Gönderen Konu: Kanarya Hastalıkları ve Tedavileri  (Okunma sayısı 24503 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

ersen_cavdar

 • Ziyaretçi
Kanarya Hastalıkları ve Tedavileri
« : Şubat 14, 2012, 03:23:17 ÖS »
Soğuk Algınlığı

Soğuğun etkisiyle kuşlar, geçici rahatsızlıklara, fakat bazende tedavisi zor ve hatta ölümle sonuçlanan hastalıklara yakalanırlar.

Belirtile ri: Önceliklerde kuşlarda bir durgunluk hali gözlenir, bunu uyuşukluk takip eder. Hayvan tüylerini kabartır, bir köşeye çekilip tertop olmuş bir durumda titrer ve her türlü yem ve yiyeceği reddeder. Kafesin bir köşesine çekilir ve başını tüyleri arasına sokar. Ani ısı değişikliklerine maruz kalan kanaryala rdaysa, soğuk algınlığı, bir şok etkisi göstererek kuşun bayılıp tüneğinden düşmesine varan belirtile rle ortaya çıkabilir. Kuşu elinize alınız, karın bölgesi tüylerini üfleyerek derisini kontrol ediniz. Derinin rengi kırmızı ve kuş titremekt e ise hayvanın soğuk algınlığı var demektir. Karın derisi doğal rengini yitirip kızarır ve morarır. Bu belirtile r soğuk algınlığını belirleme kle birlikte, eğer iyi tedavi edilmez ve tüm arazlar giderilme zse, bronşit, astım, zatürree ve hatta verem gibi hastalıkların başlangıcı olma özelliğini de taşır.

Sebepleri: Kanaryala r duyarlı yapıya sahip varlıklardır. Gerçi 16-17 san-tigratlık sabit bir ısı sağlandığında sağlıkla yaşayabilirler. Ancak 22-23 santigrad ısıdan bu dereceler e ani düşüşlerde hastalanm aları olasılığı doğar. Gündüz ve gece arasındaki büyük ısı farkları veya kafesin sıcak odadan soğuk bir odaya taşınması gibi nedenleri n yanı sıra, geç saatlerde yaptırılan bir banyodan sonra geceyi nemli tüylerle geçirme, soğuk suyla yaptırılan banyolar soğuk algınlığına neden olabilmek tedir. Kısaca Hava akımı, Kış şartları, Şiddetli ısı ve ortam değişiklikleri, çok soğuk banyo nedenlerd ir diyebilir iz.

Tedavi: İlk önlem olarak, kanarya normal ısıdaki bir odaya getirilir, verilen yem kesilir, yerine kaynatılmış patateste n bir dilim verilir. Kanaryanın ağzı, ucu inceltilm iş bir tüy sapıyla açılarak bir damla kadar da bal konulur. Bu bir damlalık bal, kanaryayı susatacak ve su içme isteği yaratacak tır. Bu isteğini gidermek için içeceği suya 100 c.c. için 15 - 20 damla kadar Sulpha Mezathine eriyiği ile yarım çay kaşığı Bicarbona te de Soude birlikte konulur. Veya leblebi büyüklüğünde Terramyci n Egg Formula konularak karıştırılır. Bu ilaçları yenilemek suretiyle bir hafta devam edilir. Bu arada karma ve kuvvetli yem verilmeme li, kısa bir süre için haşlanmış patates kürü uygulanma lıdır. Doğal olarak bu süre içinde Terramyci ne verilmeye devam edilmeli ve kanarya mümkün olduğunca sabit bir sıcaklıkta tutulmalıdır. Bu amaçla, ilk günler için kafesin içine hava girmesine engel olmayacak yün bir örtü kullanılması ve kafesin bu örtüyle sıkı sıkıya örtülmesi yerinde bir tedbir olacaktır. Kanaryanız biraz kendini toplayıp soğuk algınlığının kuvvetli etkilerin i atmaya başladığında, vitamin değeri yüksek besinlerl e vücudun direnci artırılmalı ve bünyesi, besin değeri yüksek yemlerle takviye edilmelid ir.

