, 01:19:29 ÖS »
BAVİTSOL AD3E, Oral Çözelti (BAYER TÜRK)

Formülasyonu : 1 ml enjeksiyo nluk çözelti içeriğinde; 50.000 İÜ Vitamin A, 5.000 İÜ Vitamin D3, 50 mg Vitamin E ve 100 mg Vitamin C bulunmakt adır.

Bavitsol, ekonomik değeri olan bütün hayvanlar da vitamin gereksinm esinin karşılanması ve çoğul eksiklikl erin giderilme si amacıyla A, D, E ve C vitaminle rinin uygun miktar ve derişimlerde kombine edilmesiy le hazırlanmış olan, oral yolla verilmeye özgü, pirojensi z, enjeksiyo nluk bir vitamin formülasyonudur.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Bu enjeksiyo nluk ürün, yağda çözünen A, D3, E ve C vitaminle rini uygun bir formülasyon seçeneğinde ve yeterince yüksek derişimlerde, kolayca kullanılabilir şekiller altında içeren özel bir formülasyondur. Ürün içeriğindeki vitamin çeşitleri uygun bir yağlı taşıt ortamında çözdürülmüş halde bulunduğundan, kas içi uygulama noktalarından uzun süreli ve düzenli olarak emilmek suretiyle yüksek düzeylerde biyoyarar lanım etkinliği sağlar.

Kullanılma yerleri : Bavitsol, besin değeri olan hayvanlar da vitamin eksiklikl erinden kaynaklan an gelişme geriliğinin önlenmesi, verimlili k halinin korunması, rasyonda karşılaşılan vitamin eksiklikl erinin karşılanması, kış aylarında yürütülen ahır besiciliği koşullarında baş gösteren vitamin yetersizl iklerinin giderilme si, iklim değişikliklerinde, neonatal dönemde doğabilecek hastalıklara karşı vücut direncini n arttırılmasında, gebelik, doğum, sağım süresince oluşabilecek metaboliz ma ve karaciğer bozuklukl arında, bulaşıcı hastalıklara karşı vücut direncini n arttırılmasında, her çeşitten stres olgularına yol açan etmenleri n önlenmesi amaçlarıyla kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Bu ilaç, kanatlı hayvanlar a ağızdan içirilmek ve içme sularına katılmak suretiyle uygulanır. İlaç uygulamal arı 2-5 günlük aralıklarla yapılır. Hayvan türlerine ve farklı yaş gruplarına göre verilmesi öngörülen ilaç miktarları; 0-4 haftalık 1000 adet kanatlı için, günlük tüketilen içme suyunun 1/4’üne 100 ml katılarak içirilir. 4-20 haftalık 1000 adet kanatlı için, günlük tüketilen içme suyunun 1/4’üne 150 ml katılarak içirilir. Damızlık 1000 adet kanatlı için, günlük tüketilen içme suyunun 1/4’üne 250 ml katılarak içirilir.

Ticari şekli : Bavitsol, 1000 ml’lik plastik şişelerde sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #10 : Ağustos 25, 2009, 01:19:46 ÖS »
BAVİTSOL WSP, Toz (BAYER TÜRK)
Formülasyonu : 100 gram toz içeriğinde; 6.000.000 İÜ Vitamin A, 500.000 İÜ Vitamin D3, 5000 İÜ Vitamin E, 5 mcg Vitamin K3, 2000 mg Vitamin B1, 1000 mg Vitamin B2, 2500 mg Vitamin B6, 1000 mg Vitamin B12, 10.000 mg Vitamin C, 15.000 mg Niasin, 5000 mg Kalsiyum Pantotena t, 2000 mg Folik asit, 20 mg Biotin, 1500 mg Lysin ve 1000 mg Metiyonin bulunmakt adır.

Bavitsol, evcil hayvanlar da baş gösteren çoğul vitamin eksiklikl erinin karşılanması, hayvansal verimliliğin arttırılması, diğer metabolik ve bakteriye l hastalıkların sağaltımında gerekli desteğin sağlanması amaçlarıyla, bütün vitamin çeşitlerini ve bazı amino asitleri suda çözünebilen şekiller altında, dengeli ve uygun derişimlerde içerecek şekilde hazırlanmış olan, hayvanların içme sularına ve benzeri içeceklere katılarak uygulanma ya özgü çoğul bir vitamin ve amino asit formülasyonudur.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Bavitsol, özellikle civciv, piliç, tavuk, hindi, ördek ve diğer kümes hayvanlarında sağlıklı durumun korunabil mesi, sürekli yüksek verimin güvenceye alınabilmesi ve vitamin eksiklikl erinin önlenebilmesi için rasyonların çoğul vitaminle rle desteklen mesi gerekir. Öte yandan hastalıklar, beklenmed ik çevre değişiklikleri, taşıma, aşılama ve gaga kesimi gibi baskılayıcı çevresel etmenleri n varlığında yem tüketimi de azalacağından, vitaminle rin günlük alımı da önemli boyutlard a düşer. Böyle koşullarda çok yönlü kayıpların önlenmesi amacıyla uygun vitamin desteğinin sağlanması kaçınılmaz olur. Bavitsol, belirtile n amaçlarla geliştirilmiş olan, hayvanların çoğul vitamin gereksinm esini uygun ve dengeli biçimde karşılayabilen bir formülasyondur.

Kullanılma yerleri : Bavitsol WSP, Sağaltıcı olarak; Kanatlı hayvanların bakteriye l ve viral hastalıklarında, ishallere bağlı sindirim sistemi bozuklukl arı ile koksidiyo z ve diğer paraziter hastalıklarda artan vitamin ihtiyacının giderilme si amacıyla ve bütün hastalıkların iyileşmesi dönemlerinde kullanılır. Koruyucu olarak; Vitamin ve aminoasit eksiklikl erinin önlenmesinde, her türlü aşılamalar ve antiparaz iter ilaç uygulamal arında, gaga kesimi, nakil ve yem değişikliği gibi durumlar sonucu meydana gelen streslerd e artan vitamin gereksinm esine bağlı verim düşüklüklerinin önlenmesinde, ani ısı ve iklim değişikliklerinin sebep olduğu stres hallerind e, hastalıklara karşı vücut direncini n arttırılması, vitamin ve aminoasit eksiklikl erine bağlı verim düşüklüklerinin önlenmesinde kullanılır. Destekley ici sağaltımda; yem değişiklikleri ve kalitesin e bağlı olarak yem tüketiminin azalması sonucu meydana gelen vitamin ve aminoasit kayıplarının önlenmesi, hızlı gelişme dönemlerinde ve yumurtada istenilen pik düzeyine ulaşıldığında artan vitamin ve aminoasit ihtiyacının karşılanmasında, vücut direncini n yükseltilmesinde, genel sağlığın korunması ve verimliliğin güvenceye alınması seçeneklerinde kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Bavitsol WSP, kanatlıların içme sularına katılarak içirilmek suretiyle uygulanır. Tavuklard a ve diğer kanatlı hayvanlar da; Sağaltım amacıyla, hayvanların 8 saatte tüketebileceği su miktarı dikkate alınmak suretiyle 1 ton içme suyuna 200 gram (50 litre suya 1 tatlı kaşığı) katılır. Genel dağlık durumu düzelene kadar uygulama sürdürülür. Koruyucu olarak, hayvanların 8 saatte tüketebileceği su miktarı dikkate alınmak suretiyle 1 ton içme suyuna 100 gram (100 litre suya 1 tatlı kaşığı) katılır. Vitamin eksikliğine bağlı destekley ici olarak, hayvanların 8 saatte tüketebileceği su miktarı dikkate alınmak suretiyle 1 ton içme suyuna 20 gram (100 litre suya 1 çay kaşığı) katılır ve sürekli olarak içirilir.

Ticari şekli : Bavitsol WSP, 100 gramlık alüminyum folyo poşetlerde sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #11 : Ağustos 25, 2009, 01:20:04 ÖS »
BEVİKOM, Enjeksiyo nluk Solüsyon (ECZACIBAşI)
Formülasyonu : 1 ml enjeksiyo nluk çözelti içeriğinde; 50 mg Vitamin B1, 5 mg Vitamin B2, 10 mg Vitamin B6, 35 mg Niasin, 25 mg D-pantotenol ve 25 mcg Vitamin B12 bulunmakt adır.

Bevikom, evcil hayvanlar da vitamin eksiklikl erinin karşılanması, vitaminle rle destekley ici sağaltımın gerçekleştirilmesi ve sağlıklı durumun korunması amaçlarıyla, özellikle B kompleks vitaminle r olmak üzere, başlıca suda çözünen vitaminle ri içerecek şekilde, oral parentera l yollardan kullanılmak üzere geliştirilmiş olan, steril, pirojensi z, enjeksiyo nluk bir çözeltidir.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Ekonomik değeri olan bütün hayvanlar da sağlıklı durumun korunabil mesi, aynı şekilde, sürekli yüksek verimin güvenceye alınabilmesi için yeterli ve dengeli çoğul vitamin desteğinin yapılması gerekir. Öte yandan, hastalıkla, ani ısı değişiklikleri, taşıma, gaga kesimi ve aşılama gibi, baskılayıcı çevresel etmenleri n varlığında, bozuk ve kalitesiz yem tüketimi, antibakte riyel ilaçlarla sağaltım aşamaları ile çok yönlü vitamin eksiklikl eri ve metabolik hastalıklarda vücudun bir çok vitamine karşı olan gereksinm esi katlamalı olarak artar. Böyle koşullarda çok yönlü ekonomik kayıpların önlenmesi, sağlıklı durumun korunması ve yüksek verimin güvenceye alınması bakımından çoğul vitamin kombinasy onlarının kolayca değerlendirilebilir şekiller altında hayvanlar a verilmesi büyük önem taşır. Belirtile n farmakolo jik etkileri dikkate alındığında Bevikom, çok yönlü gereksini mleri karşılayabilecek formülasyona sahiptir.

Kullanılma yerleri : Bevikom, her türden evcil hayvanlar da B grubu vitamin yetmezliği ve buna bağlı olgularda sağaltıcı olarak, sindirim sistemi bozuklukl arına bağlı olarak gelişen emilme bozuklukl arı, akut ve kronik nitelikli hastalıklar ile böyle hastalıkların nekahet dönemleri, antibiyot iklerle yapılan sağaltım seçenekleri sırasında, özellikle vitamin kullanımını sınırlandıran çeşitleri olmak üzere, metabolik hastalıkların varlığında, deri, kas ve sinir rahatsızlıkları, gebeler, yeni doğanların septisemi k hastalıkları, pneumonil er, ishaller, anemi durumu, baskılayıcı olumsuzlu k etmenleri nin varlığında ve çok yönlü verim düşüklüklerinde kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Bevikom, kanatlılarda 1 litre içme suyuna 2 ml katılarak kesintisi z içirilir.

Ticari şekli : Bevikom, 20 ml, 50 ml ve 100 ml’lik şişelerde sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #12 : Ağustos 25, 2009, 01:20:26 ÖS »
BİYOSEL, Enjeksiyo nluk Çözelti (İ.E. VETERİNER)

Formülasyonu : 1 ml enjeksiyo nluk çözelti içeriğinde; 1 mg sodyum selenit, 40 mg Vitamin B1 ve 60 mg Vitamin E bulunmakt adır.

Besin değeri olan bütün evcil hayvanlar da parentera l yollardan kullanılmak üzere, E vitamini, selenyum ve B1 vitaminin in dengeli kombinasy onu esasına göre hazırlanmış olan, steril, pirojensi z ve enjeksiyo nluk bir çözeltidir.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Formülasyonda yer alan E vitamini, hücresel düzeyde doymamış yağ asitlerin in oksidasyo nunu önleyerek zararlı peroksitl erin oluşumunu durdurur. Hastalıklara karşı vücut direncini arttıran lökosit ve makrofajl arın korunmasında etkili olur. Ayrıca eşeysel etkinlikl eri, bağışıklık sistemini düzenleyici ve hücresel yaşlanmayı önleyici etkinlikl ere da sahiptir. Aynı formülasyonda yer alan selenyum ise, kükürtlü amino asitlerin sentezi ve işlevleri ile yakından ilişkili olup; vücutta glutasyon peroksida z enziminin kofaktörü konumunda dır. E vitamini ile selenyumu n çok yönlü biyolojik etkileri arasında sinerjist ik yönde etkileşme vardır. Genellikl e her iki etken maddenin karıştıkları fizyoloji k işlevlerin gelişmesine ilişkin karşılıklı olarak olumlu etkileşimde oldukları bilinmekt edir. Aynı formülasyonda bulunan B1 vitamini de hem E vitamini ve hem de selenyuma ilişkin biyolojik etkilerin gelişmesini kolaylaştırıcı yönde destekley ici etkiler sağlamaktadır.

Kullanılma yerleri : Biyosel, kanatlılarda ensefalom alasi, eksudatif diatez ve kas distofisi nin önlenmesi ve sağaltımında, damızlık hayvanlar da döl veriminin yükseltilmesinde kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Bu ilaç, bütün hayvan türlerinde deri altı ve kas içi enjeksiyo n şeklinde uygulanır. Enjeksiyo nu izleyen 24 saat içerisinde klinik belirtile rin hafifleme si dikkati çeker. Kanatlılarda; koruyucu amaçla 0.1- 1 ml şeklinde deri altına uygulanır.

Uyarılar : Formülasyonda bulunan selenyum, toksisite si yüksek olan bir iz elementti r. Aşırı doz uygulamal arından kaçınılması gerekir.

Ticari şekli : Biyosel, 20 ml, 50 ml ve 100 ml’lik şişelerde sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #13 : Ağustos 25, 2009, 01:20:44 ÖS »
COOL-E, Oral Toz (FARMAVET)

Formülasyonu : 1.000 gram oral toz içeriğinde; 50.000 mg Vitamin C, 170.000 mg Sodyum, 250.000 mg Klor, 60.000 mg Potasyum, 250.000 mg Lizin ve 350.000 mg Glukoz bulunmakt adır.

