Gönderen Konu: Kanatlı ilaçları  (Okunma sayısı 37330 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Leventturk

 • Ziyaretçi
Kanatlı ilaçları
« : Şubat 21, 2009, 12:38:37 ÖÖ »
AGİTA, % 10 WG Suda çözünen granül (NOVARTİS)
Formülasyonu : % 10 thiametox am ve % 0,05 oranında Z-9 tricosene içermektedir.
Agita % 10 WG, hayvan barınakları ve besin işletmelerinde bulunan karasinek lerle mücadele etmek amacıyla geliştirilmiş olan, kullanılma aşamasında karıştırılarak uygulanma ya özgü granüllü toz halinde hazırlanmış bir üründür.
Farmakolo jisi ve özellikleri : Agita % 10 WG’un aktif maddesini oluşturan thiametox am maddesi, sineklere yönelik bir mide zehiridir . Sinekleri n düzenli beslendik leri yerlere boyama ve sprey şeklinde uygulandığında sinekler tarafından alınmak suretiyle öldürücü insektisi dal etkisi gelişir.
Kullanılma yerleri : Agita, hayvan barınakları, süthaneler ve besin üretim yerlerind e bulunan karasinek lerle mücadele amacıyla kullanılır.
Kullanılma şekli ve dozları : Agita % 10 WG, boya ve sprey şeklindeki uygulamal arla kullanılır. Belirtile n uygulama seçenekleri, sinekleri n bir arada bulundukl arı veya yerleştikleri özellikle güneşli ve ılık duvarlara, tahta perdelere, pencere çevrelerine, süt borularına ve yemlikler in çevrelerine hedefleni r.
Boyama : 400 gram Agita % 10 WG, uygun bir kapta 320 ml ılık su ile karıştırılarak boyama yapılabilecek kıvama getirilir . Hazırlanan karışım 160 m2 ‘lik taban alanına veya yaklaşık olarak bu alana denk gelen 400 m2’lik duvar veya tavan alanına yetecek kadardır. Boyama esasına göre yapılan uygulamal arda 10x30 cm’lik boyutlard a en az 30 adet boyanmış kısım bulunmalıdır. Boyanmaya n alanlara veya renk değişikliği istenmeye n kısımlara, şeritler halinde kesilerek hazırlanan ve üzerleri aynı karışımla boyanmış kartonlar asılabilir. Bu uygulama seçeneğiyle 6-8 hafta süreyle kalıcı etki sağlanır.
Sprey : 400 gram Agita % 10 WG, 3,2 litrelik ılık su ile püskürtücünün deposunda karıştırılır. Hazırlanan karışım taban alanı 80 m2 olan bir binaya veya buna denk gelen 200 m2’lik duvar veya tavan alanına yetecek kadardır (püskürtme işleminin toplam yüzeyin % 30’una yapılması yeterlidi r.) Bu uygulama seçeneğiyle 4-6 hafta süreyle kalıcı etki sağlanır. Püskürtme işlemine 30 dakikadan daha fazla ara verilmesi halinde, tekrar uygulamay a geçilmeden önce karışımın iyice çalkalanması gerekir. Agita % 10 WG karışımının yapıldığı gün veya hazırlanmasından hemen sonra uygulanma sı önerilir. Kirli, aşırı gözenekli veya yeni kireçlenmiş yüzeylere uygulanma malıdır.
Uyarılar : Agita % 10 WG uygulanma sından önce açıkta bulunan yiyecekle r ve kaplar kaldırılır. Arılar için zararlıdır. Kullanılmış ilaç kapları iyice boşaltıldıktan sonra ezilerek çöpe atılır. İlaç artıklarının akarsu, göl ve kanalizas yonlara dökülmemesi gerekir. İnsanlar için de zehirlenm e sakıncası söz konusu olduğundan, kullanıcıların ilaçla temasını en aza indirecek önlemleri alması gerekir.
Ticari şekli : 400 gramlık özel plastik ambalajla rda sunulmakt adır.
« Son Düzenleme: Şubat 21, 2009, 12:44:47 ÖÖ Gönderen: Leventturk »

Leventturk

 • Ziyaretçi
Ynt: Kanatlı ilaçları
« Yanıtla #1 : Şubat 21, 2009, 12:41:04 ÖÖ »
ASCAPİL, Suda Çözünen Toz (ROCHE)
Formülasyonu : 100 gram toz içeriğinde; 24.000 mg Piperazin baz ve 1.100.000 İÜ Vitamin A bulunmakt adır.
Ascapil, evcil hayvanlar da sindirim sistemi yuvarlak kıl kurtlarından ileri gelen parazitoz olgularının sağaltımı amacıyla, piperazin bazı esasına göre hazırlanmış olan ağızdan verilmeye özgü, oral bir antelmint ik ilaçtır.
Farmakolo jisi ve özellikleri : Bu ilacın başlıca etken maddesini oluşturan piperazin, hayvan türlerinde nematodla rdan ileri gelen hastalıkların sağaltımında, geniş bir antelmint ik spektruma ve sağaltım indeksine sahiptir. Piperazin, evcil hayvanların sindirim kanalından hızla ve tama yakın oranda emilir. Bir bölümü dokularda metaboliz e edilir. Geri kalan % 30-40’ı da ilk 24 saat içerisinde idrarla atılır. Üzellikle bütün hayvan türlerinde sıklıkla karşılaşılan askarid çeşitleri ile özefagostomum invaziyon larındaki etkinliğiyle seçkinleşir. Antelmint ik etkinliği, duyarlı helmintle rin miyoneura l kavşaklarında neuromüsküler blokaj yapma esasına dayanır. Bu düzeyde piperazin, asetil kolini bloke etmek suretiyle, parazit kaslarında asetil kolin etkisiyle şekillenen kontraksi yon şeklindeki yanıtları inhibe eder.
Kullanılma yerleri : Ascapil, bütün evcil hayvanların sindirim sistemi parazitle rini oluşturan yuvarlak kurtlarda n ileri gelen invaziyon lar ve parazitoz olgularının sağaltımında kullanılır.
Kullanılma şekli ve dozları : Kümes hayvanlarında; 4-8 haftalık arasında olanlara 0.1-0.2 gram/civciv, 8-12 haftalık arasında olanlara 0.2-0.6 gram/piliç, 12-20 haftalık arasında bulunanla ra 0.4-0.6 gram/piliç ve daha büyük yaşta olanlara da 0.8 gram/tavuk düzeylerinde verilir. Kümes hayvanlarında günlük olarak tüketilen suyun dörtte birine (1/4) katılarak kullanılır. Sağaltımdan sonra kümes altlığı temizlene rek yenisi serilmeli dir. Diğer hayvan türlerinde öngörülen dozlar uygun nitelikli bir sıvı içeceğe katılarak verilir. İlk uygulamad an etkilenme yen parazit larvalarının gelişebileceği düşüncesiyle, bunlarında yok edilebilm esi için, yaklaşık 8 gün sonra ikinci bir ilaç uygulaması daha yapılır.
Uyarılar : Öngörülen sağaltım dozlarına uyulduğu sürece, bütün evcil hayvanlar da hiçbir istenmeye n, toksik ve yan etki sakıncası bulunmaz.
Ticari şekli : Ascapil, 250 gram ve 1000 gramlık ambalajla rda sunulmakt adır.

Leventturk

 • Ziyaretçi
Ynt: Kanatlı ilaçları
« Yanıtla #2 : Şubat 21, 2009, 12:42:30 ÖÖ »
ASUNTOL, % 1 Serpme Tozu (BAYER)
Farmakolojisi ve özellikleri : 1 gram toz içeriğinde 10 mg kumafos bulunmakt adır.
Asuntol, kediler dışında kalan evcil hayvanlar da karşılaşılan dış parazitle re bağlı invaziyon ların sağaltımı ve kontrolü amacıyla, kumafos esasına göre geliştirilmiş olan serpme tozu şeklinde uygulanma ya özgü bir formülasyondur.
Farmakolo jisi ve özellikleri : Bu ürünün başlıca etken maddesini oluşturan kumafos (asuntol) organik fosforlu bir insektisi ddir. Aynı ilaç, geniş bir antiparaz iter spektrum sergiler. Özellikle serpme tozu, banyo ve püskürtme şeklinde uygulanma k suretiyle sığırlarda uyuz etkenleri, boynuz ve yüz sinekleri ile at, koyun, keçi, köpek ve kanatlıların bit, kene ve akarları gibi çeşitli ektoparaz itlere karşı etkili bir kontrol sağlar. Antiparaz iter etki mekanizma sı, duyarlı parazitle rde kolineste raz enzimini dönüşümsüz bir şekilde inhibe etme esasına dayanır.
Kullanılma yerleri : Asuntol, kediler dışında kalan bütün evcil hayvanlar da karşılaşılan uyuz, kene, bit, pire gibi dış parazitle r ile emici, sokucu, ısırıcı ve yara sinekleri ne bağlı invaziyon ların sağaltımı ve kontrolü amacıyla kullanılır.
Kullanılma şekli ve dozları : Kanatlılarda ilaçlama işlemi iki çeşit seçeneğe göre yapılabilir; ilkinde ilaç doğrudan bir fırça yardımıyla tüyler arasına sürülür. (özellikle kanat altları, kuyruk altı ve kloaka civarı olmak üzere). İkincisinde ise; ilaç kum, toz veya pudra ile 1/2 oranında karıştırılarak hayvanların kaldıkları folluk, yuvalık, tünek v.b. yerlere serpilir.
Uyarılar : Asuntol, organik fosforlu bir insektisi d olduğundan, aşırı doz uygulamal arında konakçı hayvanlar için de zehirlenm e tehlikesi yaratabil ir. Bu nedenle gereksiz doz uygulamal arından kaçınılması gerekir. Zehirlenm e durumunda antidot olarak atropin sülfat kullanılır.

Ticari şekli : Asuntol, 50 gramlık püskürtme şişesi ile birlikte 500 gram ve 1000 gramlık plastik poşetlerde sunulmakt adır.