Eğer yukarıda belirtile n tedavi yapılamıyorsa nemli ve sıcak bir ortamda bulundurm akta hastalığı hafifleti r. Bunun için 25 – 30 derecelik bir oda içerisine kaynar suya batırılmış bezler asılmalı veya kaynar bir çaydanlık bir süre oda içerisinde bırakılmalıdır.

İyileşme başladığı zamanlard a kuşa pişmiş ve öğütülmüş tohumlar verilir. Bu arada kuşun peklik çekmemesine özellikle dikkat edilir. Peklik durumunda bu yiyecekle r kesilir. Bu tedbirler den sonra da kuşta hala bir düzelme görülmez ise hayvanın solunum yolları hastalığı veya hafifinde n bir nezleye yakalandığı düşünülmelidir.

 

Nezle

Belirtile ri: Kanaryanın burnunda akıntı, gözlerinde çapak görüldüğünde, bunların nezlenin ilk ve temel belirtile ri olarak kabul edilerek derhal tedaviye başlanılması gerekir. Hastalık ilerledikçe burnun tıkandığı, gözlerin çapaklandığı ve kanaryanın soluk almakta zorluk çektiği görülür. Eğer önlem alınmazsa, ağır oksijen yetersizl iğinin ve mikrobik olan nezlenin yaptığı yüksek ateş sonucunda kanaryanızın ölmesi söz konusu olabilir.

Nedenleri: Hastalık, mikrobik olması nedeniyle başka kanaryala rdan geçmesi mümkündür. Bununla birlikte, yukarıda değindiğimiz soğuk algınlığına bağlı olarak üşütme sonucu oluşması daha yaygın olarak gözlenen bir haldir. Anî ısı değişiklikleri ve bazen de akşamüstleri yaptırılan banyo sonucunda ıslak veya nemli tüylerle bir gece geçiren kanaryanın şiddetle üşüterek nezleye tutulduğu çok görülmüştür.

Tedavisi: İlk önlem olarak, kanarya ısıca daha sıcak bir yere alınmalı ve eğer başka kanaryala rla birliktey se onlardan ayrılmalıdır. Gözlerindeki çapaklar ve akıntı asitborik li suyla silinmeli, soluk almakta zorluk çektirecek oranda bir burun tıkanıklığı varsa, tuzlu suya batırılmış küçük bir tüy parçası burun delikleri ne sokularak bu tıkanıklık giderilme lidir. Bundan sonra, burun çevresine ve gözlere Sigmamyci ne merhemi sürülmeli, ancak burun delikleri nin tıkanmamasına ayrıca özen gösterilmelidir. Kuşa, B ve C vitamini yüksek besinleri n verilmesi nde, suyuna bal karıştırılarak vücut tirencini n artırılmasında yarar vardır. Bu arada, hastalık geçinceye değin suyuna her-gün bir damla Terramyci ne konulmalıdır. Hastalık arazları kaybolduk tan sonra, kafesin sodalı sıcak sularla veya asitborik li suyla güzelce yıkanıp güneşle kurutulma sı mikropların öldürülmesi açısından yararlıdır. Tedavide kuşlar için hazırlanmış "İksir Bird Nezle-Astım" şurupları olumlu sonuç verir.

 

Bronşit

Belirtile ri: Bronşitli kanaryada gözlenebilecek en belirgin araz, soluma güçlüğü, sık sık nefes alma ve Soluk alırken duyulan hırıltıdır. Hastalığın ilk devreleri nde yüksek ateş görülür. Eğer önlem alınmazsa hastalık kanaryanın ölümüne yol açabilir.

Nedenleri: Şiddetli üşütme ve soğuk algınlığı sonucunda ortaya çıkan, solunum yollarının iltihapla tıkanması şeklinde tanımlanması mümkün olan bir hastalıktır. Soğuk algınlığına ve nezleye neden olan etkenleri n erken önlem alınıp giderilme diği takdirde bronşite dönüşme olasılığı kuvvetlid ir.