Kanatlılarda çeşitli hastalıklarda ve sıcak koşullarda ortaya çıkan gelişme gerilikle ri, elektroli t kayıpları ve verim düşüklüklerini önlemek sıcak stresine karşı dayanıklılığı ile hastalık direncini arttırmak için amino asit, Vitamin C ve elektroli tleri içeren bir formülasyondur.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Kanatlılarda yüksek sıcaklıklarda, hastalıklar sırasında ve sonrasında düşük yem tüketimiyle birlikte elektroli t kaybı, verim değerlerinde düşüklük ve diğer kayıplar olur. Bu nedenle metaboliz manın elektroli tlerle, Vitamin C ve amino asitlerde n özellikle lizin ile desteklen mesi gereklidi r. Farmix Cool-E bu amaçla geliştirilmiş kombine bir üründür.

Kullanılma yerleri : Farmix Cool-E; tavukçulukta sıcak stresleri nde korunmayı sağlamak, verim düşüklükleri ile ölüm kayıplarını önlemek ve daha yüksek verim için kullanılır. Ayrıca yumurtacılarda sıcak havalarda bozulan yumurta kalitesin i iyileştirmede ve genel olarak kanatlıların hastalık direncini n arttırılmasında etkilidir .

Kullanılma şekli ve dozları : Farmix Cool-E, içme suyuna 500 gr/500 litre şeklinde katılır. Yeme katılım oranı ise 1 kg/ton’dur.

Ticari şekli : 1000 gramlık plastik ambalaj içerisinde satışa sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #14 : Ağustos 25, 2009, 01:21:03 ÖS »
DUPHALYTE 500, Enjeksiyo nluk Solüsyon (ABFAR)
Formülasyonu : 1 enjeksiyo nluk solüsyon içeriğinde; 0.1 mg Vitamin B1, 0.04 mg Vitamin B2, 0.1 mg Vitamin B6, 0.05 mg Vitamin B12, 1.5 mg Nikotinam id, 0.05 mg d-panthenol, 0.23 mg kalsiyum klorür, 0.29 mg magnezyum sülfat, 0.2 mg potasyum klorür, 0.025 mg L-arjinin, 0.01 mg L-sistein, 0.04 mg sodyum glutamat, 0.01 mg L-histidin, 0.01 mg L-izolöysin, 0.04 mg L-lizin, 0.01 mg L-metiyonin, 0.03 mg dl-fenilalanin, 0.02 mg L-treonin, 0.01 mg dl-triptofan, 0.05 mg dl-valin ve 45.46 mg dekstroz bulunmakt adır.

Duphalyte 500, evcil hayvanlar da sıvı kaybı, elektroli t dengesizl iği ve hipoprote inemi durumlarının sağaltımı amacıyla vitamin, elektroli t ve başlıca aminoasit çeşitlerinin dengeli bir kombinasy onu esasına göre geliştirilmiş olan enjeksiyo nluk bir üründür.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Bu ürün, kanatlılar başta olmak üzere, ekonomik değeri olan bütün hayvanlar ile kedi ve köpeklerde sağlıklı durumun korunması, normal gelişmenin optimal boyutlard a sürdürülmesi, sürekli yüksek verimin güvenceye alınabilmesi ve çok yönlü olumsuzlu k etmenleri ne karşı hayvanların desteklen mesi amaçlarıyla çoğul vitamin, başlıca elektroli t maddeler ve gerekli aminoasit lerin dengeli ve uyumlu bir kombinasy onu esasına göre hazırlanmıştır. Öte yandan, hastalıklar, beklenmed ik ısı değişiklikleri, taşıma, aşılama, hastalıkların iyileşme dönemleri ile baskılayıcı diğer çevresel olumsuzlu klara karşı hayvanların korunması söz konusu olduğunda içeriğindeki vitaminle r, elektroli t ve aminoasit ler bakımından doğabilecek çok yönlü gereksini mleri en uygun koşullarda karşılayabilecek şekilde formüle edilmiştir.

Kullanılma alanları : Kanatlılarda karşılaşılan sıvı ve elektroli t kayıpları, elektroli t dengesizl ikleri ve hipoprote inemi olgularının sağaltımı, hayvanların sağlıklı durumları ve verimliliğini olumsuz yönde etkileyen durumların önlenmesi ve sağlıklı halin korunması ve hayvansal verimliliğin sürekli hale getirilme si ve arttırılması amaçlarıyla kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Civcivler e deri altı enjeksiyo n yöntemiyle 0.5-1 ml/civciv dozlarında uygulanır.

Ticari şekli : Duphalyte 500, 500 ml’lik cam şişelerde satışa sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #15 : Ağustos 25, 2009, 01:21:22 ÖS »
EVİSEL, Oral (ECZACIBAŞI)

Formülasyonu : Her ml Evisel Oral içeriğinde; 150 İÜ Vitamin E ve 1 mg selenyum bulunmakt adır.

Evisel Oral, su içinde kullanılan Vitamin E ve selenyum kombinasy onu esasına göre hazırlanmış olan oral bir üründür.

Farmakolo jisi ve özellikleri : E vitamini biyolojik olarak antioksid an nitelikli bir vitamindi r. Doymamış yağ asitlerin in (PUFA) oksidasyo nunu önleyerek metaboliz ma için zararlı lipoperok sitlerin ortaya çıkmasını engeller. Genital fonksiyon ları ve bağışıklık sistemini düzenler, hücre yaşlanmasını önleyici etki gösterir. Selenyum ise, yağ asitlerin in peroksida syonu ile ortaya çıkan serbest radikalle rin olumsuz etkilerin i elimine eden glutathio ne peroksida z enziminin gerekli kofaktörü konumunda dır. Sinerjik etkileşimli Vitamin E ile selenyum kombine olarak kullanıldığında antioksid an özelliğin yanı sıra doku ve organların fonksiyon larını uyarıcı etkinlik de gösterirler.

Kullanılma yerleri : Kanatlılarda karşılaşılan ensefalom alasi, kas distrofil eri, eksudatif diatez, pankreati k fibrozis gibi hastalıkların tedavisin de ve bu hastalıkların önlenmesinde, normal embriyoni k gelişimin sağlanmasında, fertilite ve kuluçka veriminin arttırılmasında, vitamin E ve selenyum yönünden fakir yemlerle beslenen hayvanlar a ve doymamış yağ asidi oranı yüksek olan yemlerle beslenen hayvanlar a destekley ici olarak, bağışıklık sistemini n güçlendirilmesi amacıyla, sıcak havalarda, aşılamalarda ve benzeri stres şartlarında kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Evisel Oral, Koruyucu olarak; kanatlılarda 1 litre içme suyuna 0.25 ml katılarak 2-3 gün süreyle içirilir. Sağaltıcı olarak da; 1 litre içme suyuna 0.50 ml katılarak 5-7 gün süreyle içirilir. Evisel Oral’ın diğer bir sağaltıcı dozu ise; 15-30 adet civciv veya pilice 1-2 ml miktarında verilir.

Ticari şekli : Evisel Oral, 100 ml bal renkli cam şişelerde ve 500 ml plastik şişelerde satışa sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #16 : Ağustos 25, 2009, 01:21:42 ÖS »
EVİSOL, Toz (KARTAL KİMYA)
Formülasyonu : 100 gram suda çözünen toz karışımında; 15.000 İÜ Vitamin E ve 50 mg Selenyum bulunmakt adır.

Evisol, besin değeri olan bütün evcil hayvanlar da karşılaşılan çeşitli metabolik hastalıklar, kas distrofil eri, bağışıklık sistemin yetersizl ikleri ve eşemsel etkinlikl erin arttırılması veya düzenlenmesi amacıyla, içme suyuna katılarak uygulanma k üzere hazırlanmış olan, E vitamini ve selenyumu n dengeli kombinasy onu esasına dayanan oral bir toz formülasyondur.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Formülasyonda yer alan E vitamini hücresel düzeyde doymamış yağ asitlerin in oksidasyo nunu önleyerek zararlı peroksitl erin oluşumunu durdurur. Hastalıklara karşı vücut direncini arttıran lökosit ve makrofajl arın korunmasında etkili olur. Ayrıca eşemsel etkinlikl eri, bağışıklık sistemini düzenleyici ve hücresel yaşlanmayı önleyici etkilere de sahiptir. Diğer etken maddeyi oluşturan selenyum ise, kükürtlü amino asitlerin sentezi ve işlevleriyle yakından ilişkili olup, vücutta glutasyon peroksida z enziminin kofaktörü konumunda dır. E vitamini ile selenyumu n biyolojik etkileri arasında çok yönlü etkileşimlerin olduğu bilinmekt edir.

Kullanılma yerleri : Kanatlılarda; eksudatif diatez, ensefalom alasi, kas distrofil eri, karaciğer nekrozu, felçler ve zehirlenm e olgularına karşı koruyucu olarak ve damızlıklarda fertilite nin arttırılması amaçlarıyla kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Bu ilaç, hayvanların içme sularına katılarak içirilmek suretiyle kullanılır. Kanatlılarda; koruyucu olarak 1 ton içme suyuna 250 gram ve sağaltıcı olarak da 1 ton içme suyuna 500 gram miktarında Evisol katılır. 2-3 gün süreyle içirilir.

Ticari şekli : Evisol, 100 gramlık alüminyum folyo poşetlerde sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #17 : Ağustos 25, 2009, 01:21:59 ÖS »
EVİT-SE, Toz (TOPKİM)
Formülasyonu : 1 g suda çözünen toz içeriğinde; 15 mg Vitamin E ve 0.2 mg selenyum bulunmakt adır.

Bu ilaç, besin değeri olan bütün evcil hayvanlar da karşılaşılan çeşitli metabolik hastalıklar, kas distrofil eri, immun sistem yetersizl ikleri ve eşemsel etkinlikl erin arttırılması amaçlarıyla, E vitamini ve selenyumu n dengeli kombinasy onu esasına göre hazırlanmış olan, hayvanların içme sularına katılarak verilmeye özgü toz bir üründür.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Formülasyonda yer alan E vitamini ve selenyum evcil hayvanların sağlıklı durumlarının korunması yönünden gerekli olan fizyoloji k maddeler niteliğindedir. Dolayısıyla, her ikisi de önemli birer beslenme faktörüdür. E vitamini hücresel düzeyde doymamış yağ asitlerin in oksidasyo nunu önleyerek zararlı peroksitl erin oluşumunu durdurur; böylece fosfolipi dlerin biyolojik ömürlerini uzatır. Hastalıklara karşı vücut direncini artıran lökosit ve makrofajl arın korunmasında etkili olur. Ayrıca eşemsel etkinlikl eri, bağışıklık sistemini düzenleyici ve hücresel yaşlanmayı önleyici etkilere de sahiptir. Vitamin A metaboliz masını olumlu yönde etkiler. Diğer etken maddeyi oluşturan selenyum ise, kükürtlü amino asitlerin sentezi ve işlevleri ile yakından ilişkili olup; vücutta glutasyon peroksida z enziminin kofaktörü konumunda dır. Aynı enzim sistemi yardımıyla şekillenmiş olan peroksitl erin parçalanmasını hızlandırır. E vitamini ile selenyumu n biyolojik etkileri arasında olumlu yönde çok yönlü etkileşmelerin olduğu bilinmekt edir.

Kullanılma yerleri : Kanatlılarda; eksudatif diatez, ensefalom alasi, kas distrofil eri, karaciğer nekrozu, felçler ve zehirlenm e olgularına karşı koruyucu olarak ve damızlıklarda fertilite nin arttırılması amaçlarıyla kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Tavuk, hindi ve piliçlerde; 1 poşet toz 15 litre suya katılarak, 15 günlükten itibaren sürekli olarak kullanılır veya 1 ton yeme 1 kg miktarında Evit-Se karıştırılarak sürekli yedirilir . Belirtile n ilaç dozları üst üste 2 gün süreyle tekrarlan abileceği gibi, 2-3 haftalık aralıklarla da verilebil ir.

Ticari şekli : Evit-Se, 100 gramlık alüminyum folyo poşetlerde ve 10x1000 gramlık kutularda sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #18 : Ağustos 25, 2009, 01:22:29 ÖS »
EVİT-SE FORTE, Toz (TOPKİM)

Formülasyonu : 100 gram suda çözünen toz içeriğinde; 3.000 mg Vitamin E ve 20 mg selenyum bulunmakt adır.

Bu ilaç, besin değeri olan bütün evcil hayvanlar da karşılaşılan çeşitli metabolik hastalıklar, kas distrofil eri, immun sistem yetersizl ikleri ve eşemsel etkinlikl erin arttırılması amaçlarıyla, E vitamini ve selenyumu n dengeli kombinasy onu esasına göre hazırlanmış olan, hayvanların içme sularına katılarak verilmeye özgü toz bir üründür.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Formülasyonda yer alan E vitamini ve selenyum evcil hayvanların sağlıklı durumlarının korunması yönünden gerekli olan fizyoloji k maddeler niteliğindedir. Dolayısıyla, her ikisi de önemli birer beslenme faktörüdür. E vitamini hücresel düzeyde doymamış yağ asitlerin in oksidasyo nunu önleyerek zararlı peroksitl erin oluşumunu durdurur; böylece fosfolipi dlerin biyolojik ömürlerini uzatır. Hastalıklara karşı vücut direncini artıran lökosit ve makrofajl arın korunmasında etkili olur. Ayrıca eşemsel etkinlikl eri, bağışıklık sistemini düzenleyici ve hücresel yaşlanmayı önleyici etkilere de sahiptir. Vitamin A metaboliz masını olumlu yönde etkiler. Diğer etken maddeyi oluşturan selenyum ise, kükürtlü amino asitlerin sentezi ve işlevleri ile yakından ilişkili olup; vücutta glutasyon peroksida z enziminin kofaktörü konumunda dır. Aynı enzim sistemi yardımıyla şekillenmiş olan peroksitl erin parçalanmasını hızlandırır. E vitamini ile selenyumu n biyolojik etkileri arasında olumlu yönde çok yönlü etkileşmelerin olduğu bilinmekt edir.