Leventturk

 • Ziyaretçi
Ynt: Kanatlı ilaçları
« Yanıtla #3 : Şubat 21, 2009, 12:46:04 ÖÖ »
BLOTİC % 20 EC (TOPKİM)
Formülasyonu : 1 ml emülsifiye olabilir konsantre de 200 mg propetamf os bulunmakt adır.
Blotic % 20 EC, her türden evcil hayvanlar da bit, pire, kene, uyuz ve kellik etkenleri gibi dış parazit çeşitleri ile hayvan barınakları, altlık ve gübrelerde uçkun ve parazit larvalarıyla mücadele amacıyla, propetamf os esasına göre hazırlanmış olan, emülsiyon şeklinde hazırlanarak uygulanma ya özgü bir dış parazit formülasyonudur.
Farmakolo jisi ve özellikleri : Bu ürünün etken maddesini oluşturan propetamf os, evcil hayvanlar a yönelik toksisite si yüksek olan bir organik fosforlu insektisi d türevidir. Ev sinekleri, hamam böcekleri, bit, pire, kene, uyuz etkenleri ile benzeri dış parazitle r ile barınaklar ve açık alanlarda yaşayan zararlılarla mücadele amacıyla fazlaca kullanılan bir ilaçtır.
Kullanılma yerleri : Bu ilaç, sığır, koyun ve keçi başta olmak üzere, diğer evcil hayvanlar ve kanatlıların dış parazitle rinden bit, pire, kene, uyuz ve kellik gibi zararlıların kontrolü ile hayvan barınakları, altlıklar ve gübrelerde bulunan uçkun larvalarıyla mücadele amacıyla kullanılır.
Kullanılma şekli ve dozları : Blotic % 20 EC, evcil hayvanlar a, barınaklara ve açık alanlara banyo, püskürtme ve yıkama şeklinde uygulanır. Hayvan türlerine, barınak çeşitlerine ve uygulama seçeneklerine göre kullanılma şekli ve sulandırılma oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Kümes hayvanlarındaki bitlere karşı 175 ml ilaç 10 litre suya katılarak tüm kümes veya ekipmanla ra püskürtülerek uygulanır. İlaçlama yapılmadan önce hayvanlar dışarı çıkarılır.
Ticari şekli : Blotic % 20 EC, 100 ml ve 500 ml’lik şişelerde sunulmakt adır.

Leventturk

 • Ziyaretçi
Ynt: Kanatlı ilaçları
« Yanıtla #4 : Şubat 21, 2009, 12:47:40 ÖÖ »
BOLFO % 1, Serpme Tozu (BAYER)
Formülasyonu : 1 gram serpme tozu içeriğinde 10 mg propoksür (baygon) bulunmakt adır.
Bolfo, kafes kuşları dışında kalan bütün evcil kanatlılar ile kedi ve köpeklerin bit, pire, kene ve tavuk bitleri gibi dış parazitle rle mücadele amacıyla, propoksür esasına göre hazırlanmış olan, doğrudan hayvanların vücuduna ve barınaklara serpilere k kullanılmaya özgü bir toz insektisi d formülasyonudur.
Farmakolo jisi ve özellikleri : Bolfo serpme tozu etken maddesini oluşturan propoksür maddesi, karbamat türevi bir insektisi ddir. Hızla yere serici ve yeterince insektisi dal etkinliğe sahiptir. Ayrıca evcil hayvanlar a yönelik toksisite si nispeten düşüktür. Belirtile n özelliklerden yararlanılmak suretiyle evcil hayvanlar da ve barınaklarda başlıca bit, pire, kene, hamam böceği ve ev sinekleri gibi dış parazitle rle mücadele amacıyla kullanılır.
Kullanılma yerleri : Bu ilaç, kanatlılarda tüy bitleri ve kırmızı tavuk bitleri ile kedi ve köpeklerde bit, pire, kene ve diğer dış parazitle r, diğer evcil hayvanlar da da kenelere karşı kullanılır.
Kullanılma şekli ve dozları : Bolfo, hayvanların kıl ve tüyleri arasına uygun derişimlerde serpilmek suretiyle kullanılır. Kanatlılarda serpilen tozun tüy diplerine değin iyice yayılmasını sağlayabilmek için, serpme işleminden sonra ılımlı şekilde ovulması yerinde olur. Özellikle kanat ve kuyruk altları ile kloaka çevresinin ilaçlanmasına özen gösterilir. Kümeslerde folluk, tünek v.b. yerler ilaçlanır. Etkin bir ilaçlamanın yapılabilmesi için her folluğa 2-2.5 gram dolayında ilaç püskürtülmesi veya serpilmes i gerekir. Kanatlılar dışında kalan evcil hayvanlar da kulak içleri, bacakların iç kısımları, kuyruk altı ve anüs çevresi iyice ilaçlanır; hayvanların vücut yüzeyine serpilece k bolfo toz miktarı, hayvanın vücut parazit yükü veya invaziyon un şiddetine bağlı olarak ayarlanır.
Ticari şekli : Bolfo serpme tozu, 75 gramlık serpme şişesinde ve 500 gramlık plastik torbalard a sunulmakt adır.

Leventturk

 • Ziyaretçi
Ynt: Kanatlı ilaçları
« Yanıtla #5 : Şubat 21, 2009, 12:49:19 ÖÖ »
CURANTEL, Oral Toz (AYDIN)
Formülasyonu : 1000 gram toz içeriğinde 40 gram fenbendaz ol bulunur.
Curantel, evcil ruminantl ar ve kanatlılarda karşılaşılan yuvarlak kurtlara bağlı helmint hastalıklarının sağaltımı amacıyla fenbendaz ol etken maddesi esasına göre geliştirilmiş oral toz formülasyondur.
Farmakolo jisi ve özellikleri : Curantel’in aktif maddesini oluşturan fenbendaz ol methyl-5-(phenylthi o)-benzimidazole carbamate kimyasal bileşiminde bir benzimida zol türevidir. Parazitle rin ergin ve lavral dönemlerinde etkili olan bu ilaç, duyarlı helmintle rde enerji kullanım mekanizma sını bozmak suretiyle öldürücü etki meydana getirir. Ruminantl ara ağızdan verildiğinde rumenden başlamak üzere, sindirim kanalından yavaş yavaş emilir ve % 36 değişmemiş halde olmak üzere, başlıca dışkı ve idrarla atılır. Bu ilacın yavaş yavaş atılması antelmint ik etkinliğinin de daha uzun süre devam etmesine olanak sağlar. Dolayısıyla da sindirim kanalı ve akciğerlerde bulunan parazitle rin daha uzun süre öldürücü derişimlerde ilaçla temas etmesi sağlanır. Uygulanan sağaltım dozlarında gerçekleşen kan doruk ilaç değeri 6-48 saat arasında devam eder. Aynı değer, türlere göre değişmek koşuluyla 0.40 ile 3.6 mcg/mg arasında değişir. Fenbendaz ol, çok geniş bir antelmint ik spektrum sergiler. Bu kapsamda olmak üzere; tavuklard a Ascaridia, Heterakis, Capillari a, Syngamus ve Cestodes türleri; kazlarda Amidostom um, Streptoca ra, Syngamus ve Trichostr ongylus türleri ile kumrulard a Ascaridia, Capillari a ve Syngamus türleri fenbendaz ole karşı yeterince duyarlıdır.
Kullanılma yerleri : Kanatlılarda yukarıda çeşitleri bildirile n iç parazitle re bağlı helmint enfestasy onlarının klinik parazitoz olgularının sağaltımında ve kontrolünde kullanılır.
Kullanılma şekli ve dozları : Tavuklard a genelleştirilebilen sağaltım dozu 120 mg/kg canlı ağırlık miktarında tutulur. Belirtile n doz düzeyinin sağlanabilmesi için yemlere 1.25-2.5 gram/kg yoğunluğunda katılarak 4 gün süreyle yedirilme si gerekir. Kazlarda 6 gün süreyle 1.5 gram/kg yem yoğunluğunda ve kumrulard a ise 3 gün süreyle 2.5 g/kg yem yoğunluğunda katılarak yedirilme si öngörülür.
Ticari şekli : Curantel, 100 gram, 1 kg ve 25 kg’lık alüminyum folyo ambalajla rda sunulmakt adır.

Leventturk

 • Ziyaretçi
Ynt: Kanatlı ilaçları
« Yanıtla #6 : Şubat 21, 2009, 12:50:32 ÖÖ »
KARSİN, Serpme Tozu (TAY İLAÇ)
Formülasyonu : Karsin, % 5 oranında karbaril içermektedir.
Karsin, evcil hayvanlar da karşılaşılan dış parazitle rle mücadele amacıyla, karbaril etken maddesi esasına göre serme tozu halinde hazırlanmış olan bir üründür.
Farmakolo jisi ve özellikleri : Bu ürünün etken maddesini oluşturan karbaril, karbamat türevi bir insektisi ttir. Evcil hayvanlar da ve barınaklarında karşılaşılan bit, pire, kene ve uyuz etkenleri üzerinde güçlü insektisi dal etkiye sahiptir. Aynı çeşitten parazitle r üzerindeki öldürücü etkisi, kolineste raz enzimini hızlı ve dönüşümlü bir şekilde inhibe etmesi temeline dayanır.
Kullanılma yerleri : Karsin, her türlü evcil hayvanlar da ve kanatlılarda bit, pire, kene ve uyuz etkenleri gibi dış parazitle re bağlı parazitoz olgularının sağaltımı ve kontrolü amacıyla kullanılır.
Kullanılma şekli ve dozları : Bu ilaç evcil hayvanlar da dış parazitle rin barındığı baş, boyun, kulak içi, bacakların iç kısmı, karın ve kuyruk kısımlarına serpilir, kıl ve tüylerin tersi yönünde eldivenli el veya fırça yardımıyla yayılmak suretiyle kullanılır. Böylece ilacın geniş ölçekte deriye temas etmesi sağlanır. Ahır, kümes ve benzeri hayvan barınaklarında duvar diplerine, tahta aralıklarına, yarıklara, çatlaklara ve hayvanların yattıkları ve gezindikl eri yerlere serpilir. Evcil kanatlıların göğüs ve kanat altlarına, kümeslerdeki eşinme yerlerine, tünek ve folluklar a serpilere k uygulanır. Uzun süreli etki elde edilebilm esi için bir hafta ara ile iki kez ilaçlama yapılması önerilir.
Ticari şekli : Karsin, 100 gram, 500 gram ve 1000 gramlık ambalajla rda sunulmakt adır.