Tedavisi: Tedavisi, soğuk algınlığı ve nezle tedavisin e paralel özellikler taşır. İlk önlem olarak, kanarya daha sıcak bir yere taşınır. Gagasından içeriye bir damla bal damlatılarak susaması sağlanır. İçecek olarak da içine bir damla Terramyci ne damlatılmış ve ılıtılmış sudan verilir. Nezlede olduğunca B ve C vitaminle rinin direnç artırıcı ve iyileştirici etkisinde n yararlanılmalıdır. Bu amaçla, vitamin ihtiva eden ampullerd en bir damlalık aracılığıyla birer damla alınarak içme sularına Terramyci ne'le birlikte damlatılmasından fayda görüleceği kuşkusuzdur. Kaynatılmış keten tohumu suyu da bu hastalıkta yararlanılan şifa verici bir ilâçtır. Bu amaçla, "İksir Bird Nezle-Astım"dan yararlanılabilir.

 

Astım

Belirtile ri: Kanaryanın soluk almada zorluk çekmesi, sık sık ve hırıltılı solumasıyla kendini belli eden bir hastalıktır. Astımlı kuş ötmeye karşı isteksizd ir ve ötüş kalitesin den çok şey kaybetmiştir. Genellikl e uzun süren bronşitlerden sonra ortaya çıkması tanıtıcı bir niteliğidir.

Nedenleri: Bu hastalık, yerleşmiş nezle ve bronşitin, bakımsızlık, kirli, dumanlı hava, tozlu yem, tozlu ortam gibi elverişsiz koşullar ve tedavisiz lik gibi etkenlerl e solunum organlarında kronik, iyileştirilmesi güç bir rahatsızlığa dönüşmesidir.

Tedavisi: Maalesef kronikleşmiş durumların kesin bir tedavisi yoktur. Hastalığı, henüz bronşit halindeyk en veya hastalığın henüz başlangıcındayken, yukarıda sayılan elverişsiz koşulların ortadan kaldırılması, iyi ve sürekli bir bakımın sağlanmasıyla önlemek mümkündür. Astım başlangıcında, bronşit tedavisin in yanı sıra, menthol, nane ruhu, okaliptüs buğuları yapılması, soluk açmada ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında yararlı olur. Buğu yapma şu şekilde uygulanır: Sıcak bir tuğlanın üzerine oturtulan madenî bir kap içindeki kaynar suya adları anılan soluk açıcılardan biri damlatılır. Astımlı kanaryanın bulunduğu kafes bu kabın yanına yerleştirilir ve her ikisinin üzeri tek bir örtüyle örtülerek, hasta kuşun bundan en büyük yararı görmesi sağlanır. Bu arada soluk açıcı ilâçların kanaryanın rahatsız olacağı ölçüde fazla damlatılmamasına dikkat edilmelid ir. Bunun için ilk denemeyi kendinizd e yapmalı, sizi rahatsız edecek kadar keskin ve yoğun bir buğuyu hasta kanaryaya uygulamam alısınız.
Kronikleşmemiş astımlarda hazır olarak satılan kanarya astım ilâçlarından da yarar sağlamak mümkündür.

 

Ses Kısıklığı

Belirtile ri: Kanaryada ötüşün azalması, sesin kısılması veya tümüyle kaybolması ile tanınır.

Nedenleri: Ses kısıklığının nedenleri çeşitli olmakla birlikte bunları birkaç noktada toplamak mümkündür.
1. Soğuk algınlığı, nezle, bronşit gibi rahatsızlıkların ses tellerini etkilemes i.
2. Aşın ötme, sürekli ötme sonucunda ses tellerini n arızalanması.
3. Aşırı korku, panik ve şok hallerini n sonucunda ses kaybı.
4. Ötücü kanaryala rın yanlış besleme sonucu seslerini yitirmele ri.