Kullanılma yerleri : Tavukçulukta ve diğer kümes hayvanlarında: Damızlık işletmelerinde kuluçka randımanı düşüklükleri, erken dönem embriyo ölümlerinin önlenmesi, yumurta verimi düşüklükleri, horozlard a sterilite sağaltımı, civciv ve piliçlerde hareket bozuklukl arı, parezis, inkoordin asyon bozuklukl arının sağaltımı ve önlenmesi, kas distrofil erinin ve karaciğer nekrozu ile seyreden hastalıkların sağaltımı ve önlenmesi, eksudatif diatez durumunun sağaltımı ve önlenmesi, etlik piliçlerde karkas kalitesin in düzeltilmesi, karkas dayanıklılığının artırılması, yemlerde bulunan acılaşmış yağ varlığından kaynaklan an sakıncaların önlenmesi ve bu yoldan doğan vitamin açığının karşılanması, çoğul gerilim durumlarında vücut direncini n artırılması amaçlarıyla kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Kanatlılarda : Evit-Se hayvanların içme sularına katılarak kullanılır. Eksiklikl erin karşılanması ve hastalıklara karşı koruyucu olarak 400 litre içme suyuna 10 poşet, 40 litre içme suyuna 1 poşet katılır. Hastalık görüldüğünde, kümesteki hastaları sağaltmak ve henüz sağlam görünenleri hastalığa karşı korumak için; 200 litre içme suyuna 10 poşet veya 20 litre içme suyuna 1 poşet katılarak 5-7 gün süreyle kesintisi z içirilir.

Ticari şekli : Evit-Se, 100 gramlık alüminyum folyo poşetlerde sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #19 : Ağustos 25, 2009, 01:22:45 ÖS »
FORMVİT TOZ, Suda Çözünen Toz (BAYER TÜRK)

Formülasyonu : 100 gram suda çözünen toz içeriğinde; 5.000.000 İÜ Vitamin A, 500.000 İÜ Vitamin D3, 3.000 İÜ Vitamin E, 15.000 mg Vitamin C, 2.000 mg Vitamin B1, 2.500 mg Vitamin B2, 1000 mg Vitamin B6, 5 mg Vitamin B12, 1000 mg Vitamin K3, 500 mg folik asit, 15.000 mg nikotinik asit, 5.000 mg kalsiyum pantotena t ve 20 mg Biotin bulunmakt adır.

Formvit suda çözünen toz, bütün evcil hayvanlar da karşılaşılan vitamin eksiklikl erinin karşılanması, çok yönlü vitamin desteğinin sağlanması, hayvansal verimliliğin artırılması, sağlıklı durumun korunması ve diğer sağaltım seçeneklerinde destekley ici olarak kullanılmak üzere, bütün vitamin çeşitlerini dengeli ve uyumlu derişimlerde içeren, hayvanların içme sularına ve yemlerine katılarak verilmeye özgü, çoğul bir vitamin formülasyonudur.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Kanatlı hayvanlar başta olmak üzere ekonomik değeri olan tüm hayvanlar da sağlıklı durumun korunabil mesi, hızlı ve dengeli büyümenin sağlanabilmesi ve sürekli yüksek verimin güvenceye alınabilmesi için, rasyonların çoğul vitaminle rle desteklen mesi gerekir. Öte yandan hastalıklar, ani ısı değişiklikleri, taşıma, aşılama ve gaga kesimi gibi baskılayıcı çevre faktörlerinin varlığında yem tüketimi de azaldığından sözü edilen besinsel öğelerin alımı da önemli boyutlard a düşer. Böyle koşullarda çok yönlü verim düşüklüğünün ve hayvan kayıplarının önlenebilmesi amacıyla multivita min çeşitlerinin uygun şekil ve kombinasy onlar halinde verilmesi zorunlu hale gelir. Formvit, bu yöndeki gereksinm eleri karşılayabilecek şekilde formüle edilmiştir.

Kullanılma yerleri : Bu ilaç, kanatlı hayvanlar da sağaltım amacıyla; basit ve kompleks kronik solunum yolu hastalığı, kolibasil loz, bulaşıcı bronşit, koriza, tavuk kolerası, tifo ve diğer salmonell a enfeksiyo nları ile sebebi bilinmeye n ishallere bağlı bozuklukl ar, koksidiyo z ve diğer paraziter hastalıkların sağaltımına yardımcı olmak, verim düşüklüğü ve bütün hastalıkların iyileşme dönemlerinde kullanılır. Koruyucu amaçlarla; beslenme yetersizl iklerinin önlenmesi, aşılamalar, antiparaz iter ilaç uygulamal arı, gaga kesimi, taşıma ve yer değişikliği sonucunda meydana gelen baskılayıcı etmenlerd en kaynaklan abilecek verim düşüklükleri, hastalıkların önlenmesi, ani iklim değişiklikleri ile bakteriye l ve viral hastalıklara karşı vücut direncini n artırılması amacıyla kullanılır. Gelişmeyi hızlandırıcı ve verim artırıcı amaçlarla; yemden kaynaklan an olumsuzlu kların önlenmesi, yem tüketiminin azalmasından kaynaklan an vitamin kayıplarının karşılanması, sürü eş örnekliğinin sağlanması ve verimin artırılmasında; hızlı gelişme döneminde ve yumurta veriminde doruk düzeye ulaşıldığında artan vitamin gereksinm esinin karşılanması, sağlık durumunun korunması ve verimliliğin güvenceye alınması için kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Bu ilaç hayvanların içme sularına katılmak suretiyle uygulanır. Kanatlıların içme sularına sağaltıcı olarak 200 gram/1000 litre ve koruyu olarak da 100 gram/1000 litre (100 litre su için 1 tatlı kaşığı) katılarak genel sağlık durumları düzelene değin içirilir. Gelişmeyi hızlandırıcı ve destekley ici amaçlarla da içme suyuna 20 gram/1000 litre (100 litre içme suyu için 1 çay kaşığı) miktarında katılarak sürekli içirilir. Bu şekildeki ilaç uygulamasına en az 5 gün süreyle devam edilir.

Ticari şekli : Bu ilaç, 100 gramlık alüminyum folyo poşetlerde sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #20 : Ağustos 25, 2009, 01:23:02 ÖS »
HİPRACHOK AD3ECK, Çözelti (GÜRTAV)
Formülasyonu : 1 ml oral çözelti içeriğinde; 21.500.00 0 İÜ A Vitamini, 2.800.000 İÜ D3 Vitamini, 100 mg C Vitamini, 5 mg K Vitamini, 17 mg E Vitamini bulunmakt adır.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Vitaminle r hayvan yaşamı için temel olan besinsel maddelerd ir. Evcil hayvanlar bilinen vitaminle rin hepsini sentezley emezler. Bu nedenle de farklı miktarlar da haricen verilmele ri zorunludu r. Vitaminle rden çoğunluğu enzimleri n önemli işlevsel gruplarını oluştururlar. Yaşamsal etkinlikl er için önem taşıyan metabolik olaylar için vazgeçilmez öneme sahiptirl er.

Kullanılma yerleri : Kümes hayvanlarında üretimin artırılması, malabsorb siyon sendromu, stres durumları ve vitamin eksiklikl erinde kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediğinde genel olarak hayvanların içme suyuna 1ml/5 litre hesabıyla katılarak 2-3 gün süreyle içirilmek suretiyle uygulanır. Tavşanlarda ve tüm çiftlik hayvanlarında bu işlemin ayda bir kez tekrarlan ması önerilir.

Ticari şekli : Hiprachok, 1000 ml ve 5000 ml’lik polietile n beyaz şişe ve bidonlard a sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #21 : Ağustos 25, 2009, 01:23:22 ÖS »
HYDRO B, Suda Çözünen Konsantre (TÜM İLAÇ)

Formülasyonu : 100 ml konsantre; 1.000.000 İÜ Vitamin A, 100.000 İÜ Vitamin D3, 3.000 mg Vitamin E, 200 mg Vitamin B1, 200 mg Vitamin B2, 600 mg Vitamin B6, 3 mg Vitamin B12, 3.000 mg Vitamin P, 600 mg Sodyum Pantotena t ve 20 mg Biotin içerir.

Hydro B, tüm evcil hayvanlar da karşılaşılan vitamin eksikliğinin karşılanması, çok yönlü vitamin desteğinin sağlanması, hayvansal verimliliğin artırılması, sağlıklı durumun korunması amaçlarıyla kullanılmak üzere bütün vitamin çeşitlerini dengeli ve uyumlu derişimlerde içeren bir vitamin formülasyonudur.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Kanatlı hayvanlar başta olmak üzere, ekonomik değeri olan tüm hayvanlar da sağlıklı durumun korunabil mesi, hızlı ve dengeli büyümenin sağlanabilmesi ve sürekli yüksek verimin güvenceye alınabilmesi için yem karışımlarının çoğul vitaminle rle desteklen mesi gerekir. Üte yandan hastalıklar, ani ısı değişiklikleri, taşıma, aşılama, tüy dökümü gibi baskılayıcı çevre faktörlerinin varlığında yem tüketimi de azalacağından sözü edilen besinsel öğelerin alımı da önemli boyutlard a düşer. Böyle koşullarda çok yönlü verim düşüklüğünün ve hayvan kayıplarının önlenebilmesi için multivita min çeşitlerinin uygun şekil ve kombinasy onlar halinde verilmesi zorunlu hale gelir. Hydro B, bu yöndeki gereksinm eleri karşılayabilecek şekilde formüle edilmiştir.

Kullanılma yerleri : Hydro B, vitamin eksiklikl eri ve buna bağlı olgularda sağaltıcı olarak, bakteriye l, viral ve benzeri hastalıklarda destekley ici olarak kullanılır. Kanatlılarda, yoğun yetiştirme seçeneklerinde, hızlı büyüme ve gelişme aşamalarında veya yüksek verime yönelik olarak, vitamin emilmesin de sorun yaşanan hayvanlar da başarıyla kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Bu ilaç hayvanların içme sularına katılmak suretiyle uygulanır. Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; sağaltım amaçlı ve Hiydro B-biotin plus tek vitamin girişli kuvvetli doz seçeneğinde; kanatlılar ve tavşanların içme sularına 100 ml/100 litre miktarlarında katılarak içirilir. Koruyucu olarak 8-10 gün boyunca kullanılmak üzere; kanatlılar ve tavşanlarda 100 litre içme suyuna 20 ml katılarak 24 saat içerisinde tüketilmesi sağlanır.

Ticari şekli : Hydro B, 100 ml’lik flakonlar da ve 5 litrelik bidonlard a sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #22 : Ağustos 25, 2009, 01:23:43 ÖS »
İNJACOM-C, Enjeksiyo nluk Çözelti (SANOFİ-DİF)

Formülasyonu : 1 ml enfeksiyo nluk çözelti içeriğinde 200 mg C vitamini bulunmakt adır.

Farmakolo jisi ve özellikleri : İnjacom-C, C vitamini esasına göre hazırlanmış bir üründür. Dolayısıyla ürünün etken maddesini oluşturan C vitamini, evcil hayvanlar da ağızdan verildiğinde gevişenlerin rumeninde parçalanırken, diğer hayvanların ince bağırsaklarından tama yakın oranda emilir. Sodyum tuzu halinde parentera l yollardan da verilir. Emilen vitamin bütün vücuda geniş ölçekte dağılır. Vücutta dönüşümlü olarak dihidroks i askorbik aside yükseltgenir. Aynı metabolit, C vitaminin in bütün etkinlikl erini gösterir. Farmakolo jik etkileri skorbüt hastalığı olarak bilinen olgularda ortaya çıkan; ama tümüyle ikincil derecedek i belirtile rden oluşan klinik durumu düzelterek, hastalıklara karşı vücut direncini artırarak, metabolik olayları düzeltmesi ve anemi belirtile rini hafifletm esi temeline dayanır.

Kullanılma yerleri, şekli ve dozları : İlaç kanatlılarda içme sularına katılarak, diğer hayvanlar da kas içi ve deri altı yollardan enjeksiyo n şeklinde verilir. Kanatlılardaki solunum sistemi hastalıkları, kafes tavuklarının kafes yorgunluğu, baskılayıcı etmenleri n varlığında, yumurta kırıklarının azaltılması, horozlard a aşım gücünün artırılması ve tem tüketiminin artırılması gibi durumlard a kullanılır. Önerilen doz ise; 1 litrelik içme suyuna 1-2 ml İnjacom-C ilave edilerek 4-5 gün süresince içirilmek suretiyle uygulanır.

Ticari şekli : İnjacom-C, 5 ml’lik ampullerd e ve 10 ampullük kutularda sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #23 : Ağustos 25, 2009, 01:24:06 ÖS »
İNSELVİT, Oral Çözelti (ÇUKUROVA)

Formülasyonu : 1 ml enjeksiyo nluk çözelti içeriğinde; 150 İÜ Vitamin E ve 1 mg sodyum selenit bulunmakt adır.

Bu ilaç, buzağı, kuzu, yumurtacı tavuklar ve civcivler de karşılaşılan kas distrofil eri, ensefalom alasi olguları, immun sistem yetmezlik leri ve ilgili metabolik hastalıkların sağaltımı, selenyum, E ve B vitaminle rinin dengeli bir kombinasy onu esasına göre hazırlanmış olan, oral bir çözelti formülasyonudur.

Farmakolo jisi ve özellikleri : İlacın etken maddeleri nden biri olan E vitamini, hücresel düzeyde doymamış yağ asitlerin in oksidasyo nunu önleyerek zararlı peroksitl erin oluşumunu durdurur. Hastalıklara karşı vücut direncini artıran lökosit ve makrofajl arın korunmasında etkili olur. Ayrıca eşemsel etkinlikl eri, bağışıklık sistemini düzenleyici ve hücresel yaşlanmayı önleyici etkilere de sahiptir. Diğer etken maddeyi oluşturan selenyum ise; kükürtlü amino asitlerin sentezi ve işlevleri ile yakından ilişkili olup, vücutta glutasyon peroksida z enziminin kofaktörü konumunda dır. E vitamini ve selenyumu n çok yönlü biyolojik etkileri arasında sinerjist ik yönde etkileşme vardır.