Leventturk

 • Ziyaretçi
Ynt: Kanatlı ilaçları
« Yanıtla #7 : Şubat 21, 2009, 12:52:19 ÖÖ »
KENESON, Serpme Tozu (İLTERİŞ)
Formülasyonu : 1 gram toz içeriğinde 50 mg karbaril bulunmakt adır.
Farmakolo jisi ve özellikleri : Bu ürünün etken maddesini oluşturan karbaril, karbamat türevi bir insektisi ttir. Evcil hayvanlar da ve barınaklarında karşılaşılan bit, pire, kene ve uyuz etkenleri üzerinde güçlü insektisi dal etkiye sahiptir. Aynı çeşitten parazitle r üzerindeki öldürücü etkisi, kolineste raz enzimini hızlı ve dönüşümlü bir şekilde inhibe etmesi temeline dayanır.
Kullanılma yerleri : Keneson, her türlü evcil hayvanlar da ve kanatlılarda bit, pire, kene ve uyuz etkenleri gibi dış parazitle re bağlı parazitoz olgularının sağaltımı ve kontrolü amacıyla kullanılır.
Kullanılma şekli ve dozları : Bu ilaç evcil hayvanlar da dış parazitle rin barındığı baş, boyun, bacaklar, karın ve kuyruk kısımlarına serpilip el veya fırça yardımıyla kıl ve tüylerin tersine yayılmak suretiyle kullanılır. Böylece ilacın geniş ölçekte deriye temas etmesi sağlanır. Ahır, kümes ve benzeri hayvan barınaklarında duvar diplerine, tahta aralıklarına, yarıklara, çatlaklara ve hayvanların yattıkları ve gezindikl eri yerlere serpilir. Evcil kanatlıların göğüs ve kanat altlarına, kümeslerdeki eşinme yerlerine, tünek ve folluklar a serpilere k uygulanır.
Ticari şekli : Keneson, 100 gram, 500 gram ve 1000 gramlık kutularda sunulmakt adır.

Leventturk

 • Ziyaretçi
Ynt: Kanatlı ilaçları
« Yanıtla #8 : Şubat 21, 2009, 12:53:51 ÖÖ »
LEVADİF, Oral Toz (SANOFİ-DİF)
Formülasyonu : 1 gram toz içeriğinde 150 mg levamizol hidroklorür bulunmakt adır.
Levadif Toz, kanatlı hayvanlar da karşılaşılan başlıca iç parazit olgularının sağaltımı ve kontrolü amacıyla levamizol etken maddesi esasına göre geliştirilmiş, hayvanların içme sularına katılarak verilmeye özgü, oral bir toz formülasyondur.
Farmakolo jisi ve özellikleri : Levadif içeriğindeki levamizol etken maddesi, güçlü antelment ik etkinliğe ve geniş antinemat odal spektruma sahip olan güvenli bir ilaçtır. Kanatlılar dahil bütün evcil hayvanlar da sindirim sistemi ve solunum sistemine yerleşen nematodla rın ergin ve lavral şekillerini tek dozluk uygulamal arla yok edebilir. Kanatlı nematodla rından Ascaridia gali, Heterakis gallinaru m ve Capillari a obsignata’nın ergin ve lavral şekilleri üzerinde 36-48 mg/kg canlı ağırlık dozlarında verildiğinde aynı çeşitten parazitle re bağlı vücut parazit yükünü % 95’den daha yüksek oranlarda ortadan kaldırır.

Kullanılma yerleri : Bu ilaç, kanatlıların başlıca iç parazitle rinden olan, A.galli, H.gallina rum ve Capillari a türlerinden ileri gelen parazitoz olgularının sağaltımı ile invaziyon ların uzun süreli sağaltımında kullanılır. Ergin parazitle ri % 95 oranında yok ederken, lavral şekilleri de öldürür.

Kullanılma şekli ve dozları : Levadif, kanatlı hayvanlar da yukarıda belirtile n parazit çeşitlerinden ileri gelen infestasy onlara karşı koruyucu amaçlarla; kümeslerin durumuna göre ayda bir kez uygulanma sı önerilir. İlaç 25 mg/kg (18-36 mg/kg arasında) günlük alım dozuna denk gelecek şekilde 8-12 saat içerisinde içilebilecek miktardak i içme suyuna katılarak verilir.

Ticari şekli : Levadif Toz, 150 gram, 300 gram ve 500 gramlık alüminyum folyo poşetlerde sunulmakt adır.

Leventturk

 • Ziyaretçi
Ynt: Kanatlı ilaçları
« Yanıtla #9 : Şubat 21, 2009, 12:54:43 ÖÖ »
LEVAMİN-10, Oral Toz (VİLSAN)
Formülasyonu : 1 gram toz içeriğinde 150 mg levamizol bulunmakt adır.

Levamin, tüm evcil hayvanlar da mide-barsak ve akciğer kıl kurtları ile askaridle r ve diğer yuvarlak kurtlarda n ileri gelen parazitoz olgularının sağaltımı amacıyla levamizol etken  maddesi esasına göre hazırlanmış olan, bir toz formülasyondur.  
Farmakolo jisi ve özellikleri : Bu ürünün etken maddesini oluşturan levamizol, imidazoti nazol türevi sentetik bir maddedir. Aynı etken madde içeriği sayesinde evcil hayvanlar da sıklıkla invaziyon lara yol açan mide-barsak ve akciğer kıl kurtları ile askaridle r ve diğer yuvarlak kurtların ergin şekilleri ve farklı gelişme evrelerin deki lavral şekilleri üzerinde güçlü antelment ik etki meydana getirir. Ağız yoluyla verildiğinde kolaylıkla emilmek suretiyle bütün vücuda dağılır. Uygulamayı izleyen 1-2 saat içerisinde kandaki derişimi en yüksek değere ulaşır. Levamizol, duyarlı parazitle r üzerinde paraliz yapıcı etkiye sahiptir. Belirtile n etkisi, otonom gangliyon ları şiddetli biçimde uyararak, güçlü kas kontraksi yonu oluşturmasından ileri gelir.
Kullanılma yerleri : Kanatlılarda mide-barsak ve akciğer kıl kurtları (Cooperia, Ostertagi a, Nematodir us, Bunostomu mu, Chabertia ve Oesophago stomum türleri, Trichostr ongylus axei, Ditcyocau lus viviparus, D.arnfile ldi) ile askaridle r (Strongylu s vulgaris, T.leonina, T.canis, Uncinaria stenoceph ala, Anchylost oma türleri) ve kanatlı parazitle rinden Heterakis gallinaru m, syngamus trahea, Capillari a türleri v.b. yuvarlak kurtlarda n ileri gelen parazitoz olgularının sağaltımında kullanılır.
Kullanılma şekli ve dozları : Levamin, hayvanların içme sularına katılarak içirilmek suretiyle uygulanır. Tavuk, hindi, ördek ve kaz gibi kanatlı hayvanlar da ağız yoluyla bir defada verilen sağaltım dozu 18-36 mg/kg arasındadır. Kıl kurtlarına karşı etkili bir klinik ve koruyucu sağaltımın sağlanabilmesi için, Levamin 10’un özellikle ilkbahar ve sonbahar başlangıcında verilmesi önerilir. Hayvanlar da parazit varlığı saptanmasından hemen sonra ilaç uygulanma lı ve 1-1,5 ay sonra da ilaçla sağaltım tekrarlan malıdır. Kanatlıların içme sularına katılmak suretiyle sürü sağaltımı yapılabilir.
Ticari şekli : Levamin, 20 gram, 100 gram ve 250 gramlık alüminyum folyo poşetlerde sunulmakt adır.
« Son Düzenleme: Şubat 21, 2009, 08:06:56 ÖS Gönderen: Leventturk »

Leventturk

 • Ziyaretçi
Ynt: Kanatlı ilaçları
« Yanıtla #10 : Şubat 21, 2009, 12:56:10 ÖÖ »
LEVAPAR, Oral Toz (İ.E. VETERİNER)
Formülasyonu : 1 gram toz içeriğinde 150 mg levamizol bulunmakt adır.
Levapar, tüm evcil hayvanlar da mide-barsak ve akciğer kıl kurtları ile askaridle r ve diğer yuvarlak kurtlarda n ileri gelen parazitoz olgularının sağaltımı amacıyla levamizol etken maddesi esasına göre hazırlanmış olan, bir toz formülasyondur.
Farmakolo jisi ve özellikleri : Bu ilaç levamizol etken maddesi içeriği sayesinde evcil hayvanlar da sıklıkla invaziyon lara yol açan mide-barsak ve akciğer kıl kurtlarının ergin şekilleri ile farklı gelişme evrelerin deki lavral şekilleri üzerinde güçlü antelment ik etkinlik sağlar. Ağız yoluyla verilen levamizol kolayca emilerek kısa sürede bütün vücuda dağılır. Uygulamayı izleyen bir saat içerisinde kan derişimi en yüksek düzeye ulaşır. Üeşitli dokularda ki etkili yoğunluğu en az 5 gün boyunca devam eder. Levamizol, duyarlı parazitle r üzerinde paraliz yapıcı etkiye sahiptir. Belirtile n etkisi, parazitin otonom gengliyon larını uyarmak suretiyle, şiddetli kas kontaksiy onları oluşturmasından ileri gelir.
Kullanılma yerleri : Kanatlı hayvanlar daki mide-barsak ve akciğer kıl kurtları ile askaridle r ve diğer yuvarlak kurtlarda n ileri gelen parazitoz olgularının sağaltımında kullanılır.
Kullanılma şekli ve dozları : İlaç genellikl e paket içeriğinin yeteri kadar suda çözdürülerek (ortalama 150 ml olacak şekilde) bir şişe yardımıyla hayvanlar a içirilir. Bir defada verilen sağaltım dozu kanatlılarda; 25 mg/kg canlı ağırlık düzeyinde tutulur. Kanatlılarda içme sularına katılarak verilir.
Uyarılar : Levapar etken maddesini oluşturan levamizol e karşı sürü duyarlılığı söz konusu olabilir. Bu nedenle bir grup hayvan üzerinde ön ilaçlama yapıldıktan sonra, bütün sürünün ilaçlamasına geçilmesi yerinde olur. İlacın inorganik fosforlu bileşikler ve diğer kolineste raz inhibitörü ilaçlarla birlikte kullanılmaması gerekir.
Ticari şekli : Levapar, 15 gramlık alüminyum folyo poşetler ve 150 gramlık naylon torbalara doldurulm uş kutulu ambalajla r içinde sunulmakt adır.