Kullanılma yerleri : Bu ilaç, kanatlılarda sıklıkla karşılaşılan ensefalom alasi, kas distrofis i, eksudatif diatez ve perkreati f fibrozis gibi hastalıkların sağaltımı ve önlenmesi ile normal embriyoni k gelişmenin sağlanması, yumurtlam a, fertilite ve kuluçka performan sının artırılmasında, E vitamini ve selenyum eksiklikl erinin karşılanması, doymamış yağ asidi bakımından zengin yemlerle beslenen hayvanlar da doğabilecek vitamin açığının karşılanması, immun sistemin desteklen mesi amaçlarıyla kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : İnselvit, kanatlılar için hazırlanmış bir ilaç niteliğindedir. Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediğinde; koruyu olarak 1 litre içme suyuna 0.25 ml ilave edilerek 2-3 gün süreyle, sağaltıcı olarak da 1 litre içme suyuna 0.5 ml ilave edilerek 5-7 gün süreyle verilir. Belirtile n doz birimi esas alınmak suretiyle kanatlı çiftliklerinde pratik bir doz uygulaması niteliğinde olmak üzere; 100 litre içme suyuna 50 ml, 250 litre içme suyuna 125 ml, 500 litre içme suyuna 250 ml ve 1000 litre içme suyuna da 500 ml İnselvit katılarak kesintisi z içirilir. Küçük çaplı kanatlı yetiştiriciliğinde ise; 15-20 civciv veya pilice 1-2 ml İnselvit katılarak içirilir.

Ticari şekli : İnselvit, 100, 200 ve 1000 ml’lik bal renkli şişelerde sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #24 : Ağustos 25, 2009, 01:24:31 ÖS »
MEDASOL, Suda Çözünen Toz (KARTAL KİMYA)
Formülasyonu : 100 gram toz içeriğinde; 1.000.000 İÜ Vitamin A, 5.000 mg Vitamin E, 150.000 İÜ Vitamin D3, 150 mg Folik Asit, 50.000 mg Dl-metiyonin ve 36.106 mg kalsiyum propiyona t bulunmakt adır.

Kanatlılarda karşılaşılan çok yönlü zehirlenm e olguları ve bundan kaynaklan an baskılayıcı etmenleri n önlenmesi, büyüme ve gelişmenin hızlandırılması, çoğul vitamin eksiklikl erinin karşılanması, gagalama ve tüy yolma sorunlarının önlenmesine yardımcı olunması amacıyla, yağda çözünen A,D ve E vitaminle ri ile Folik Asit ve metiyonin in kombinasy onu esasına dayanan, oral bir toz formülasyondur.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Medasol toz, etken madde olarak A, D3 ve E vitaminle ri ile folik asit, dl-metiyonin ve kalsiyum propiyona t içerir. Kombinasy on esasına dayanan bu ürünün, öngörülen şekil ve dozlarda kullanıldığında çok yönlü vitamin ve amino asit gereksinm elerini karşılayabilecek ölçülerde zengin tutulmuştur. Etlik civciv ve piliçler başta olmak üzere, hızla büyüme, gelişme ve yüksek verim aşamalarında olan bütün kümes hayvanlarında çoğul vitamin, folik asit ve metiyonin gereksinm esi ileri derecede artar. Belirtile nlere koşut olarak, özellikle mikotoksi nlerle kirlenmiş ve küflenmiş yem tüketimi, rasyonda vitamin içeriğinin hızla tükenmesine yol açan acılaşmış yağlar ve çoğul toksik metabolit lerle kirlenmiş yem tüketiminde vitamin gereksinm esi daha da yüksektir. Medasol, belirtile n çok yönlü vitamin gereksinm esini karşılayabilecek şekilde formüle edilmiştir.

Kullanılma yerleri : Medasol Toz, başta etlik civciv ve piliçler ile yumurta tavukları olmak üzere; hızla büyüme, gelişme ve yüksek verimde olan bütün kümes hayvanlarında karşılaşılan çok yönlü zehirlenm e olguları ve bundan dolayı kaynaklan an baskılayıcı olumsuzlu k etmenleri nin ortadan kaldırılması veya önlenmesi, büyüme ve gelişmenin hızlandırılması, verimliliğin artırılması, çoğul vitamin eksikliğinin karşılanması, gagalama ve tüy yolma sorunlarının önlenmesine yardımcı olmak amaçlarıyla kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Genel nitelikli vitamin desteğinin sağlanması ve baskılayıcı olumsuzlu kların önlenmesi amaçlarıyla, 1 ton içme suyuna 1 kg Medasol toz katılarak 3 gün süreyle içirilir. Açıkça bir zehirlenm e olgusu ve yemden kaynaklan an olumsuzlu kların görülmesi durumunda içme suyuna katılan ilaç miktarı 3 katına çıkartılabilir.

Ticari şekli : Medasol toz, 100 gramlık alüminyum folyo poşetlerde sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #25 : Ağustos 25, 2009, 01:24:52 ÖS »
ORAVİT ACK, Oral Toz (ECZACIBAŞI)

Formülasyonu : 100 gram Oravit ACK içeriğinde; 4.000.000 İÜ Vitamin A, 10.000 mg Vitamin C ve 2.000 mg Vitamin K3 bulunmakt adır.

Oravit ACK, kanatlılar ile kuzu, buzağı ve oğlaklarda oral yolla kullanılmak üzere formüle edilmiş A, C ve K3 vitaminle rini içeren, suda çözünebilen, toz halde vitamin kombinasy onudur.

Farmakolo jisi ve özellikleri : A vitamini, vücut işlevlerini destekley ici ve düzenleyici nitelikle ri ile önemlidir. Küçük hayvanların sağlıklı gelişimi, görme duyusu, epitel dokunun farklılaşması ve bütünlüğünün korunması, yönlerinden gereklidi r. C Vitamini ise, enfeksiyo nlara karşı vücut direncini n gelişmesine katkıda bulunur. Ayrıca iskelet sistemi ve dolaşım sistemi üzerinde olumlu etki yaparak, kalp çalışmalarını normale döndürür, kapillar damarların çeperlerini güçlendirerek kanamaları engeller. K Vitamini, kanın pıhtılaşması üzerinde etkili olduğundan kanama ile seyreden hastalıklarda gereklidi r. Ayrıca sindirim sistemi enfeksiyo nlarında ve oral yolla antibiyot ik kullanıldığında gerekli bir vitamindi r.

Kullanılma yerleri : Kanatlılarda; enfeksiyo nlara karşı vücut direncini n artırılmasında, koksidiyo zis, bağırsak enfeksiyo nları, gaga kesimi, tüy dökümü, aşılamalar, vitamin eksiklikl erinden ileri gelen verim düşüklükleri, üreme performan sında azalma ve genel zafiyetle r ile sağlıklı gelişimin sağlanmasında kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Kanatlılarda koruyucu olarak; vücut direncini n artırılmasında, tüy dökümü, nakil, aşılamalar ve benzeri stres olgularında 100 gram Oravit ACK, 100 litre içme suyuna katılarak içirilir. Belirtile n amaçlarla bir defalık uygulanma sı yeterlidi r. Hastalık durumlarında ise; 25 gram Oravit ACK, 100 litre içme suyuna karıştırılarak 2-3 gün süreyle günlük 3-4 saatlik su içme süreçlerinde içirilir.

Ticari şekli : Oravit ACK, 500 gram ve 1000 gramlık alüminyum folyo poşetlerde sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #26 : Ağustos 25, 2009, 01:25:14 ÖS »
ORAVİT BCK, Oral Toz (ECZACIBAŞI)

Formülasyonu : 100 gram Oravit BCK içeriğinde; 5.000 mg Vitamin B1, 6.100 mg Vitamin B2, 3.100 mg Vitamin B6, 30 mg Vitamin B12, 10.000 mg Vitamin C, 5.000 mg Nikotinam id, 750 mg Vitamin K3, 75 mg Biotin, 6.000 mg Kalsiyum Pantotena t ve 1.000 mg Folik Asit bulunmakt adır.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Evcil hayvanlar da metabolik ve enfeksiyöz hastalıklar, stres, yüksek verim ve hastalıkların iyileşme durumları organizma da sentezlen en vitamin çeşitleri ve miktarını yetersiz kılabilmektedir. Oravit BCK, yaşam için gerekli olan tüm B kompleks vitaminle ri ile C ve K3 vitaminle rini farklı fizyoloji k durum ve koşullar altında karşılayabilecek şekilde hazırlanmıştır. Oravit BCK’da bulunan vitaminle rin tamamı bileşim, çözünürlük, emilim, metaboliz asyon, depolanma ve atılma gibi farmakoki netik özellikler yönünden doğal analoglarının aynısıdır. Ayrıca vitaminle rin tamamı oksidasyo n, indirgenm e ve hidroliz gibi dış etkilere karşı koruyucu özellikte film tabaka ile kaplandığından, vitamin çeşitlerinde stabilite sağlanarak biyolojik ömürleri uzatılmıştır. Oravit BCK, vitaminle rin birbirler inin biyoyarar lanımını artırabilecekleri bir kombinasy ondur. Bu nedenle, gerek vitamin yetmezlik lerine karşı koruyucu ve iyileştirici tedavi seçeneği olarak, gerekse de çok yönlü desteklem e uygulamal arında oldukça dengeli bir vitamin kaynağıdır.

Kullanılma alanları : Tavuklar ve diğer kümes hayvanlarında; Destekley ici, geliştirici ve verim artırıcı olarak : Artan vitamin ihtiyaçlarının giderilme sinde, sağlıklı büyümenin sürdürülmesinde, hızlı büyüme dönemlerinde, yumurta veriminin en yüksek olduğu dönemde, hızlı ve yüksek metabolik olaylarda kullanılır. Koruyucu olarak : Aşılamalar, beslenme yetersizl ikleri, hastalıkların iyileşme dönemleri, antiparaz iter ilaç uygulamal arı, tüy dökümü, yem değişikliği, ısı ve iklim değişiklikleri, nakil gibi stres olgularında ortaya çıkabilecek verim düşüklüğü ve hastalıkların önlenmesinde, solunum sistemi enfeksiyo nları (CRD, CCRD), malabsorb siyon, sendromu ve nonspesif ik ishal gibi enfeksiyo nlara karşı vücut direncini n artırılmasında kullanılır. Sağaltıcı olarak : Avitamino zis olguları, mikotoksi kozis, küflü, kalitesiz ve bozuk yem tüketimi, solunum yolu enfeksiyo nları (CRD, CCRD), enfeksiyöz bronşitis, kolibasil lozis, tavuk tifosu ve diğer salmonell a enfeksiyo nları, sebebi bilinmeye n ishaller, sindirim sistemi bozuklukl arı koksidiyo zis, antibakte riyel ilaç kullanımından kaynaklan an sindirim sistemi florasının vitamin eksikliği, verim düşüklükleri, metaboliz ma bozuklukl arının sağaltımı amaçlarıyla kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Oravit BCK, kümes hayvanlarında günlük olarak tüketilen suyun 1/4’üne katılarak; kullanılma amacına göre her gün veya 3-4 gün arayla içirilir. 0-4 haftalık civcivler de 1 gram/250 civciv, 4-8 haftalık piliçlerde 2 gram/250 piliç, 8-12 haftalık piliçlerde 4 gram/250 piliç, 12-16 haftalık piliçlerde 6 gram/250 piliç, 16-20 haftalık tavuklard a 8 gram/250 tavuk, yumurtacı ve damızlık tavuklard a 10 gram/250 tavuk hesabıyla doz ayarlaması yapılır.

Ticari şekli : Oravit BCK, 1000 gramlık teneke kutuda polietile n torbalard a sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #27 : Ağustos 25, 2009, 01:25:30 ÖS »
POLİSAMİN, Oral Toz (VİLSAN)
Formülasyonu : 100 gram suda çözünen çoğul vitamin toz içeriğinde; 5.000.000 İÜ Vitamin A, 500.000 İÜ Vitamin D3, 10.000 İÜ Vitamin C, 3.000 İÜ Vitamin E, 2.000 mg Vitamin B1, 2.500 mg Vitamin B2, 1.000 mg Vitamin B6, 5 mg Vitamin B12, 1.000 mg Vitamin K3, 5.000 mg Kalsiyum Pantotena t, 15.000 mg Nikotinik Asit, 500 mg Folik Asit ve 20 mg Biotin bulunmakt adır.

Polisamin, evcil hayvanlar da karşılaşılan çoğul vitamin eksiklikl erinin karşılanması, vitamin eksiklikl erine bağlı avitamino z olgularının sağaltımı, hayvansal verimliliğin artırılması, diğer metabolik ve bakteriye l hastalıkların sağaltımında gerekli vitamin desteğinin sağlanması amaçlarıyla tüm vitamin çeşitlerini dengeli ve uygun derişimlerde içerecek şekilde hazırlanmış olan, içme sularına katılarak verilmeye özgü, bir toz formülasyondur.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Kanatlılar başta olmak üzere ekonomik değeri olan hayvanlar da sağlıklı durumun korunabil mesi ve sürekli yüksek verimin güvenceye alınabilmesi için rasyonların çoğul vitaminle rle desteklen mesi gerekir. Öte yandan, hastalıklar, beklenmed ik ısı değişiklikleri, taşıma, tüy dökümü, aşılama gibi baskılayıcı çevresel etmenleri n varlığında yem tüketimi azalacağından vitaminle rin de günlük alımı önemli boyutlard a düşer. Böyle koşullarda çok yönlü kayıpların önlenmesi amacıyla uygun vitamin desteğinin sağlanması kaçınılmaz olur.

Kullanılma yerleri : Polisamin suda çözünen toz, tüm evcil hayvanlar da sağlıklı durumun korunması, çok yönlü verimin güvenceye alınması, çoğul vitamin desteğinin sağlanması, hızlı büyüme ve gelişme dönemlerinde gerekli vitamin açığının karşılanması, yumurta veriminin en üst düzeyde tutulması, vitamin eksiklikl eri veya yokluğundan kaynaklan an metabolik bozuklukl ar ile özellikle mikotoksi kozis olguları olmak üzere, çeşitli zehirlenm e olgularının sağaltımı, bakteriye l ve paraziter hastalıkların destekley ici sağaltımı ve her çeşitten stres olguları ile hastalıklara karşı vücut direncini n artırılması amaçlarıyla kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Bu ilaç, tavukçulukta sağaltım amacıyla hayvanların genel durumları normale dönünceye değin sürekli olarak 4 gram/litre (1 ölçek/litre) miktarında su depolarına veya suluklara katılarak kullanılır. Koruyucu amaçlarla içme suyuna 4 gram/50 litre miktarında katılabilir. Destekley ici ve verim artırıcı olarak da içme suyuna 4 gram/200 litre hesabıyla katılarak sürekli içirilmesi önerilir.

Ticari şekli : Polisamin, 20 gram, 100 gram ve 250 gramlık alüminyum folyo poşetlerde sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #28 : Ağustos 25, 2009, 01:25:50 ÖS »
POLİVİTAMİN FORTE, Oral Toz (ECZACIBAŞI)

Formülasyonu : 100 gram toz içeriğinde; 5.000.000 İÜ Vitamin A, 500.000 İÜ Vitamin D3, 3.000 İÜ Vitamin E, 10 gram Vitamin C, 1 gram Vitamin K, 2 gram Vitamin B1, 20 mg Biotin, 2.5 gram Vitamin B2, 1 gram Vitamin B6, 5 mg Vitamin B12, 5 gram Kalsiyum Pantotena t, 15 gram Nikotinik Asit ve 0.5 gram Folik Asit bulunmakt adır.

Polivitam in, evcil hayvanlar da karşılaşılan çoğul vitamin eksiklikl erinin karşılanması, vitamin eksiklikl erine bağlı avitamino z olgularının sağaltımı, hayvansal verimliliğin artırılması, diğer metabolik ve bakteriye l hastalıkların sağaltımında gerekli vitamin desteğinin sağlanması amaçlarıyla tüm vitamin çeşitlerini dengeli ve uygun derişimlerde içerecek şekilde hazırlanmış olan, içme sularına katılarak verilmeye özgü, bir toz formülasyondur.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Kanatlılar başta olmak üzere ekonomik değeri olan hayvanlar da sağlıklı durumun korunabil mesi ve sürekli yüksek verimin güvenceye alınabilmesi için rasyonların çoğul vitaminle rle desteklen mesi gerekir. Öte yandan, hastalıklar, beklenmed ik ısı değişiklikleri, taşıma, tüy dökümü, aşılama gibi baskılayıcı çevresel etmenleri n varlığında yem tüketimi azalacağından vitaminle rin de günlük alımı önemli boyutlard a düşer. Böyle koşullarda çok yönlü kayıpların önlenmesi amacıyla uygun vitamin desteğinin sağlanması kaçınılmaz olur.

Kullanılma yerleri : Polivitam in suda çözünen toz, tüm evcil hayvanlar da sağlıklı durumun korunması, çok yönlü verimin güvenceye alınması, çoğul vitamin desteğinin sağlanması, hızlı büyüme ve gelişme dönemlerinde gerekli vitamin açığının karşılanması, yumurta veriminin en üst düzeyde tutulması, vitamin eksiklikl eri veya yokluğundan kaynaklan an metabolik bozuklukl ar ile özellikle mikotoksi kozis olguları olmak üzere, çeşitli zehirlenm e olgularının sağaltımı, bakteriye l ve paraziter hastalıkların destekley ici sağaltımı ve her çeşitten stres olguları ile hastalıklara karşı vücut direncini n artırılması amaçlarıyla kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Polivitam in Forte, hayvanların içme sularına katılarak içirilmek suretiyle verilir. Sağaltım dozları, hayvan türlerine ve kullanılma amaçlarına göre değişir. Böylece; tavukçulukta ağır bulaşıcı ve salgın hastalıkların varlığında, aynı şekilde vitamin kullanımının sınırlandığı tüm hastalık olgularında hayvanların durumu normale dönünceye kadar içme sularına 4 gram (1 ölçek/litre) miktarında katılarak verilir. Aynı şekilde tavukçulukta çevrede hastalıkların görülmesi ve iyileşme dönemlerinde, beslenme yetersizl iklerinin önlenmesinde, antiparaz iter ilaç uygulamal arı, aşılamalar, taşıma ve benzeri baskılayıcı olumsuzlu k sakıncalarının önlenmesi ve diğer sakıncalı durumlar normale dönünceye kadar hayvanların içme suyuna 4 gram/200 litre hesabıyla katılarak sürekli olarak içirilir. Tavuk, civciv ve piliçlerin sağlıklı biçimde yetiştirilmeleri, çok yönlü verimleri nin artırılması ve yetiştirilme kayıplarının önlenmesinde sürekli olarak içme sularına 4 gram/200 litre hesabıyla katılarak içirilir.

Ticari şekli : Polivitam in Forte, 100 gramlık alüminyum folyo poşetlerden 10 adet içeren kutular halinde sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #29 : Ağustos 25, 2009, 01:26:10 ÖS »
POLYVİSOL-S, Oral Toz (KARTAL KİMYA)

Formülasyonu : 1 gram suda çözünen toz içeriğinde; 5.000.000 İÜ Vitamin A, 500.000 İÜ Vitamin D3, 5.000 mg Vitamin E, 2.000 mg Vitamin B1, 2.500 mg Vitamin B2, 2.000 mg Vitamin B6, 5 mg Vitamin B12, 20 mg D-biotin, 1.000 mg Vitamin K3, 10.000 mg Vitamin C, 500 mg Folik Asit, 6.000 mg Kalsiyum Pantotena t, 15.000 mg Niasin bulunmakt adır.

Polyvisol-S, evcil hayvanlar da karşılaşılan çoğul vitamin eksiklikl erinin karşılanması, vitamin eksiklikl erine bağlı avitamino z olgularının sağaltımı, hayvansal verimliliğin artırılması, diğer metabolik ve bakteriye l hastalıkların sağaltımında gerekli vitamin desteğinin sağlanması amaçlarıyla tüm vitamin çeşitlerini dengeli ve uygun derişimlerde içerecek şekilde hazırlanmış olan, içme sularına katılarak verilmeye özgü, bir toz formülasyondur.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Kanatlılar başta olmak üzere ekonomik değeri olan hayvanlar da sağlıklı durumun korunabil mesi ve sürekli yüksek verimin güvenceye alınabilmesi için rasyonların çoğul vitaminle rle desteklen mesi gerekir. Öte yandan, hastalıklar, beklenmed ik ısı değişiklikleri, taşıma, tüy dökümü, aşılama gibi baskılayıcı çevresel etmenleri n varlığında yem tüketimi azalacağından vitaminle rin de günlük alımı önemli boyutlard a düşer. Böyle koşullarda çok yönlü kayıpların önlenmesi amacıyla uygun vitamin desteğinin sağlanması kaçınılmaz olur.

Kullanılma yerleri : Tavukçulukta sağaltıcı olarak; sürekli solunum yolu hastalığı (CRD ve CCRD), enfeksiyöz bronşitis, kolibasil loz, salmonell oz, tavuk kolerası, tavuk tifosu, koksidiyo z hastalıklarının sağaltımında; yem ve vitamin alımının sınırlı olduğu tüm kanatlı hastalıklarında, zehirlenm e olgularında, iştahsızlık, sebebi bilinmeye n verim düşüklüklerinde öngörülen destekley ici sağaltım seçeneklerinde kullanılır. Koruyucu olarak; çevrede bulaşıcı hastalıklar görüldüğü zamanlard a, beslenme yetersizl iklerinde , aşılamalarda, hastalıkların iyileşme dönemlerinde, antiparaz iter ilaç uygulamal arında, tüy dökümü, taşıma, yem değişikliği ve baskılayıcı çevresel etmenlere bağlı verim düşüklüklerinden kaynaklan abilecek olumsuzlu kların önlenmesi, ısı stresi ve diğer olumsuzlu k olgularının varlığında artan vitamin gereksini minin karşılanabilmesi ile enfeksiyöz hastalıklarda vücut bağışıklık sistemini n güçlendirilmesi amacıyla kullanılır. Destekley ici olarak da civciv, piliç ve tavukların sağlıklı yetiştirilmesinde; et, yumurta ve kuluçka veriminin yükseltilmesinde; yetiştirme kayıplarının önlenmesinde kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Polyvisol-S, hayvanların içme sularına katılmak suretiyle verilir. Kanatlılarda sağaltıcı olarak 1 ton içme suyuna 200 gram Polyvisol-S karıştırılır ve hastalık belirtile ri normale dönünceye kadar sürekli içirilir.; koruyucu olarak 1 ton içme suyuna 100 gram (100 litre içme suyuna 1 veya 2 ölçek) katılarak durum normale dönünceye kadar uygulama sürdürülür ve destekley ici amaçlarla da 1 ton içme suyuna 20 gram Polyvisol-S sürekli katılarak içirilir.

Ticari şekli : Polyvisol-S, 100 gramlık alüminyum folyo poşetlerde sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #30 : Ağustos 25, 2009, 01:26:30 ÖS »
ROVİMİX ACK, Oral Toz (ROCHE)

Formülasyonu : 1 kg toz içeriğinde; 40.000.00 0 İÜ Vitamin A, 20.000 mg Vitamin K3 ve 100.000 mg Vitamin C bulunmakt adır.

Rovimix ACK, kanatlı hayvanlar da A, C ve K vitamini gereksinm esinin karşılanması, aynı vitaminle r yönünden gerekli desteğin sağlanması amaçlarıyla, bu üç vitamin çeşidinin dengeli bir kombinasy onu esasına göre hazırlanmış olan bir toz üründür.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Bu ürün, vitamin çeşitleri ve içeriği bakımından özellikle kanatlılarda başka mikotoksi kozisler olmak üzere, çoğul zehirlenm e olguları, karkas kalitesin i ve görünümünü bozabilen çeşitli kanamalı hastalıkların koruyucu ve iyileştirici sağaltımı ile ısı stresi ve enfeksiyo n hastalıklarına karşı hayvanların direncini n artırılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kullanılma yerleri : Rovimix ACK, özellikle kanatlılar olmak üzere, kuzu ve buzağılarda büyüme ve gelişmenin desteklen mesi, hastalıklara ve sıcaklık stresine karşı vücut direncini n artırılması ve çoğul zehirlenm e olgularının sağaltımı amaçlarıyla kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : İlaç, kanatlılarda 1 ton yeme 1 kg ve 4 litre içme suyuna 1 gram katılmak suretiyle kullanılır.

Ticari şekli : Rovimix ACK, 1000 gramlık plastik kutularda sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #31 : Ağustos 25, 2009, 01:26:46 ÖS »
ROVİMİX BCK, Oral Toz (ROCHE)

Formülasyonu : 100 gram toz içeriğinde; 500 mg Vitamin B1, 1000 mg Vitamin B2, 5000 mg Niasin, 1500 mg Kalsiyum Pantotena t, 500 mg Vitamin B6, 3 mg Vitamin B12, 150 mg Folik Asit, 10 mg D-Biotin, 300 mg Vitamin K3 ve 10000 mg Vitamin C bulunmakt adır.

Rovimix BCK, kümes hayvanları ile kuzu ve buzağılarda verim düşüklüğü ve metabolik hastalıkların önlenmesi, bazı sinirsel bozuklukl arın sağaltımı, antibakte riyel ilaçla sağaltımda gerekli vitamin desteğinin sağlanması ve formülasyonundaki vitaminle rden ileri gelen vitamin açıklarının kapatılması amaçlarıyla kullanılmak üzere, çoğul vitaminle rin dengeli bir kombinasy onu esasına göre hazırlanmış olan bir toz formülasyondur.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Bu vitamin kombinasy onu, özellikle kanatlılarda olmak üzere kuzu ve buzağılarda karşılaşılan verim düşüklükleri, enfeksiyo n hastalıkları, metaboliz ma bozuklukl arı, sinirsel bozuklukl ardan ileri gelen paralitik durumlar, ayak parmakları deformasy onları, antibakte riyel ilaç kullanımından kaynaklan an sindirim sistemi florasının düzeltilmesi ve gerekli vitamin desteğinin sağlanması ile üreme performan sı zayıflıklarının sağaltımı amaçlarıyla kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Rovimix BCK, kümes hayvanlarında günlük olarak tüketilen suyun 1/4’üne katılarak, kullanılma amacına göre her gün veya 3-4 gün arayla içirilir. 0-4 haftalık civcivler de 0.01 gram/civciv, 4-8 haftalık civcivler de 0.02 gram/civciv, 8-12 haftalık piliçlerde 0.04 gram/piliç, 12-16 haftalık piliçlerde 0.06 gram/piliç, 16-20 haftalık piliçlerde 0.08 gram/piliç ve damızlıklarda 0.1 gram/tavuk hesabıyla doz ayarlaması yapılır.

Ticari şekli : Rovimix BCK, 250 gram ve 1 kg’lık plastik kutularda sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #32 : Ağustos 25, 2009, 01:27:02 ÖS »
ROVİMİX 710, Oral Toz (ROCHE)

Formülasyonu : 1 kg toz içeriğinde; 20.000.00 0 İÜ Vitamin A, 12.000 İÜ Vitamin E, 1.600.000 İÜ Vitamin D3 ve 50.000 İÜ Vitamin C bulunmakt adır.