Leventturk

 • Ziyaretçi
Ynt: Kanatlı ilaçları
« Yanıtla #11 : Şubat 21, 2009, 12:57:01 ÖÖ »
LEVOZAN, Oral Bolus (AKSU)
Formülasyonu : 1 bolus içeriğinde; 300 mg levamizol ve 600 mg okSıklozanid bulunmakt adır.
Levozan, evcil hayvanlar da mide-barsak ve akciğer kıl kurtları ile askaridle r ve kelebekle rden ileri gelen enfestasy onların sağaltımı amacıyla levamizol ve okSıklozanid etken maddeleri nin dengeli bir kombinasy onu esasına göre hazırlanmış olan bir bolus formülasyondur.
Farmakolo jisi ve özellikleri : Bu ürün levamizol ve okSıklozanidin kombine antelment ik etkisinde n yararlanılmak amacıyla formüle edilmiştir. Etken maddelerd en levamizol, kanatlılarda sıklıkla invaziyon lara yol açan mide-barsak ve akciğer kıl kurtları ile askaridle rin hem ergin hem de farklı gelişme evrelerin deki lavral şekilleri üzerinde güçlü antelment ik etkinliğe sahiptir. Aynı ilaca duyarlı başlıca nematodla r kapsamında; Ditcyocau lus, Haemonchu s, Trichostr ongylus, Cooperia, Bunostomu m, Nematodir us, Ostertagi a, Oesophago stomum, Paracaris, Toxascari s, Toxocara, Uncinaria, Anchylost oma ve Strongylo ides tipleri ile Chabertia ovina ve Neoascari s vitulorum bulunur. Diğer etken maddeyi oluşturan okSıklozanid de evcil ruminantl arda karşılaşılan Faciola hepatica ve F.giganti ca’nin ergin şekilleri üzerinde güçlü etkinliğe sahiptir.
Kullanılma yerleri : Bu ilaç evcil hayvanlar da farmakolo jik bilgiler kısmında adları bildirile n mide-barsak ve akciğer kıl kurtları ile askaridle r ve kelebekle rden ileri gelen enfestasy onların sağaltımı için kullanılır.
Kullanılma şekli ve dozları : Levozan, hayvanlar a ağızdan yutturulm ak veya bir miktar suda süspansiyon haline getiriler ek içirilmek suretiyle kullanılır. Birincisi sonbahara ve ikincisin in de bundan 2-3 ay sonra olmak üzere yılda 2 kez ilaçlama yapılması önerilir. Gerekli görüldüğünde 1-2 ay aralıklarla ilaçlama yapılabilir. Hindi, tavuk ve diğer kanatlı hayvanlar da (40-50 mg/kg doz hesabıyla) 1/3 – 1/2 bolus miktarlarında verilir.
Ticari şekli : Levozan, 10, 50 ve 100 bolusluk blister ambalajla rda ve karton kutularda sunulmakt adır.
« Son Düzenleme: Şubat 21, 2009, 08:07:11 ÖS Gönderen: Leventturk »

Leventturk

 • Ziyaretçi
Ynt: Kanatlı ilaçları
« Yanıtla #12 : Şubat 21, 2009, 12:58:06 ÖÖ »
MUMAMİZOL FORT, Oral Toz (İLTERİŞ)
Formülasyonu : 1 gram toz içeriğinde 300 mg tetramizo l bulunmakt adır.
Mumamizol fort, evcil hayvanlar da mide-barsak ve akciğer kıl kurtları ile askaridle re bağlı invaziyon ların sağaltımı amacıyla tetramizo l etken maddesi esasına göre geliştirilmiş olan, ağız yoluyla verilmeye özgü, oral bir toz formülasyonudur.
Farmakolo jisi ve özellikleri : Ürün formülasyonunda yer alan tetramizo l, geniş antinemat odal spektruml u ve güçlü etkinliğe sahip bir antelment iktir. Kanatlılar dahil bütün evcil hayvanlar da sindirim ve solonum sistemine yerleşen nematodla rın ergin ve lavral şekillerini tek dozluk sağaltım uygulamal arıyla yok eder. Etki ettiği başlıca nematod çeşitleri kapsamında; Cooperia, Haemonchu s, Ostertagi a, Trichostr ongylus, Bunostomu m ve Oesoprhag ostomum türleri, Parascari s equorum, Ditcyocau lus türleri, Ancylosto ma, Trichuris ve Uncinaria türleri, Drofilaia immitis bulunur.
Kullanılma yerleri : Mumamizol Fort, evcil hayvanlar da mide-barsak ve akciğer kıl kurtları ile askaridle re bağlı parazitoz olgularının sağaltımında kullanılır. Kullanma şekli ve dozları: Uygulama seçeneği olarak 15 gramlık 1 paket Mumamizol 150 ml suda çözdürüldükten sonra 2 aylık 450 adet veya 4 aylık 225 adet piliç için; 15 gram Mumamizol Toz 10 litre suda çözdürülerek içirilir.
Ticari şekli : Mumamizol Fort toz, 15 gram ve 150 gramlık şişelerde sunulmakt adır.

Leventturk

 • Ziyaretçi
Ynt: Kanatlı ilaçları
« Yanıtla #13 : Şubat 21, 2009, 12:59:12 ÖÖ »
NEGUVON % 75, Toz (BAYER TÜRK)
Formülasyonu : 1 gram toz içeriğinde 750 mg triklorfo n bulunmakt adır.
Neguvon, sığır, koyun, keçi ve kanatlı hayvanlar da başta olmak üzere, hayvanların derilerin e ve deri altlarına yerleşen çeşitli parazit larvaları ile iç parazit çeşitlerinden ileri gelen parazitoz olgularının sağaltımı amacıyla, triklorfo n esasına göre hazırlanmış olan, püskürtme ve yıkama şeklinde uygulanma ya özgü, bir toz insektisi d formülasyondur.
Farmakolo jisi ve özellikleri : Neguvon, triklorfo n veya aynı adla tanınan organik fosforlu insektisi d etken maddesi esasına göre hazırlanmış bir üründür. Yağda veya yalpı taşıtlarda kolayca çözünebilen triklorfo n, ağızdan verildiğinde veya yağlı çözeltiler ya da sulu süspansiyonlar halinde vücut yüzeyine uygulandığında iyi emilir ve emilen kısmın % 65’i ilk 12 saatte vücuttan atılır. Ruminantl arda sistemik olarak verildiğinde çok sayıdaki parazit helmintle r üzerinde güçlü antelment ik etki meydana getirir. İç parazit çeşitlerinden mide-barsak kıl kurtları ile askaridle r, O.ovis, Habronema ve Schistoso ma nasale aynı ilaca karşı ileri derecede duyarlıdır. Haricen uygulandığında da başta nokra olmak üzere, bütün uyuz etkenleri ne, deri habronemo zisi yapan parazit larvalarına, koyunların yapağı bitlerine, tavukların tüy bitleri ve pirelerin e karşı etkilidir .
Kullanılma yerleri : Neguvon, kanatlılarda başta nokra olmak üzere bütün uyuz etkenleri, deri habronemo zisi yapan parazit larvaları, tavukların tüy birleri ve pireleri gibi dış parazit çeşitleri ile mide-barsak kıl kurtları ve askaridle r, helmintle r ve parazit larvalarından ileri gelen parazitoz olgularının sağaltımında kullanılır.
Kullanılma şekli ve dozları : Neguvon toz, sulu süspansiyon halinde ağızdan içirilerek veya püskürtme, yıkama ve banyo şeklinde haricen uygulanır. Kanatlılarda % 1.5 (15 gram Neguvon toz/1 litre su)’luk süspansiyon şeklinde banyo, püskürtme veya yıkama şeklinde uygulanır. Kanatlı hayvanlar da yalnızca haricen uygulama yapılmalıdır.
Ticari şekli : Neguvon, 20 gram x 25 poşetlik kutular ve 1000 gramlık torbaları içeren kutular halinde sunulmakt adır.
« Son Düzenleme: Şubat 21, 2009, 08:07:34 ÖS Gönderen: Leventturk »