Rovimix 710, kanatlı hayvanlar ve geviş getirenle rde sürü sağlığının korunması, verimliliğin artırılması ve başlıca yağda çözünen vitaminle re bağlı eksiklikl erin karşılanması amaçlarıyla A, D, E ve C vitaminle rinin dengeli bir kombinasy onu esasına göre hazırlanmış olan, oral bir toz formülasyondur.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Bu ürün, yağda çözünen A, D ve E vitaminle ri ile C vitaminin in uygun bir kombinasy onu seçeneğinde ve yeterince yüksek derişimlerde, kolayca kullanılabilir şekiller altında içeren bir formülasyondur. Üok amaçlı uygulama kolaylığı sağlayabilecek şekilde toz formülasyon şeklinde düzenlenmiştir.

Kullanılma yerleri : Rovimix 710, kanatlılar ve ruminantl arda sürü sağlığının korunması, verimliliğin artırılması ve başlıca çözünen vitaminle rden ileri gelen vitamin açığının kapatılması amacıyla kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : İlaç hayvanların yem ve sularına katılmak suretiyle uygulanır. Yemlere katılması gerektiğinde 1 ton yeme 1 kg miktarında katılır. 0-4 haftalık civcivler e 0.25 gram/civciv, 4-8 haftalık civcivler e 0.4 gram/civciv, 8-12 haftalık piliçlere 0.5 gram/piliç, 12-20 haftalık piliçlere 0.6 gram/piliç ve damızlıklara 0.7 gram/tavuk miktarında içme sularına ilave edilmek suretiyle içirilir.

Ticari şekli : Rovimix 710, 100 gramlık ambalajla rda sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #33 : Ağustos 25, 2009, 01:27:23 ÖS »
ROVİMİX 711, Oral Toz (ROCHE)

Formülasyonu : 1 gram toz içeriğinde; 20.000.00 0 İÜ Vitamin A, 2.000.000 İÜ Vitamin D3, 800 mg Vitamin E, 500 mg Vitamin K3, 1.250 mg Vitamin B1, 1.250 mg Vitamin B2, 500 mg Vitamin B6, 2.500 mg Kalsiyum Pantotena t, 15 mg D-Biotin, 10.000 mg Niasin, 5 mg Vitamin B12, 25.000 mg Vitamin C ve 75.000 mg Metiyonin bulunmakt adır.

Rovimix 711, kanatlılar, kuzu ve buzağılarda gelişme ve canlı ağırlık artışının hızlandırılması, kuzu ve buzağıların yüksek verim düzeyine hazırlanması, bu durumdaki hayvanlar da verimlili k halinin korunması amaçlarıyla tüm vitamin çeşitleri ile metiyonin in dengeli bir kombinasy onu esasına dayanan, bir toz formülasyondur.

Kullanılma yerleri : Bu ilaç, kanatlılar, kuzu ve buzağılarda gelişme ve canlı ağırlık artışının hızlandırılması, kuzu ve buzağılarda yüksek verimin güvence altına alınması amaçlarıyla kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Rovimix 711, 1 ton yeme 2 kg miktarında katılarak sürekli yedirilir . Kanatlıların içme suyuna 2 gram/litre hesabıyla katılarak belirli aralıklarla içirilir.

Ticari şekli : Rovimix 711, 100 gramlık alüminyum folyo poşetlerde sunulmakt adır

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #34 : Ağustos 25, 2009, 01:27:40 ÖS »
SUPERVİT, Oral Toz (TOPKİM)

Formülasyonu : 100 gram toz içeriğinde; 5.000.000 İÜ Vitamin A, 220.000 İÜ Vitamin D3, 1.750 İÜ Vitamin E, 10 mg Vitamin C, 1 gram Vitamin B1, 4 gram Vitamin B2, 1 gram Vitamin B6, 6 mg Vitamin B12, 500 mg Kolin Bitartara t, 1 gram Vitamin K1, 500 mg Niasin ve 1 gram Kalsiyum Pantotena t bulunmakt adır.

Supervit, tüm evcil hayvanlar da baş gösteren çoğul vitamin eksiklikl erinin karşılanması, avitamino z olgularının sağaltımı, hayvansal verimliliğin artırılması, diğer metabolik ve bakteriye l hastalıkların sağaltımında gerekli desteğin sağlanması amaçlarıyla, tüm vitamin çeşitlerinin dengeli ve uygun derişimlerde içerecek şekilde hazırlanmış olan, çoğul bir vitamin formülasyonudur.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Kanatlılar başta olmak üzere, ekonomik değeri olan hayvanlar da sağlıklı durumun korunabil mesi ve sürekli yüksek verimin güvenceye alınabilmesi için rasyonların çoğul vitaminle rle desteklen mesi gerekir. Öte yandan hastalıklar, beklenmed ik çevre değişiklikleri, taşıma, aşılama ve tüy dökümü gibi baskılayıcı çevresel etmenleri n varlığında yem tüketimi de azalacağından vitaminle rin günlük alımı da önemli boyutlard a düşer. Böyle koşullarda çok yönlü kayıpların önlenmesi amacıyla, uygun vitamin desteğinin sağlanması kaçınılmaz olur. Supervit, belirtile n amaçlarla geliştirilmiş olan, hayvanların çoğul vitamin gereksinm esini uygun ve dengeli biçimde karşılayabilen bir toz formülasyondur.

Kullanılma yerleri : Supervit, kanatlılarda verim düşüklüğü ve baskılayıcı olumsuzlu k etmenleri nin varlığında, hastalık hallerind e iyileşme sürecinin kısaltılması ve artan vitamin gereksini minin karşılanmasında; diğer evcil hayvanlar da vitamin gereksinm esinin karşılanması ve eksiklikl erini sağaltımı, enfeksiyöz ve metabolik hastalıklarda destekley ici olarak, yemden yararlanm a etkinliğinin artırılması amaçlarıyla kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Kanatlılarda verim düşüklüğü ve stres hallerind e duruma göre; 10 litre içme suyuna 1-2.5 gram hesabıyla katılarak 5-7 gün süreyle sürekli içirilir. Civcivler e ilke kez verilen içme suyuna belirtile n derişimlerde katılmakla iyi bir başlangıç sağlar. Kümes değiştirmelerde değişiklikten 3 gün önce ve yeni kümese alındıktan 4 gün sonrasına kadar devamlı belirtile n miktarlar da Supervit verilerek doğabilecek stres sakıncası önlenir.

Ticari şekli : Supervit, 100 gramlık alüminyum folyo poşetlerde sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #35 : Ağustos 25, 2009, 01:28:00 ÖS »
SUPERVİT FORTE, Oral Toz (TOPKİM)

Formülasyonu : 100 gram toz içeriğinde; 5.000.000 İÜ Vitamin A, 500.000 İÜ Vitamin D3, 15.000 mg Nikotinik Asit, 5.000 mg Kalsiyum Pantotena t, 3.000 mg Vitamin E, 2.000 mg Vitamin B1, 2.500 mg Vitamin B2, 1.000 mg Vitamin B6, 5 mg Vitamin B12, 500 mg Folik Asit, 500 mg Kolin Klorür, 20 mg D-Biotin, 10.000 mg Vitamin C ve 1.000 mg Vitamin K bulunmakt adır.

Supervit Forte, tüm evcil hayvanlar da baş gösteren çoğul vitamin eksiklikl erinin karşılanması, avitamino z olgularının sağaltımı, hayvansal verimliliğin artırılması, diğer metabolik ve bakteriye l hastalıkların sağaltımında gerekli desteğin sağlanması amaçlarıyla, tüm vitamin çeşitlerinin dengeli ve uygun derişimlerde içerecek şekilde hazırlanmış olan, çoğul bir vitamin formülasyonudur.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Kanatlılar başta olmak üzere, ekonomik değeri olan hayvanlar da sağlıklı durumun korunabil mesi ve sürekli yüksek verimin güvenceye alınabilmesi için rasyonların çoğul vitaminle rle desteklen mesi gerekir. Öte yandan hastalıklar, beklenmed ik çevre değişiklikleri, taşıma, aşılama ve tüy dökümü gibi baskılayıcı çevresel etmenleri n varlığında yem tüketimi de azalacağından vitaminle rin günlük alımı da önemli boyutlard a düşer. Böyle koşullarda çok yönlü kayıpların önlenmesi amacıyla, uygun vitamin desteğinin sağlanması kaçınılmaz olur. Supervit, belirtile n amaçlarla geliştirilmiş olan, hayvanların çoğul vitamin gereksinm esini uygun ve dengeli biçimde karşılayabilen bir toz formülasyondur.

Kullanılma yerleri : Bu ilaç, kanatlılarda vitamin eksiklikl erinde, sağlıklı ve hızlı büyüme, yemden yararlanm a ve verimin artırılmasında destekley ici olarak; aşılama, antiparaz iter ilaç uygulaması, taşıma, tüy dökümü ve yem değişikliği gibi stres etmenleri nin doğurabileceği verim düşüklükleri ve hastalıkların önlenmesi; ısı stresi, ani iklimsel değişiklikler ve diğer stres durumlarında artan vitamin gereksinm esinin karşılanması; mikotoksi nler başta olmak üzere, yemden kaynaklan an verim düşüklükleri, iştahsızlık ve diğer bozuklukl arda; basit ve komplike kronik solunum yolu hastalığı, bulaşıcı bronşit, koriza, kolera, bulaşıcı laringotr akeit, kolibasil loz, tifo ve diğer Salmonell a enfeksiyo nları, nedeni bilinmeye n ishaller, sindirim bozuklukl arı ve koksidiyo z gibi çok sayıdaki hastalığın sağaltımında diğer uygulamal ara destekley ici olarak ve bütün hastalıkların iyileşme dönemlerinde kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Kanatlılarda; destekley ici olarak 2 gram/100 litre derişiminde içme sularına katılarak sürekli olarak içirilir. Verimin azalması, stres olguları ve hastalık durumlarında 10 gram/100 litre hesabıyla suya katılarak hayvanların durumu normale dönünceye değin uygulanır. Hastalıklarda ve iyileşme döneminde de 20 gram/100 litre hesabıyla içme suyuna katılarak tümüyle iyileşme görülene değin içirilir.

Ticari şekli : Supervit Forte, 100 gramlık alüminyum folyo poşetlerde sunulmakt adır

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #36 : Ağustos 25, 2009, 01:28:25 ÖS »
VETAVİT FORT, Oral Toz (VETAŞ)

Formülasyonu : 100 gram toz içeriğinde; 5.000.000 İÜ Vitamin A, 500.000 İÜ Vitamin D3, 5.000 mg Vitamin E, 2.000 mg Vitamin B1, 2.500 mg Vitamin B2, 1.000 mg Vitamin B6, 5 mg Vitamin B12, 15.000 mg Nikotinik Asit, 5.000 mg Kalsiyum d-pantotenat, 10.000 mg Vitamin C, 1.000 mg Vitamin K3, 500 mg Folik Asit, 20 mg d-biotin ve 7.500 mg dl-metiyonin bulunmakt adır.

Vetavit Fort, tüm evcil hayvanlar da vitamin gereksinm esinin karşılanması, çoğul vitamin eksiklikl erinin sağaltımı, hayvansal verimliliğin artırılması, yüksek verimliliğin güvenceye alınması, enfeksiyo n hastalıklarını sağaltımına destek sağlanması amaçlarıyla kullanılmak üzere, tüm vitamin çeşitlerinin dengeli ve yüksekçe derişimlerde kombine edilmesiy le hazırlanmış olan, oral bir toz formülasyondur.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Özellikle besin değeri olan türler olmak üzere, tüm hayvanlar da sağlıklı durumun korunması ve yüksek verimin sürekli şekilde güvenceye alınabilmesi için, rasyonların çoğul vitaminle rle desteklen mesi gerekir. Öte yandan, hastalıklar, ani ısı değişiklikleri, aşılama, taşıma, tüy dökümü ve benzeri baskılayıcı olumsuzlu k etmenleri nin varlığında yem tüketimi de azalacağından böyle durumların varlığında hayvanlar a ayrıca vitamin desteğinin sağlanması kaçınılmaz olur. Ayrıca, hastalık halleri, antibakte riyel ilaçlarla sağaltım seçenekleri, iyileşme dönemleri ve çoğul vitamin eksiklikl erinin gerçekçi sağaltımı da ancak çoğul vitamin kullanımıyla güvenceye alınabilir.

Kullanılma yerleri : Kümes hayvanlarında sağaltıcı olarak; sürekli solunum yolu hastalığı (CRD ve CCRD), enfeksiyöz bronşitis, kolibasil loz, salmonell oz, tavuk kolerası, tavuk tifosu, koksidiyo z hastalıklarının sağaltımında; yem ve vitamin alımının sınırlı olduğu tüm kanatlı hastalıklarında, zehirlenm e olgularında, iştahsızlık, sebebi bilinmeye n verim düşüklüklerinde öngörülen destekley ici sağaltım seçeneklerinde kullanılır. Koruyucu olarak; çevrede bulaşıcı hastalıklar görüldüğü zamanlard a, beslenme yetersizl iklerinde , aşılamalarda, hastalıkların iyileşme dönemlerinde, antiparaz iter ilaç uygulamal arında, tüy dökümü, taşıma, yem değişikliği ve baskılayıcı çevresel etmenlere bağlı verim düşüklüklerinden kaynaklan abilecek olumsuzlu kların önlenmesi, ısı stresi ve diğer olumsuzlu k olgularının varlığında artan vitamin gereksini minin karşılanabilmesi ile enfeksiyöz hastalıklarda vücut bağışıklık sistemini n güçlendirilmesi amacıyla kullanılır. Destekley ici olarak da civciv, piliç ve tavukların sağlıklı yetiştirilmesinde; et, yumurta ve kuluçka veriminin yükseltilmesinde; yetiştirme kayıplarının önlenmesinde kullanılır.