Leventturk

 • Ziyaretçi
Ynt: Kanatlı ilaçları
« Yanıtla #14 : Şubat 21, 2009, 01:01:11 ÖÖ »
NİKLOVET, Tablet (VETAŞ)
Formülasyonu : 1 tablet içeriğinde 1250 mg niklozami d bulunmakt adır.
Farmakolo jisi ve özellikleri : Niklovet Tablet, kanatlılarda ve diğer evcil hayvanlar da şeritlere (tenya) karşı kullanmak üzere hazırlanmış bir preparattır. Niklovet Tablet, vermifüj (şeridi felç edip hareketsi z bırakma) vermisid (şeridi öldürme) etkiye sahiptir. Bu ürün, parazitin barsakta yerleştiği yere ulaşır ulaşmaz parazitin hem başını (skoleks) hem de halkalarını (segment) hemen öldürür. Böylece barsakta tutunma yeteneği yok olan parazit, dışkı ile genellikl e 24 saat içinde vücuttan atılır. Vücuttan hemen atılan parazitin bir kısmı görülebilir fakat daha geç atılan parazitle r bağırsakta parçalanıp şekilleri bozulduğundan dışkıda görülmeleri güçtür.
Kullanılma yerleri : Kümes hayvanlarında davainea proglotin ne, railliett ina cesticull us, railliett ina echinobot hrida, railliett ina tetragona, choanotae nia infundibu lum gibi iç parazitle re karşı kullanılır.
Kullanılma şekli ve dozları : 10 tavuk için 1 tablet miktarında ağızdan verilir.
Ticari şekli : Niklovet, 20, 50 ve 100 tabletlik blister ambalajla rda sunulmakt adır.
« Son Düzenleme: Şubat 21, 2009, 08:07:47 ÖS Gönderen: Leventturk »

Leventturk

 • Ziyaretçi
Ynt: Kanatlı ilaçları
« Yanıtla #15 : Şubat 21, 2009, 01:05:17 ÖÖ »
PARAVET, Serpme Tozu (ATABAY)
Formülasyonu : 1 gram toz içeriğinde 50 mg karbaril bulunmakt adır.
Paravet, evcil hayvanlar da bit, pire, kene ve sinek gibi dış parazitle re karşı mücadele amacıyla, karbaril esasına göre hazırlanmış olan, toz nitelikli insektisi d formülasyondur.
Farmakolo jik etkileri ve özellikleri : Bu ürünün etken maddesini oluşturan karbaril, karbamat türevi bir insektisi ddir. Evcil hayvanlar da ve barınaklarda karşılaşılan, bit, pire, kene ve uyuz etkenleri ile sokucu ve kan emici sinekler üzerinde güçlü insektisi dal etkiye sahiptir. Aynı çeşitten parazitle r üzerindeki öldürücü etkisi, kolineste raz enzimini hızlı ve dönüşümlü bir şekilde etkisiz hale getirme temeline dayanır. Konak hayvanlar üzerinde düşük toksisite li olduğundan güvenle kullanılabilir.
Kullanılma yerleri : Paravet, tavuk, civciv ve piliçler ile kanaryala r gibi kanatlılardaki bit, pire, kene, uyuz etkeni, kırmızı tavuk biti, tüy biti ve sineklere karşı kullanılır.
Kullanılma şekli ve dozları : Bu ilaç hayvanlar a haricen serpilmek suretiyle uygulanır. Deri yüzeyine serpilen tozun tüy diplerine iyice yayılabilmesi için uygun şekilde önlem alınmalıdır. Kümes hayvanlarında her hayvan için 5 gram miktarında ilaç denk gelecek şekilde hesaplana rak kullanılır. Bu aşamada kanat altı ve kloakanın çevresi özellikle ilaçlama hedefleri konumunda dır. Kümes altlıkları için, metrekare ye 120 gram ilaç hesaplana rak uygulama yapılır. İlaçlamanın 1 hafta arayla tekrarlan ması yerinde olur. Koruyucu amaçlarla ilacın ayda bir kez tekrarlan ması önerilir.
Ticari şekli : Paravet, 500 gram ve 1000 gramlık kutularda sunulmakt adır.
« Son Düzenleme: Şubat 21, 2009, 08:08:04 ÖS Gönderen: Leventturk »

Leventturk

 • Ziyaretçi
Ynt: Kanatlı ilaçları
« Yanıtla #16 : Şubat 21, 2009, 08:11:32 ÖS »
PİPEROXİNE, Oral Çözelti (TOPKİM)
Formülasyonu : 1 ml çözelti içeriğinde 100 mg piperazin bulunmakt adır. Piperoxin e, her türden evcil hayvanlar da sindirim sistemi yuvarlak kurtlarından ileri gelen parazitoz olgularının sağaltımı amacıyla piperazin bazı esasına göre hazırlanmış olan, bir antelment ik çözeltisidir.
Farmakolo jisi ve özellikleri : İlacın etken maddesini oluşturan piperazin, hayvan türlerinde nematodla rdan ileri gelen hastalıkların sağaltımında nispeten geniş bir antinemat odal spektruma sahiptir ve yeterli ölçülerde sağaltım indeksine sahiptir. Piperazin, hayvanların sindirim kanalından hızla ve tama yakın oranlarda emilir. Bir bölümü dokularda metaboliz e edilir. Özellikle bütün hayvan türlerinde sıklıkla karşılaşılan askarit çeşitleri ile özefagostromum invaziyon larına yönelik etkinliğiyle seçkinleşir.
Kullanılma yerleri : Bu ilaç kanatlılarda yuvarlak bağırsak kurtlarından (askaritle r, heterakis ve kapillari alar) ileri gelen parazitoz olgularının sağaltımında kullanılır.
Kullanılma şekli ve dozları : Kümes hayvanlarında; 500 ml ilaç 50 litre suya katılarak içirilir. Aynı hayvanlar da öngörülen sağaltım dozu alımının sağlanabilmesi için, hayvanların bir gece önceden susuz bırakılması önerilir. Belirtile n hacimde hazırlanan ilaçlı su, 1 kg canlı ağırlığındaki 500 piliç veya 2 kg ağırlığındaki 250 adet etlik yada yumurtacı tavuğun ilaçlanması için yeterli olur. Hazırlanan ilaçlı su tümüyle bitene kadar (en fazla 24 saat) hayvanların önünde tutulmalı ve bu sürede başka su verilmeme lidir. Askaritle rin bulaşma olasılığı bulunduğunda 4-6 hafta sonra ilaçlama bir kez daha tekrarlan malıdır.
Ticari şekli : Piperoxin e, 500 ml ve 1000 ml’lik şişelerde sunulmakt adır.

Leventturk

 • Ziyaretçi
Ynt: Kanatlı ilaçları
« Yanıtla #17 : Şubat 21, 2009, 08:12:11 ÖS »
PİPERVET, Oral Toz (ADVANCE PHARMA)
Formülasyonu : 100 gramlık oral toz içeriğinde 27.05 gram piperazin baza eşdeğer 50 gram piperazin diklorhid rat içerir.
Farmakolo jisi ve özellikleri : Pipervet, son derece etkili bir antelment iktir. Kokusuz ve lezzetsiz olduğundan suyun ve yemin lezzetini bozmaz. Pipervet, süratle gastroent estinal kanaldan emilerek, ilacın verilmesi ni izleyen 30 dakika gibi kısa bir sürede idrarda tespit edilebili rler. Alınan ilaç 24 saat içinde vücuttan tamamıyla atılır. Pipervet, parazitle rin neuromusc ular transmisy onunu bloke ederek ve süksinat üretimini engelleye rek etkisini gösterir. Bu şekilde felce uğrayan ve enerjiler i tükenen parazitle r barsak peristals is’i ile atılırlar.
Kullanılma yerleri : Bu ilaç kanatlılarda yuvarlak bağırsak kurtlarından (askaritle r, heterakis ve kapillari alar) ileri gelen parazitoz olgularının sağaltımında kullanılır.
Kullanılma şekli ve dozları : Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde; hayvanların içme suyuna veya yemlerine katılarak verilir. Sağaltım dozu olarak tavuk ve hindilerd e; 500-1000 mg/hayvan (10 tavuk için 1 litre içme suyuna 10 gram) miktarında katılıp, 3-4 saat içirilerek verilir.
Ticari şekli : Pipervet, 100 gram x 10, 500 gram ve 1000 gramlık alüminyum folyo poşetlerde sunulmakt adır.

Leventturk

 • Ziyaretçi
Ynt: Kanatlı ilaçları
« Yanıtla #18 : Şubat 21, 2009, 08:13:52 ÖS »
TETRAZOL, Tablet (ATABAY)
Formülasyonu : 1 tablet içeriğinde 300 mg tetramizo l bulunmakt adır.
Tetrazol, evcil hayvanlar da mide-barsak ve akciğer kıl kurtlarından ileri gelen enfestasy onların sağaltımı ve kontrolü amacıyla, tetramizo l etken madde esasına göre hazırlanmış olan, ağızdan kullanılmaya özgü bir tablet formülasyondur.
Farmakolo jisi ve özellikleri : Bu ürünün etken maddesini oluşturan tetramizo l, levamizol un resamik bir karışımıdır. Kanatlı parazitle rinden A.galli, H.gallina rum ve C.obsigna ta’nın ergin ve larval şekillerine karşı etkilidir . Ağızdan ve parentera l yollardan verilen tetramizo l kolayca emilerek bütün vücuda dağılır. Çeşitli dokularda ki derişimi en az 5 gün boyunca devan eder.
Kullanılma yerleri : Tetrazol, evcil hayvanların mide-barsak ve akciğer kıl kurtları, askaridle r ve kancalı kurtlarda n ileri gelen enfestasy onların sağaltımında kullanılır.
Kullanma şekli ve dozları : Kanatlılarda; 20 adet piliç veya 10 tavuk için 1 tablet 2.5 litre suda çözdürülerek gün boyunca içirilir. Bu işlem yer tavukçuluğunda her ay tekrarlan abilir.
Ticari şekli : Tetrazol Tablet, 10 tablet ve 30 tabletlik blister ambalajlı kutularda sunulmakt adır.

Leventturk

 • Ziyaretçi
Ynt: Kanatlı ilaçları
« Yanıtla #19 : Şubat 21, 2009, 08:14:36 ÖS »
VİLPAR, Bolus (VİLSAN)
Formülasyonu : 1 adet bolus içeriğinde; 300 mg Levamizol ve 600 mg Oksikloza nid bulunmakt adır.
Farmakolo jisi ve özellikleri : Bu ürün antinemat odal etkili levamizol ile kelebekle re etkiyen oksikloza nidin kombinasy onu esasına göre hazırlanmıştır. Aynı kombinasy on sayesinde tek dozluk uygulamal ar halinde kanatlıların yuvarlak kıl kurtları (Ascaridia, Heterakis ve Capillari a türleri) ve karaciğer kelebekle ri’nin (Faciola hepatica ve F.giganti ca) ergin şekilleri ile Moniezia türlerini kapsayan nispeten geniş bir antelment ik spektrum sağlar. Ağızdan verilen ilaç, sindirim kanalından kolayca emilerek geniş ölçekte bütün vücuda dağılır.
Kullanılma şekli ve dozları : Kanatlılarda tabletin ezilerek suda çözdürüldükten sonra verilmesi en uygun seçeneği oluşturur. Kıl kurtlarına karşı koruyucu olarak ilkbahar ve sonbahar başlangıcında verilmesi önerilir; kıl kurdu enfestasy onlarında ise, hastalık durumu belirlend iğinde sağaltıma başlanır ve ilaç uygulaması 1-2 ay aralıklarla tekrarlanır. Ascaridle re karşı ilaç, 2 ay arayla hastalık süresince verilir. Bütün kanatlılar için önerilen doz 40-50 mg/kg canlı ağırlık şeklindedir.
Ticari şekli : Vilpar, blister ambalajla kaplanmış 10 bolusluk kutular halinde sunulmakt adır.

Erol DAL

 • Ziyaretçi
Ynt: Kanatlı ilaçları
« Yanıtla #20 : Şubat 24, 2009, 12:50:51 ÖÖ »

Levent bey bu önemli dökümanları paylaşımınız için ço teşekkürler.
Bu ilaçları her an temin edebileceğimiz yerlerin adresleir nide ekleseniz keşke.

Not:Bugün bir arkadaşım bana internett e bir tavuk sağlığı sitesini bulduğunu heyecanla haber verdi. Ve ardından linki msn den yolladı. Bilin bakalım neresi :)

es=19" class="bbc_link" target="_blank">http://kulucka.net/forum/index.php?action=post;topic=198.15;num_repli es=19

 ;D ;D ;D

Leventturk

 • Ziyaretçi
Ynt: Kanatlı ilaçları
« Yanıtla #21 : Mart 14, 2009, 09:47:04 ÖS »

Levent bey bu önemli dökümanları paylaşımınız için ço teşekkürler.
Bu ilaçları her an temin edebileceğimiz yerlerin adresleir nide ekleseniz keşke.

Not:Bugün bir arkadaşım bana internett e bir tavuk sağlığı sitesini bulduğunu heyecanla haber verdi. Ve ardından linki msn den yolladı. Bilin bakalım neresi :)

es=19" class="bbc_link" target="_blank">http://kulucka.net/forum/index.php?action=post;topic=198.15;num_repli es=19

 ;D ;D ;D

Erol Bey,

Ben kullandığım ilçaları, veteriner ilaçları satan tüm eczanaler de ve veterinle r tarafından açılan pet shop & maueyeneh ane tarzı yerlerde kolaylıkla buluyorum ve bu bahsettiğim ilaçların birçoğuna bu yerlerde rastladım.

Leventturk

 • Ziyaretçi
Ynt: Kanatlı ilaçları
« Yanıtla #22 : Mart 14, 2009, 10:53:14 ÖS »
Değerli Kanatlıdostları, Mevsim değişmlerinin görüldüğü bahar aylarında bildiğiniz gibi kanatlılarda bir çok hastalıklar görülür. Bunların en sık görüleni ise İç parazitle rden, Bağırsak kurtlarından meydana gelen hastalıklardır. Bu hastalıkların en büyük belirtile ri ishal, kusma, durgunluk, dışkı çıkarmada zorlanma, kanatlard a tutulma, aşırı ve ani zayıflama, gözlerde akma, topallama ve en genel göstergesi gözleri kapatarak toplanık vaziyette hareketsi zliktir. Kanatlılarda bunlar kıl kurdu(şerit) olduğuna işarettir. Bu durumun kümesteki diğer kanatlılara yayılması çok ani olur ve akabinde ani ölümler gerçekleşir. Bu durmu erken tanıyarak önüne geçilmelidir. Bu hastalığın önüne geçilmesi için yukarda saydığım gibi bir çok ilaç ve ilaç haricinde kullanılan yöntemler mevcuttur . Bu ilaçlardan en ekonomik olan ve benimde kullandığım bir kaç tanesi şöyledir.
"BİOKSAL" İçme suyuna katılıp karıştırılarak verilen bir ilaçtır. Fiyatı yaklaşık olarak 20-25TLdir. İlaç hastalığı önlemeden ziyade tedavi için kullanılır.
"ŞERİDİF" Tablet haldedir ezilerek toz haline getirilir ve içme suyuna katılır. Fiyatı yaklaşık olarak 10TLdir.
"MANSONİL-B"  Tablet haldedir ezilerek toz haline getirilir ve içme suyuna katılr. 5'li tablet fiyatı yaklaşık olarak 10TLdir.
"FURAVET" toz haldedir. 3-4 litre içme suyuna  1 çay kaşığı atılır. Fiyatı yaklaşık olarak 10TLdir.

İçme suyuna katılan tüm ilaçlar hayvanlar 12 saatten fazla (akşamdan sabaha) susuz bırakıldıktan sonra verilir. Amaç ilaç suya katıldıktan sonra etkisini aşırı derece kaybetmem esidir.

Ayrıca kıl kurdu tedavisin den sonra aşırı derecede zayıflayan ve halsiz kalan hayvanlar için vitamin verilmedi r. Vitamin olarak tüm eczanlerd e satılan "BEMİKS-C" tablet ezilip suyuna katılarak kullanılabilinir.

tonmaister

 • Ziyaretçi
İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #23 : Mart 25, 2009, 02:15:10 ÖÖ »
          Arkadaşlar
    ben 1990 yılında aylık 20 000 baş kesim kapasitel i bıldırcın çiftliği kurmuştum.
inanın öyle bir hevesle başlamıştımki zaman içinde yaşadığım olumsuzlu klar ömrümden
enaz 10 yılımı çaldı hele bir sabah çiftliğe gittiğimde işçilerin yere üst üste toplayıp bıraktıkları
1000 e yakın civciv ve gelişme kafesleri ndeki bıldırcınları görünce dizlerimi n bağı çözüldü
olduğum yere çöktüm.o gün akşama kadar bir o kadar daha ölü toplandı o zamanki veteriner ler
çare bulmayı bir yana koyunda daha bıldırcın'ı bile tanımıyorlardı (bu lafımdan dolayı konusunda uzman olan
tüm veteriner hekimleri tenzii ediyorum lütfen üstlerine alınmasınlar)kısacası baş vurmadığım yer kalmadı.
Ama şimdi öylemi herkez bir çaresini buluyor.İnternet var vs vs ve ben kendi başımın çaresine bakmak
zorunda kaldım.15 -16 çeşit ilaç denedikte n sonra nihayet çözümü buldum ölümler bitti işim rayına
oturdu derken bu defada 5 nisan ekonomik sıkıntısı başladı ve benimle birlikte türkiye genelinde sayılamayacak
kadar iş yeri,fabrika ve esnaf iflas etti.Bunu yazmamdak i gaye size bıldırcın,tavuk,hindi gibi kanatlıların tedavi
sinde kullandığım ve iyi sonuç aldığım bazı ilaçları anlatmak içindi(daha sonra sen nereden biliyorsu n) diye
sormak isteyenle r için yazdım.ve şanslı olduklarını düşünüyorum.çünkü kimse bizlere yardım edememişti.
Bilgi paylaştıkça değerlenir.Saygılarımla.

tonmaister

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #24 : Mart 25, 2009, 02:18:14 ÖÖ »
                         Bıldırcın hastalıkları,civciv ölümleri ve çareleri

Bıldırcın civcivler inin ne kadar hassas olduğunu çok üşüdüklerini her türlü hastalığa
Açık olduklarını,üst üste yığılmalardan ölüm sayısının çoğaldığını özelliklede BEYAZ      İSHAL (ülserli enteritis)e çok çabuk yakalanıp öldüklerini biliyoruz .İşte bu tür sorunlar için birkaç
Etkili ilaç çözümleri.

1-COXİDİN-civciv,piliç,tavukların içme sularına karıştırılır.
Açıklama: Bu ilaç civcivler de beyaz ishali engelledi ve ölüm oranını yok denecek kadar durdurdu. Koksidiyo z,kanlı ishal,tavuk kolerası ve tavuk tifosunun önlenmesinde ve tedavisin de kullanılır.
2-ERİTROM-kanatlı kümes hayvanları ve kafes kuşlarının solunum yolu hastalıkları nakil
Gaga kesimi,aşılama,hava şartlarının ani değişmesi gibi hallerde vücut vukavemet inin kırılması ile meydana çıkabilecek solunum sistemi hastalıklarına karşı üstün koruyucu tesirlidi r.
Suda eriyen toz şeklindedir.
3-NİFULİDON-Civciv,piliç,tavuk ve hindilerd e hastalıklardan ve ölümden koruyucu olarak
2 gr.1 litre su ile karıştırılarak devamlı olarak verilebil ir.
4-VİTAFORM-Yumurta ve et verimini arttırır,stres ve hastalıklardan korur ve kurtarır
Yumurta süresini uzatır,damızlıklarda döllülük oranı artar,yumurta kabuk kırıkları azalır
İyi damızlık sağlam nesil sağlar.
NOT:Arkadaşlar bu yazdığım ilaçları bizzat ben kendim denedim ve çok hemde çok iyi
Sonuçlar aldım.

Devam edecek
------------------                                           
İlaç resimleri nide ekliyeceğim.