Kullanıma şekli ve dozları : Bu ilaç, kümes hayvanlarında sağaltıcı olarak; 1 ton içme suyuna 200 gram (50 litre içme suyuna 10 gram veya 2 tatlı kaşığı), koruyucu olarak; 1 ton içme suyuna 100 gram (50 litre içme suyuna 5 gram veya 1 tatlı kaşığı) ve destekley ici olarak da 1 ton içme suyuna 20 gram (100 litre içme suyuna 1/2 tatlı kaşığı) miktarlarında verilir.

Ticari şekli : Vetavit Fort, 100 gram ve 500 gramlık alüminyum folyo poşetlerde sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #37 : Ağustos 25, 2009, 01:28:41 ÖS »
VİESOL, Oral Toz (KARTAL KİMYA)
Formülasyonu : 100 gram suda çözünen toz içeriğinde; 15.000 mg Vitamin E (Alfa Tokoferol) ve 50 mg Sodyum Selenit bulunmakt adır.

Farmakolo jisi ve özellikleri : E vitamini (alkol formunda) organizma da hücre zarının lipidleri ndeki doymamış yağ asitlerin in oksidasyo nunu önlerken, selenyum ise glutasyon peroksit sistemiyl e oluşan peroksitl erin hızlanmasını önler.

Kullanılma yerleri : Kümes hayvanlarında; E vitamini ve Selenyum eksikliğine bağlı olarak civcivler de görülen ensefalom asi, eksudatif diyatez, karaciğer nekrozu ve zehirlenm elere karşı korunmada, damızlıklarda iyi bir kuluçka çıkım oranı için, taşlık ve kalp kasının myopatile rinin önlenmesinde ve civcivler de yüksek bağışıklık elde edilmesin de kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde; koruyucu olarak 1 ton içme suyuna 250 gram, sağaltıcı olarak 1 ton içme suyuna 500 gram katılarak 3-5 gün süreyle kesintisi z içirilir.

Ticari şekli : Viesol, 1 kg’lık (10x100 gram) alüminyum folyo poşetlerde sunulmakt adır

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #38 : Ağustos 25, 2009, 01:28:58 ÖS »
VİTABOLİN, Oral Çözelti (TEKNOVET)

Formülasyonu : 1 ml enjeksiyo nluk çözeltide; 50.000.00 0 İÜ Vitamin A, 5.000.000 mg Vitamin D3 ve 50.000 mg Vitamin E bulunmakt adır.

A, D ve E vitaminle rinin dengeli bir kombinasy onuna göre hazırlanmış olan, ağız yoluyla verilmeye özgü bir vitamin kombinasy onudur.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Vitabolin, yağda çözünen A, D3 ve E vitaminle rini uygun bir formülasyon seçeneğinde ve yeterince yüksek derişimlerde, kolayca kullanılabilir şekiller altında içeren bir üründür. Formülasyon içeriğindeki vitamin çeşitleri uygun bir yayıcı ortamda çözdürülmüş halde bulunduğundan içme sularına katıldığında veya su içerisinde içirildiğinde kolaylıkla emilerek yüksek düzeyde biyoyarar lanım etkinliği sağlar. Ayrıca ürünün A, D3 ve E vitaminle ri içerikleri öngörülen en yüksek derişimlerde ve uygun bir kombinasy on halinde bulunduğundan her çeşitten vitamin gereksinm esini en kısa sürede karşılar.

Kullanılma yerleri : Vitabolin, kanatlılar ve diğer çiftlik hayvanlarında stres hallerine karşı, yüksek yumurta, süt ve et verimi dönemlerinde, gelişme gerilikle ri ve vitamin eksiklikl erinde; enfeksiyöz hastalıklar, paraziter hastalıklar, ishal ve koksidiyo z gibi hastalıkların sağaltımından sonra ortaya çıkan bozuklukl arın klinik sağaltımı ve önlenmesinde kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Vitabolin, kanatlılarda 0-30 günlük civcivler de 5 ml/litre içme suyuna, 1 aydan daha yaşlı piliçlere 3 ml/litre içme suyuna, yumurtacı ve damızlık tavuklard a 1 ml/litre içme suyuna katılarak 1-2 gün süreyle içirilir. Belirtile n dozlar gerekli görüldüğünde 1 hafta sonra tekrarlanır.

Ticari şekli : Vitabolin, 100 ml ve 1000 ml’lik koyu renkli cam şişelerde sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #39 : Ağustos 25, 2009, 01:29:20 ÖS »
VİTAFORM, Oral Toz (VETAŞ)

Formülasyonu : 100 gram toz içeriğinde; 5.500 mg Oksitetra siklin, 230.000 İÜ Vitamin A, 40.000 İÜ Vitamin D3, 0.14 mg Vitamin E, 80 mg Vitamin K, 290 mg Vitamin B2, 0.22 mg Vitamin B12, 1.350 mg Niasinami d ve 470 mg Kalsiyum pantotena t bulunmakt adır.

Vitaform, genç hayvanlar da gelişmenin hızlandırılması, yemden yararlanm a etkinliği ve verimin artırılması, vücut direncini n artırılması, kanatlılarda solunum ve sindirim sistemi hastalıklarının sağaltımı ve engellenm esi amaçlarıyla oksitetra siklin ile 8 çeşit vitaminin dengeli bir biçimde kombinasy onu esasına göre hazırlanmış olan, bir oral toz formülasyondur.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Genç ruminantl ar ve kanatlılarda sağlıklı durumun korunması ve yüksek verimin güvenceye alınabilmesi için rasyonların çoğul vitamin çeşitleriyle sürekli desteklen mesi gerekir. Üte yandan hastalıklar, ani ısı değişiklikleri, taşıma, gaga kesimi, tüy dökümü ve aşılama gibi baskılayıcı olumsuz çevresel etmenleri n varlığında yem tüketimini azaltacağı gibi, hayvanların yemden yararlanm a ve büyüme etkinlikl eri de olumsuz yönde etkilenir . Böyle koşullarda çok yönlü verim düşüklüklerinin önlenmesi, olumsuzlu kların en aza indirileb ilmesi ve hastalıkların daha kolay bir biçimde sağaltılabilmesi için oksitetra siklin gibi, geniş spektruml u antibiyot ik kullanımına paralel bir şekilde çoğul vitamin kombinasy onlarının çözünebilir ve hayvanlar ca kolaylıkla değerlendirilebilir şekiller altında içme sularına katılarak verilmesi en uygun sağaltım yaklaşımını oluşturur.

Kullanılma yerleri : Vitaform, genç ruminantl ar ve kanatlılarda gelişmenin hızlandırılması, yemden yararlanm a etkinliği ve verimliliğin yükseltilmesi, enfeksiyo n hastalıklarına karşı vücut direncini n artırılması, kanatlılarda solunum ve sindirim sistemi hastalıklarının sağaltımı ve önlenmesi amaçlarıyla kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Bu ilaç, kanatlılarda verim artırıcı ve hastalıkların önlenmesi için civcivler e (1-30 gün) 1 ölçek/5 litre su; piliçlere (30-60 gün) 1 ölçek/20 litre su; tavuklara (yumurtlam a aşamasında) 1 ölçek/50 litre su hesabıyla katılarak içirilir. Hastalık hallerind e; 1-2 ölçek/5 litre ve gerilim hallerind e de 1 ölçek/10 litre suya katılarak içirilir. Kafes kuşlarında 40 ml suya 1 arpa büyüklüğünde katılarak sürekli içirilir.

Ticari şekli : Vitaform, 20 gram ve 250 gramlık cam şişelerde sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #40 : Ağustos 25, 2009, 01:29:39 ÖS »
VİTALYTE, Oral Toz (FARMAVET)

Formülasyonu : 1000 gram toz içeriğinde; 15.000.00 0 İÜ Vitamin A, 4.400.000 İÜ Vitamin D3, 1.350 mg Vitamin E, 4.350 mg Vitamin K, 4.350 mg Vitamin B2, 2.350 mg Vitamin B6, 11.350 mg Vitamin B12, 1.000 mg Vitamin C, 16.700 mg Niasin, 5.32 mg Pantoteni k Asit, 87.000 mg Potasyum Klorür, 212.000 mg Sodyum Sülfat, 50.000 mg Sodyum Klorür, 12.000 mg Magnezyum Sülfat, 12.000 mg Bakır Sülfat, 12.000 mg Üinko Sülfat, 15.000 mg Lizin ve 10.000 mg Metiyonin bulunmakt adır.

Vitalyte Toz, başlıca kanatlılarda kullanılmak üzere, bütün vitamin çeşitleri ile başlıca önemli mineralle r ve amino asitleri dengeli ve uygun derişimlerde içeren, vitamin ve mineral karışımı toz formülasyondur.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Özellikle yoğun biçimde yetiştirilenler olmak üzere, bütün kanatlılardaki sağlıklı durumun korunabil mesi ve sürekli yüksek verimin güvenceye alınabilmesi için hayvanların sürekli olarak rasyon veya su içerisinde sürekli vitamin ve mineralle rle desteklen mesi gerekir. Öte yandan, hastalıklar, ani ısı değişiklikleri, taşıma, aşılama, tüy dökümü gibi baskılayıcı çevresel etmenleri n varlığında yem tüketimi de azalacağından, sözü edilen besinsel öğelerin alımı daha da azalır. Böyle koşullarda hayvan kayıplarının ve çok yönlü verim düşüklüğünün önlenmesi amacıyla, uygun vitamin ve mineral kombinasy onlarının çözünebilir şekiller altında verilmesi zorunludu r.

Kullanılma yerleri : Özellikle yoğun yetiştirilen etlik piliçler ve yumurta tavukları olmak üzere, tüm kanatlılar ve diğer evcil hayvanlar da karşılaşılan bulaşıcı ve salgın hastalıkların sağaltımı, sebebi bilinmeye n ishaller, sindirim sistemi bozuklukl arı ve koksidiyo z gibi hastalıkların sağaltımında destekley ici, tüm hastalıkların iyileşme dönemlerinde ve sebebi bilinmeye n verim düşüklüklerinde sağaltıcı amaçlarla kullanılır. Ayrıca kanatlılarda karşılaşılan vitamin ve amino asit eksiklikl erinin giderilme si, yüksek verime yönelik gerekli desteğin sağlanması, beslenme yetersizl iklerinin önlenmesi, aşılamalar, gaga kesimi, hava değişikliği ve nakiller gibi stres oluşturan durumların önlenmesi, verim düşüklüğünün önlenmesi, verimin artırılması, gelişmenin hızlandırılması, hastalıklara karşı vücut direncini n artırılması ve bilinmeye n sebeplerd en kaynaklan an vitamin ve amino asit kayıplarının karşılanması amaçlarıyla kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Vitalyte toz, kanatlı hayvanların içme sularına 150 gram ilaç/205 litre su hesabıyla karıştırılmak suretiyle uygulanır. Vitalyte kullanımına 5-6 gün devam edilir.

Ticari şekli : Vitalyte Toz, 12 adet 150 gramlık alüminyum folyo poşet içeren karton kutularda sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #41 : Ağustos 25, 2009, 01:30:01 ÖS »
VİTARAL, Oral Toz (ALKE)
Formülasyonu : 100 gram toz içeriğinde; 6.000.000 İÜ Vitamin A, 500.000 İÜ Vitamin D3, 6.000 mg Vitamin E, 1.000 mg Vitamin K3, 2.000 mg Vitamin B1, 2.500 mg Vitamin B2, 5 mg Vitamin B12, 7.500 mg Metiyonin, 10.000 mg Vitamin C, 15.000 mg Niasin, 5.000 mg Kalsiyum Pantotena t, 20 mg Biotin ve 500 mg Folik Asit bulunmakt adır.

Vitaral Toz, tüm vitamin çeşitleriyle önemli amino asitleri dengeli ve yüksekçe derişimlerde içeren, oral yolla verilmek üzere hazırlanmış olan, dengeli ve dayanıklı bir toz vitamin formülasyondur.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Özellikle besin değeri olan türler olmak üzere, tüm hayvanlar da sağlıklı durumun korunması ve yüksek verimin sürekli şekilde güvenceye alınabilmesi için, rasyonların çoğul vitaminle rle desteklen mesi gerekir. Öte yandan, hastalıklar, ani ısı değişiklikleri, aşılama, taşıma, tüy dökümü ve benzeri baskılayıcı olumsuzlu k etmenleri nin varlığında yem tüketimi de azalacağından böyle durumların varlığında hayvanlar a ayrıca vitamin ve amino asit desteğinin sağlanması kaçınılmaz olur. Ayrıca, hastalık halleri, antibakte riyel ilaçlarla sağaltım seçenekleri, iyileşme dönemleri ve çoğul vitamin eksiklikl erinin gerçekçi sağaltımı da ancak çoğul vitamin ve amino asit kullanımıyla güvenceye alınabilir.

Kullanılma yerleri : Kanatlılarda; sağaltıcı olarak, tavukçulukta sürü problemle rine yol açan kronik solunum yolu hastalığı (CRD), enfeksiyöz bronşitis, pullorum, kolera, tavuk tifosu, koli basillozi s ve kanatlı ishalleri nde; koksidiyo zis ve diğer paraziter enfestasy onlarda; hastalıklar yüzünden yemden yararlanm a ve vitamin alımının aksadığı durumlard a; antibakte riyel ilaçlarla sağaltımın devam ettiği sürece kullanılır. Koruyucu olarak, vücut direncini arttırmak için; hastalıkların iyileşme dönemlerinde; aşılama, ilaçlama, vs gibi tüm baskılayıcı etmenleri n varlığında; beslenme yetersizl iklerinde , hastalık riski söz konusu olduğu durumlard a kullanılır. Verim artırıcı olarak; et, yumurta ve döl verimi düşüklükleri ile civciv ve piliçlerin gelişme kayıplarının önlenmesinde Vitaral Toz kullanımı önerilir. Bununla birlikte; kanatlı rasyonlarında bulunması gereken esansiyel amino asitlerde n Metiyonin içeren Vitaral Toz, özellikle broyler ve yumurtacı civcivler ile nispeten düşük enerjili yem tüketen tavuklard a özellikle kullanılmalıdır.