Yılmazbaşkan

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #25 : Mart 25, 2009, 08:45:29 ÖÖ »
Selehatti n abi ye verdiği faydalı bilgiler için çok teşekkür ediyorum. İlaç resimleri ni bekliyoru z. Ayrıca başından geçen acı tecrübeye de üzüldüğümü belirtmek istiyorum . Tabiki 1990 yılı imkanları ile 2009 yılı imkanları arasında fark var. Şu an kullanılan makine ve ekipmanla rla o gün kullanılanlar arasında fark var. Ekonomik krizler arasında ise fark yok. Ne zaman nereden başlayacağı belli olmuyor ve her kesimi vuruyor.

Erol DAL

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #26 : Mart 25, 2009, 10:08:37 ÖÖ »
Merhaba Selahatti n Bey;

Yazınızı okurken hayatım gözümün önünden geçti. Yinede iyi ayakta kalmışız.  "Tecrübe yenilen kazıkların acı bileşkesidir" sözünün ne kadar doğru olduğunu iyi bilen birisi olarak, kulucka.n et ailesine katkılarınız için bir kez daha teşekkür ederim.
Selamlar


chakrak

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #27 : Mart 25, 2009, 11:33:26 ÖÖ »
vitaform kullandığım bir ilaç acaba yaşlı horozda verim artışı içinde bir ilaç varmı

muhsin5791

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #28 : Mart 25, 2009, 04:28:14 ÖS »
Selahatti n Bey ,

Fikir , proje ve paylaşımlarınızla kulucka.n et'in diğer üstadları gibi az bulunur bir mücevhersiniz.

Her şey için teşekkür ederiz.

omerkılıcoglu

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #29 : Mart 25, 2009, 06:05:30 ÖS »
bu herşeyden değerli bilgi için çok teşekkür ederiz bedava hayvan vermekten bile daha iyi bir hediye bu bilgi bence.

tonmaister

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #30 : Mart 26, 2009, 12:25:32 ÖÖ »
Teşekkür ederim arkadaşlar faydalı olabildiy sem
ne mutlu bana.
   İlaçlara devam
önceki ilaçların resimleri

tonmaister

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #31 : Mart 26, 2009, 12:28:39 ÖÖ »
   Kadir yavuz bey yaşlı horozlar için bir bilgim yok
fakat alttaki ilacı deneyebil irsin.Vit aform'uda unutma.

tonmaister

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #32 : Mart 26, 2009, 12:43:37 ÖÖ »
   Hepimizin zaman zaman yem konusunda yeme takviye yapma sorunu
olmuştur.İşte en iyi yem takviye cevabı...

   VETAMİN-İYONİZE=Evcil hayvanlarımıza yem verdiğimizde bu yemlerin içinde
eksik olan mineral madde yetersizl iğini gidermek,gelişmeyi hızlandırmak,verimi
ve vücut direncini arttırmak maksadıyla içme sularına katılarak verilir.
  İçindeki maddeler:Sodyum,potasyum,magnezyum,kalsiyum,fosfor,bakır,manganez
kobalt,iyot ve çinko
   Kullanma şekli= Bu yem katkı maddesi hergün içme sularına taze olarak hazırlanıp
verilir. Ben damızlıklarıma ve civcivler ime sürekli verirdim.
« Son Düzenleme: Mart 26, 2009, 01:32:00 ÖÖ Gönderen: Selahattin AKKOÇ »

tonmaister

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #33 : Mart 26, 2009, 12:53:04 ÖÖ »
  Resimler biraz kötü çıktılar çünkü not defterimd en
çektim.O zamanlar kullandığım her ilacı not defterime kayıt
eder sonuçlarınıda yazardım ancak böylelikle bana en iyi neticeyi veren ilacları buldum.

  ÇOK ÖNEMLİ NOT=Arkadaşlar ilaç tedavisi uyguladığınızda
mutlaka 2. yada 3cü gün ilaçlı su yerine mutlaka sularına vitamin
katarak sadece 1 gün vitaminli su veriniz 2ci günde sade temiz su veriniz.
gerekirse yine ilaç tedavisin e devam ediniz.
                                                       Saygılarımla

tonmaister

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #34 : Mart 26, 2009, 01:29:06 ÖÖ »
          Babamın ölmek üzere olan kanaryası
     Arkadaşlar
  babamın erkek kanaryasının cereyanda kalıp üşütmesi bozuk gıda
ve stresten ishal olması ve kuşun emanet verildiği yerden ölmek
üzereyken bize iade edilmesin den sonraki tedavi şekli ve neticesi
--------------------------------------------------------------------------
  Tedaviden önce kuşta görülen hastalık belirtile ri
---------------------------------------------------
1-çok aşırı su gibi ishal
2-tüyleri kabarık ve tünekte duramaması
3-yem ve suya karşı büyük iştahsızlık
4-devamlı yerde kafesin bir köşesinde başını kanatlarının
arasına almış nefes alma zorluğu çekiyor hırıltılı ses var
en son 2 gün içinde ölmesi bekleniyo r.
------------------------------------------------------------------------
                        Tedavisi
               -----------------------
1-önce yemi değiştirilip komple taze ve karışık yem verdim.
2-ishalini kesmek için suyuna atavetrin verdim  (iğnesiz enjektörle kuşun ağzından ilaçlı suyu zorla gönderdim)
3-birgün sonra suyuna vitaform,polivitamin forte ve nifulidon üçünü karıştırıp verdim
4-birgün sonra vitaform ve eritrom içme suyuna kariştirip verdim bu tedavi
1 hafta sürdü daha sonra temiz su verildi.N etice kanarya iyileşti ve kuş yarışmasına
katılacak duruma geldi ama babamla başım derde girdi nedenmi babam bana yahu sen bu
kuşa ne yaptın kafamızı şişiriyor yanında konuşamıyoruz birinin sesini duyunca başlıyor
şak şak ötmeye bizde başka odaya geçiyoruz.

Not=Bu tedavi usulu hasta tavuklara ve hindilere uyguladığım bir tedavi şekliydi
sizin kullanım yanlışlıklarından doğacak sorumlulu klar size ait olacaktır.
                                                                            Saygılarımla

tonmaister

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #35 : Mart 26, 2009, 01:30:02 ÖÖ »
  İlaç ve vitaminle re devam edeceğim.

semihali

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #36 : Mart 26, 2009, 06:26:04 ÖS »
Devam Et Tabi Abi...

Çok Faydalı Bilgiler Bunlar...

Teşekkürler...

fikret

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #37 : Mart 26, 2009, 07:02:39 ÖS »

selehattın bey goruyorum kı bu konuları arastırmak hosunuza gıdıyor belkı sızde vardır ama ben yınede sızeavsıye edecegım prof.dr.y usuf şanlı beyın veteriner ilacları rehberi ve bilincli ilac kullanımı el kıtabını temın edersenız sıze cok yardımcı olacaktır ben yazma ozurlu oldugum ıcın yazamıyorum cunkı asagı yukarı 1200 sayfalık bır kıtap yusuf şanlı bey a.ü veterıner fakultesı  farmakolo jı ve tosıkolojı anabılım dalı baskanıdır kıtabının faydalı olacagını kanısındayınm saygılar kolay gelsın

Erol DAL

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #38 : Mart 26, 2009, 08:31:09 ÖS »
Merhaba Fikret Bey;

Kitabı nette araştırdığımda, baskısının olmadığını gördüm. Sizdeki Kitabı ücretini ben ödemek kaydı ile bana yollarsanız, cildini bozarak önlü arkalı hızlıca tarayarak, sonra yeniden ciltletip size yollayabi lirim. Elektroni k ortama kitap geçtikten sonrada üyelerimizin istifades ine sunabilir iz. 

Anlatım diline bir kaç örnek verirseni z bu hizmeti kulucka.n et üyeleri için severek yapabilir im. Zira çok tıbbi dil var ise çoğumuz anlayamay acaktır.

Selamlar


tonmaister

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #39 : Mart 27, 2009, 01:49:55 ÖÖ »
     Fikret bey
  bilgi için teşekkürler kitabın satıldığı yeride yazarsanız sevinirim .
Verdiğim ilaç bilgileri ne gelince birebir kullanıp sonuçlarından emin
olduğum ilaçlardır,herhangi bir yerden alıntı yapılmamıştır.
                                                   Saygılarımla

erdinç kapak

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #40 : Haziran 15, 2009, 12:18:28 ÖS »
                                  

Selahatti n bey merabalar ! öncelikle çalışmalarınızdan ve ilaçlar konusunda ki bilgileri nizden dolayı sizi kutlarım . Bazı forumlard aki hastalıklarla ilgili bilgi paylaşımlarını okuyunca çok üzüldüm (newcastle hast.dola yı toplu ölümler gibi) ama sizin yazdıklarınızıda görünce biraz rahatladım.Ben bahçeli bir evde sadece keklik besliyoru m şu anda 50 kekliğim var ama nasıl bir ilaçlama yapacağımıda bilemiyor um...bahs etmişl olduğunuz ilaçlar (coxidin.. eritrom.. ......) keklikler in sağlıklı kalması için yeterlimi dir yoksa ilave ilaçlamalar veya aşılama yapmalıyım işim dolasıylada çok fazla vakit de ayıramıyorum.bu konuda beni bilgilend irirseniz çok sevinirim .teşekürler vereceğiniz bilgiler için.

Atilla_Seyhan

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #41 : Haziran 22, 2009, 11:14:15 ÖÖ »
bilgiler için teşekkür ederim...

Hakan_Unluata

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #42 : Temmuz 10, 2009, 10:48:20 ÖÖ »
Selahatti n bey ben bir şey sormak istiyorum size; bu ilaçları karışık olarak sularına koyabilir miyiz yoksa 3 günde tek ilaç suya karıştırıp sonraki 4.gün vitaminli su 5 gün sade su şeklindemi olacak.
Mesela benim tavuklarım kışın pıskırıyorlardı iyileşştiler fakat bu sıcak ta iki taesinin yine pıskırmaya başladığını fark ettim. Kullancağım ilacı vitaminle karıştırarak versem olurmu.

Selahattin_Akkoc

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #43 : Temmuz 11, 2009, 08:05:33 ÖÖ »
    hakan bey
    ben hasta tavuklara o zaman 1 yemek kaşığı coxidin
yarım kapak nifulidon ve 1 ölçekte eritrom ilacını yarım kova
suda karıştırıp vererek çok büyük neticeler elde ettim.2 gün ilaç
3cü gün temiz su 4 cü gün vitamin vermiştim 5 ci gün yine
temiz içme suyuna devam ederek hastalıkları durdurmuştum
ama sizin durumunuz u bilmediğim için bir tavsiyede bulunamay acağım
bu konuda sitede benden daha bilgili arkadaşlar var konuyu birde onlara
danışmanı tavsiye ederim.
                                                        Saygılarımla

osman kılınç

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #44 : Temmuz 25, 2009, 06:23:19 ÖS »
selamlar benim sizlere sormak istediğim ve yardımlarınızı beklediğim bir sorunum var yardımcı olursanız çok memnun olur şimdiden hepinize teşekkür ederim. benim tavuklarımdan 1 tanesi 2 ay önce ayağa kalkamaz oldu felç gibi ama felç değildi elimle kaldırdığım zaman 1 kaç saniye durup tekrar düşüyordu ve kısa bir süre sonra yemini ve suyunu bile ben elimle vermesem yemiyor içmiyordu en sonunda kesmek zorunda kaldım ve şimdi yine aynı şekilde bir tavuğum daha aynı duruma geldi ne yapmalıyım bu konuda bana verebilec ek fikirlere ihtiyacım var yardımcı olursanız memnun olurum selam ve saygılarımla

Hamdi Eyuboglu

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #45 : Ocak 10, 2010, 11:08:03 ÖS »
selamlar benim sizlere sormak istediğim ve yardımlarınızı beklediğim bir sorunum var yardımcı olursanız çok memnun olur şimdiden hepinize teşekkür ederim. benim tavuklarımdan 1 tanesi 2 ay önce ayağa kalkamaz oldu felç gibi ama felç değildi elimle kaldırdığım zaman 1 kaç saniye durup tekrar düşüyordu ve kısa bir süre sonra yemini ve suyunu bile ben elimle vermesem yemiyor içmiyordu en sonunda kesmek zorunda kaldım ve şimdi yine aynı şekilde bir tavuğum daha aynı duruma geldi ne yapmalıyım bu konuda bana verebilec ek fikirlere ihtiyacım var yardımcı olursanız memnun olurum selam ve saygılarımla


Benim bir tavuğum da yaklaşık bir aydır , topallıyor . Ayağına batmışbirşey göremedim . Bir ayağının üzerine basamıyor . Evit-se ve polisamin isimli vitamin aldım . İki haftadır kullanıyorum . Henüz bir gelişme olmadı . Ne önerirsiniz ? Hasta olduğunu düşündüğüm için kesim yapmayı da istemiyor um . Diğer tavuklard an da ayrı tutuyorum . Tavuğum brahma ve henüz yumurtasını almış değilim . Yani , bu bahar yumurtaya başlamasını bekliyoru m .
 Tecrübeniz ile bilgilend irirseniz ; sevinirim .
  Saygılarımla ;

ahmet orhan

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #46 : Ocak 14, 2010, 04:56:30 ÖS »
sAYIN hamdi bey. EVİT-SE toz e vitamini ve selenyum içerir.beyaz kas hastalığına iyi gelir.ben im denizli horozlarım için EVİT-SE arıyorum sakaryada yok.siz hangi şehirdesiniz.tel numaram 0532.6213 600   çaldır ben sizi ararım. ÇOK ÖNEMLİİİİİİİİ  kargo ile isteyebil irim sizin veteriner ilaçları satan yerden. saygılar

Cemil Benli

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #47 : Ocak 14, 2010, 05:29:06 ÖS »
selahatti n bey bilgiler için çok teşekkürler bizler bu bilgileri parayla bile alamazdık
toz teramisin ilacı hakkında bilginiz varmı antibioti k ve vitamin etkisi olduğu söyleniyor

Hamdi Eyuboglu

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #48 : Ocak 14, 2010, 11:37:37 ÖS »
sAYIN hamdi bey. EVİT-SE toz e vitamini ve selenyum içerir.beyaz kas hastalığına iyi gelir.ben im denizli horozlarım için EVİT-SE arıyorum sakaryada yok.siz hangi şehirdesiniz.tel numaram 0532.6213 600   çaldır ben sizi ararım. ÇOK ÖNEMLİİİİİİİİ  kargo ile isteyebil irim sizin veteriner ilaçları satan yerden. saygılar

Merhaba Ahmet Bey ;
Kocaeli , Gebze'de ikamet ediyorum . Evit-SE Gebze'de Karadeniz veteriner kliniğinden almıştım . Ayrıca Pendik'te Ece Ecza Deposunda n ( veteriner ilaçları satıyorlar ) temin edilebili r . Sanırım kargo ile de gönderiyorlar . irtibat için 053355851 82 Niran Hanım . İlgili ve bilgili bir yetkili .
Umarım yardımcı olabildim .
Selamlar.

Adem Tok

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #49 : Ocak 14, 2010, 11:54:00 ÖS »
Ahmet abi E-VİT SE
a- Kümes Hayvanlarında:
* Damızlıklarda yumurta verimi ve kuluçka randımanı düşüklüğü, horozlard a sterilite,
* Civciv ve piliçlerde hareket bozuklukl arı (encephalo malacie),
* Kas distrofil eri ve karaciğer nekrozu,
* Eksudatif diathese,
* Yemlerdek i E vitamini yıkımının içme suyu ile telafisi,
* Isı stres’i, yem tüketimi azalması ve diğer stres hallerind e kullanılır.
b- Çiftlik Hayvanlarında:
* Beyaz Kas Hastalığı tedavisi,
* Fertilite düşüklüğü,
* Tutukluk, takatsızlık, paresis, kaslar da dejeneras yon atlarda paralitik myoglobin urie, zafiyet halleri ve hastalıkların nekahat devreleri nde kullanılır.
Biz daha çok kümes hayvanlarına kullanıyoruz verim açısından
İlacın adı Anasel 50cc fiyatı 5 tl.
Ayrıca bu ilaçları kullanmam diyenler  1 kğ yeme 1 gr ezme fındık içi koyabilir ler aynı işi doğal yoldan yapar.
Saygılarımla

Bekir_Boyalikli

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #50 : Ocak 15, 2010, 01:05:23 ÖÖ »
Arkadaşlarımdan kullandıkları aşılarla ilgili tecrübelerini de rica ediyorum. Aşı konusunda gereken ehemmiyet verilmiyo r gibi geliyor bana.

ahmet orhan

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #51 : Ocak 15, 2010, 10:44:12 ÖÖ »
Hamdi bey teşekkür ederim.Ni ran hanımla irtibata geçtim.bana sakaryada GENGE İLAÇ diye isim verdi.bugün almaya gidiyorum . bol evciller

ahmet orhan

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #52 : Ocak 15, 2010, 10:46:44 ÖÖ »
Sayın ADEM TOK kardeşim. doğal yol bence en iyisi.ver diğiniz bilgi için teşekkür ederim.fındık tarlam da var zaten 2 dönüm.köyde evimin bahçesinde.o iş kolay.yar dımların için çok sağol.bol evciller

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #53 : Ocak 15, 2010, 05:36:43 ÖS »
ahmet abi sen ilaç aradığın zaman bana haber ver ben sana bulurum evitse benim veteriner de 4 lira

Adem Tok

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #54 : Ocak 15, 2010, 07:20:58 ÖS »
Bekir bey aşı çalışması sormuşsunuz
kanatlılarda asılar nasıl kullanılır cınslerı nedır ve nerden nasıl temın edılır
konu başlığını fikret bey açmış.
Sağlık bölümü içinde

ahmet orhan

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #55 : Ocak 15, 2010, 08:42:08 ÖS »
Tamam kadir kardeşim.veteriner arifiye de mi. seni yormamak için sordum

Kadir_Yavuz

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #56 : Ocak 15, 2010, 09:23:23 ÖS »
Tamam kadir kardeşim.veteriner arifiye de mi. seni yormamak için sordum
evet abi arifiyede ki veteriner kendiside veteriner ler odası başkanı olur baya bilgili bir kişi her ilaç aşı mevcut elinde

birkan_olguner

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #57 : Mayıs 27, 2010, 05:19:05 ÖS »
Arkadaşlar, buelde etmesi çok zor  bilgiler için teşekkürler..Çok faydalı bir konu olmuş.

muratcankarakaya

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #58 : Ağustos 04, 2010, 12:37:19 ÖÖ »
selahatti n bey çok teşekkür ederiz,paylaşımlarınız için elleriniz e yüreğinize sağlık.çok sağolun.

ahmet bulut

 • Ziyaretçi
Ynt: İlaçlar ve açıklamaları
« Yanıtla #59 : Aralık 11, 2010, 11:58:59 ÖÖ »
arkadaşlar havalar  soğudu malum hastalıklar olabilir bu konu da çok güzel bilgiler var göz önünde bulunmasını istedim atlayan arkadaşlar olabilir ömer beyin dediği gibi eczacı niran hanım ve benimde sahibinde n.com da   bir veteriner  tavsiyem olacak  devamlı get satışları  var yani elini ze almadan ilacı parayı onaylama olayı   veteriner adana  da çok ilgili bir kişi istediğiniz  ilacı size gönderiyor çeşit bol ben sürekli ondan alışveriş yapıyorum daha sorunla karşılaşmadım  sizlerled e paylaşmak istedim sağlıcakla kalın
satıcı adı mertvet
« Son Düzenleme: Aralık 11, 2010, 12:02:53 ÖS Gönderen: ahmet bulut »