Kullanılma şekli ve dozları : Veteriner Hekim tarafından başka bir şeklide önerilmediği takdirde; kanatlılarda; sağaltım süresi boyunca temiz içme suyuna 4 gram (1 ölçek)/20 litre miktarında katılarak içirilir. Koruyucu olarak kullanımı söz konusu olduğunda içme suyuna 4 gram/50 litre miktarında katılması yeterlidi r. Verim artırıcı olarak kullanımı amaçlandığında ise içme suyuna sürekli olarak 4 gram/200 litre derişiminde katılarak verilmesi yerinde olur.

Ticari şekli : Vitaral Toz, 100 gramlık alüminyum folyo poşetlerde sunulmakt adır

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #42 : Ağustos 25, 2009, 01:30:26 ÖS »
AMİNOVİT, Oral Çözelti (MİSTAV)

Formülasyonu : 1 litre oral çözelti içeriğinde; 5.000.000 İÜ Vitamin A, 200.000 İÜ Vitamin D3, 5.000 mg Vitamin E, 2.000 mg Vitamin B1, 1.000 mg Vitamin B6, 10 mg Vitamin B12, 25.000 mg Vitamin C, 1.500 mg Vitamin K3, 10.000 mg Nikotinam id, 2.200 mg İnositol, 8.000 mg Pantoteni k Asit, 600 mg L-arginin, 650 mg DL-metiyonin, 100 mg L-sistin, 1.000 mg L-alanin, 600 mg L-löysin, 3.000 mg L-lizin, 5.000 mg L-glutamik asit, 600 mg L-valin, 200 mg L-isolöysin, 200 mg L-histidin, 500 mg L-fenilalanin, 100 mg L-prolin, 100 mg L-serin, 200 mg L-tirosin, 500 mg L-treonin ve 20 mg L-triptofan bulunmakt adır.

Aminovit oral çözelti; yağda ve suda çözünen vitaminle re ek olarak amino asitleri de içeren çok amaçlı kullanıma uygun bir üründür.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Vitamin ve amino asit kombinasy onu olan Aminovit Oral Çözelti civciv, piliç, tavuk, hindi ve diğer kümes hayvanlarında kullanılır. Her türlü stres koşullarında verim artırmak amacıyla, hastalık durumlarında kanatlılarda yumurta ve et verimini artırmak amacıyla, yemden yararlanm anın artırılması, canlı ağırlık artışı ve karkas kalitesin de iyileştirme, hayvanların sağlıklı gelişmelerinin güvence altına alınması, hastalıklara karşı vücut direncini n artırılması ve hayvanların hastalıklara karşı korunması amaçlarıyla kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Oral yolla içme sularına ve yemlere katılarak verilir. Kanatlılarda 1 ton içme suyuna 1 litre Aminovit Oral Çözelti ilave edilerek 3-5 gün boyunca içirilir.

Ticari şekli : 1 litrelik plastik şişelerde sunulmakt adır.

(derleme=guvercinbirliği)

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #43 : Ağustos 25, 2009, 01:30:48 ÖS »
ANTİKANİBAL, Suda Çözünen Toz (ROCHE)

Formülasyonu : 100 gram toz karışım içeriğinde; 68.330 mg Sodyum Bikarbona t, 20.000 mg Potasyum Bromür, 10.000 mg Sodyum Bromür, 300.000 İÜ Vitamin A, 50 mg Vitamin B1, 70 mg Vitamin B6, 450 mg. Niasin, 0.3 mg Vitamin B12 bulunmakt adır.

Antikanib al, kümes hayvanlarında kanibaliz m olgularına karşı kullanılmak üzere çoğul vitamin ve sakinleştirici ajan niteliğindeki bromürlerin kombinasy onu esasına göre hazırlanmış olan ve içme sularına katılarak kullanıma özgü toz bir formülasyondur.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Bu ürün, etken madde çeşitliliği ve içeriği bakımından çoğul farmakolo jik etki meydana getirebil ecek nitelikte dir. Bu bağlamda; A vitamini, deri ve mukozal membranla rın şekillenmesi ve korunması, büyümenin düzenlenmesi ve görme cisimcikl erinin şekillenmesi yönlerinden kesinlikl e gerekli olan bir besinsel öğedir. B1 vitamini, karbonhid rat metaboliz masını düzenler. Sinirler ve kalp kasının normal işlevleri için önemli bir besinsel öğedir. Eksiklik durumlarında; büyüme depresyon a uğrayarak gelişme geriler. B6 vitamini, protein metaboliz masında temel işlevlere sahiptir. Niasin, deri ve sindirim organlarının normal işlevleri için gerekli olan bir vitamindi r. Ayrıca çok sayıdaki metabolik olaylara karışır. B12 vitamini ise; normal kan şekillenmesi, büyüme ve protein metaboliz ması için kesinlikl e gerekli olan bir ajandır. Aynı formülasyonda yer alan inorganik brom bileşikleri ise, sinir sistemi üzerinde baskılayıcı ve yatıştırıcı etkiler oluşturur.

Kullanılma yerleri : Antikanib al, kümes hayvanlarında tüy yolma ve kanibaliz m olgularının iyileştirici ve koruyucu sağaltımı amacıyla kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Bu ilaç tüy yolma ve kanibaliz min başlangıcında içme suyuna 5 gram/litre miktarında katılarak hayvanlar a bir hafta süreyle içirilir. Belirtile n süre olayların engellenm esi için genellikl e yeterli olur. Tüy yolma ve kanibaliz min tekrarlan masında aynı uygulama bir kez daha tekrarlanır.

Ticari şekli : Antikanib al, 250 gram ve 1000 gramlık ambalajla rda sunulmakt adır

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #44 : Ağustos 25, 2009, 01:31:05 ÖS »
ESELEN, Toz (VETAŞ)

Formülasyonu : 1 ml enjeksiyo nluk çözelti içeriğinde; 0.8 mg sodyum selenit ve 160 mg Vitamin E bulunmakt adır.

Eselen suda çözünen toz, evcil hayvanlar da ensefalom alasi, kas distrofil eri ve pankreati k fibrozis gibi hastalıkların klinik ve koruyucu sağaltımı, fertilite, bağışıklık sistemini n güçlendirilmesi, olumsuz nitelikli gerilim olaylarının önlenmesi amacıyla, Vitamin E ve Selenyum'un dengeli bir kombinasy onu esasına göre hazırlanmış, hayvanların içme sularına verilmeye özgü bir tozdur.

Farmakolo jisi ve özellikleri : Bu ürünün başlıca etken maddeleri nden birini oluşturan E vitamini, hücresel düzeyde doymamış yağ asitlerin in oksidasyo nunu önleyerek zararlı peroksitl erin oluşumunu durdurur. Hastalıklara karşı vücut direncini arttıran, lökosit ve makrofajl arın korunmasında etkili olur. Ayrıca eşemsel etkinlikl eri, bağışıklık sistemini düzenleyici ve hücresel yaşlanmayı önleyici etkilere de sahiptir. Diğer etken maddeyi oluşturan selenyum ise, kükürtlü amino asitlerin sentezi ve işlevleri ile yakından ilişkili olup, vücutta glutasyon peroksida z enziminin kofaktörü konumunda dır. E vitamini ve selenyumu n çok yönlü biyolojik etkileri arasında sinerjist ik yönde etkileşme vardır. Genellikl e her iki etken maddenin karıştıkları fizyoloji k işlevlerin gelişmesine ilişkin karşılıklı olarak etkileşim sağladıkları bilinmekt edir.

Kullanılma yerleri : Kanatlılarda; ensefalom alasi, kas distrofil eri, pankreati k fibrozis gibi hastalıkların klinik ve koruyucu sağaltımı, fertilite ve yumurta veriminin arttırılması, zehirlenm elerin önlenmesi ve sağaltımı, ilk hafta ölümlerinin azaltılması, bağışıklık sistemini n güçlendirilmesi, baskılayıcı gerilim olgularının varlığında, yüksek oranda doymamış yağ asidi içeren rasyonların tüketiminde, sıcak hava koşullarında ve yem tüketiminin azaldığı durumlard a doğabilecek Vitamin E ve selenyumu n karşılanması amaçlarıyla kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Eselen toz, hayvanların sularına katılarak içirilmek suretiyle uygulanır. Kanatlılarda koruyucu sağaltım amacıyla 100 litre suya 25 gram katılarak 2-3 gün süreyle ve sağaltıcı olarak da 100 litre suya 50 gram katılarak 5-7 gün süreyle içirilir.

Ticari şekli : Eselen suda çözünen toz, 10 g ve 100 gramlık poşetlerde sunulmakt adır.

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #45 : Ağustos 25, 2009, 01:31:21 ÖS »
OLİGOSELEN, VİTAMİN E, Oral Çözelti (NOVAKİM)

Formülasyonu : 100 ml Oligosele n Vitamin E içeriğinde; 50 mg sodyum selenit ve 10 gram alfatokof erol asetat bulunmakt adır.

Farmakolo jisi ve özellikleri : İçeriğindeki selenyum, glutathio ne peroksida z gibi hücresel solunum için gerekli enzimleri n bileşenidir. Bu enzim peroksitl eri hidroksia sitlere dönüştürerek normal hücre yapısının korunmasına yardımcı olur. Bu durumda bir çok derecedek i doku lezyonlarının engellenm esinde (kas, sinir veya damar, yetersizl iklere bağlı hastalık lezyonları; beyaz kas hastalığı, encephalo malacia, eksüdatif diathesis) ve dokuların gelişiminde yardımcı rol oynar. Vitamin E, hücreleri yıkımdan koruyan hücre membranındaki doymamış yağların stabilite sini sağlayan bir antioksid andır. Böylece Vitamin E, selenyumu n görevini tamamlar. Bazı enzimleri n sentezine de karışır. (myoglobin; kaslarda veya sitokroml arda bulunan pigment)

Kullanılma yerleri : Kanatlı hayvanlar da, Selenyum ve Vitamin E metaboliz masıyla ilgili eksiklikl erin ve distrofil erin klinik ve koruyucu sağaltımında kullanılır.

Kullanılma şekli ve dozları : Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Koruyucu sağaltım amacıyla, 1 litre içme suyuna 1 ml (0.1/kg canlı ağırlık); klinik sağaltım amacıyla, 1 litre içme suyuna 2 ml (0.2 ml/kg canlı ağırlık) miktarında katılarak, sağaltıma 3-5 gün süreyle devam edilir.

Ticari şekli : Oligosen, 1 litrelik şişelerde sunulmakt adır.

Metin_Ak

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #46 : Ağustos 25, 2009, 11:37:25 ÖS »

           Merhaba Kadir'ciğim!

           Eline,emeğine sağlık.Bize kanatlılarımızın bakımı konusunda bilmediğimiz içerikli ilaçların tanıtımını yapmakla ufkumuzu genişlettiğini düşünüyorum.
           Allah(cc) bizleri sağlık ve afiyetle,sıhhatli kanatlılarımızın bakımıyla meşgul eylesin inşaallah.Hoş kalasın.
« Son Düzenleme: Ağustos 25, 2009, 11:39:41 ÖS Gönderen: Metin Ak »

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #47 : Ağustos 26, 2009, 01:49:39 ÖÖ »
eyvallah metin abi saol ah şu resimdeki suluktan bi bulabilse m

Adem_Cevikel

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #48 : Ağustos 26, 2009, 01:59:59 ÖÖ »
Kadir plastik mutfak eşyaası satan yerlerden al bir 5 litrelik aynısından kavonozla r var altlık olarakta çiçek saksı altlığı al kavonoza açacagın delikleri çiçek saksı altlığına göre ayarlarsın işte sana resimdeki gibi bir suluk ve maliyati 5 tl yi geçmez bile

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #49 : Ağustos 26, 2009, 11:33:45 ÖÖ »
saol adem abi bunu bi deniycem

mustafa haytan

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #50 : Ağustos 27, 2009, 01:58:50 ÖS »
eline diline sağlık çok güzel kanatlılar için yarayışlı şeyler  teşekkür ederim kadir bey

İbrahim_Surucu

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #51 : Ağustos 27, 2009, 02:16:17 ÖS »
kadir gerçekten güzelbi çalısma olmus...

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #52 : Ağustos 27, 2009, 04:39:09 ÖS »
teşekkürler

abidin acar

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #53 : Eylül 21, 2009, 10:25:43 ÖS »
helal kadir;
sayende vitaminle ri öğrendik.bir arkadaşın tavsiyesi ile yemlere yumurta kabuklarını ufalayıp veriyorum .vitamin takviyesi yapar dedi.yeni çıkan civcivler biraz büyüdüğünde yumurtayı haşlayıp sarısını veriyorum .yarar veya sakıncası varmı.bilgi verirseni z sevinirim .

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #54 : Eylül 21, 2009, 10:52:27 ÖS »
helal kadir;
sayende vitaminle ri öğrendik.bir arkadaşın tavsiyesi ile yemlere yumurta kabuklarını ufalayıp veriyorum .vitamin takviyesi yapar dedi.yeni çıkan civcivler biraz büyüdüğünde yumurtayı haşlayıp sarısını veriyorum .yarar veya sakıncası varmı.bilgi verirseni z sevinirim .
saol abidin abi bende beyazını veriyorum ama ikisinind e ayrı ayrı yararları var ama beyazında daha fazla protein vardır yumurtanın beyazında 4 gr protein varken sarısında 2 gram vardır yumurta sarısında klosterol yağ oranı çok yüksektir ama sarısındada bi zarar yoktur

Çevrimiçi aydemir aydın

 • Yönetici
 • MASTER
 • *****
 • Toplam İleti: 6033
 • Performans +0/-0
 • Cinsiyet: Bay
 • Meslek: Ziraat müh.
Ynt: kanatlılarda Kullanılan Vitaminler
« Yanıtla #55 : Mart 26, 2016, 09:05:29 ÖÖ »
güncel.