Tedavisi: Doğal olarak yukarıda anılan değişik nedenlere bağlı olarak görülebilen her ses kısıklığı veya ses kaybı olayında ayrı bir tedavi yöntemi uygulamak gerekir. Bunları yine aynı sıra içinde tek tek ele alalım.
1. Soğuk algınlığı, nezle, bronşit gibi rahatsızlıklarda, ses tellerini n etkilenme si sonucunda oluşan ses kayıplarında, anılan hastalıklarda alınan önlemler aynen uygulanır. Bunun yanı sıra gagasından günde bir iki damla çiy taze yumurta sarısı damlatmak yarar sağlayacaktır.
2. Aşırı ötme sonucu ortaya çıkan ses kayıplarında, hasta kanarya diğerlerinden ayrılarak sessiz, kendisini ötmeye teşvik edecek herhangi bir uyarıcının bulunmadığı, geldiği yere eş ısıda, cereyansız, havadar, huzur duyacağı bir odaya alınır. Kesin istirahat i sağlanır. Ses güçlendirici ve vitamince değerli besinlerl e kuvvet mamaları verilir. Suyuna B ve C vitamini karıştırılır. Bu amaçla hazırlanmış özel şuruplardan da yararlanılabilir. "İksir Bird Tonik" İyileşmesini hızlandırılır.
3. Eğer kanarya; bir korku, bir panik veya bir şok sonucu sesini yitirmişse, ikinci şıkta görülen önlemler alınarak kanaryanın huzuru sağlanır, geçirdiği şoku atlatması beklenir. Bu arada sağlık yemlerini n bulunduğu karma yemlerden verilmesi yarar sağlayabilir. Uygulanan yanlış besleme sonucunda da kanarya ses kısıklığı geçirebilir. Bu gibi durumlard a ses kısıklığına neden olan proteince yüksek besinler ve unlu yiyecekle r kesilir. Daha düşük değerde besinler, sağlık tohumları, ötücü kanaryala ra verilen özel karma yemler kullanılır. Başlangıçta kısa bir süre perhiz yaptırmak da yarar sağlayacaktır. Bu amaçla meyve ve yeşillik verilebil ir. Bütün bunlardan başka sık sık değindiğimiz, kanaryala rın hava akımlarına maruz kalması, soğuk suyla banyo yapması, soğuk su İçmesi, rutubetli yerde bulunması, bulunduğu yerin havasının kirli, tozlu, dumanlı, sigara kokulu olması diğer olumsuz etkilerin yanı sıra ses kısıklığına neden olabilir.

 

Romatizma

Belirtile ri: Romatizma lı kanarya, tünek üzerinde tutunamaz, düşer. Yürümekte zorluk çektiği, yürüyemediği, düştüğü yerde kaldığı, ayağa kalkamadığı görülür.

Nedenleri: Bu hastalık, nem oranı yüksek, serin ve rutubetli yerlerde sürekli yaşamak zorunda bırakılan kanaryala rla, banyo yapıp geceyi ıslak veya nemli tüylerle geçirmeyi bir alışkanlık haline getiren kanaryala rda görülür.

Tedavisi: Hastalığın oluşmasına olanak tanımamak, hastalığı tedaviden çok daha kolay olduğu için, yukarıda anılan sakıncalı durumları yaratmama k ve romatizma ya meydan bırakmamak en iyisidir. Bununla birlikte, hastalıklı kanaryanın içinde bulunduğu sakıncalı ortamdan kurtarılması, serin havalarda banyo yapmasına izin verilmeme si, geceleri ıslak ve nemli tüylerle bırakılmaması alınacak ilk önlemlerdir. Kafesin, güneş gören bir odada, güneş ışınlarının direkt vurmadığı bir yere asılması, kafes tabanının sürekli olarak kuru kumlarla örtülü olması ve kafesin nemli bırakılmaması yerinde bir tedbirdir . Tedavi olarak kanaryanın ayaklan saf alkolde eritilmiş kâfuru ile ovul-malt ve her gün tazelenen içme suyunda çeyrek aspirin eritilere k verilmeli dir. Bu arada, içinde balıkyağı bulunan kuvvet mamasından da yarar beklenebi lir.

 


ersen_cavdar

 • Ziyaretçi
Ynt: Kanarya Hastalıkları ve Tedavileri
« Yanıtla #1 : Şubat 14, 2012, 03:24:32 ÖS »

Aksırma

Belirtile ri: Kanaryayı rahatsız eden, inatçı, bir türlü giderilem eyen aksırıklar halinde kendini belli eder.

Nedenleri: Genellikl e grip, nezle veya üşütmeyle kendini gösteren burun akıntısı sonucu, kanaryanın burun delikleri nin tıkanmasıyla ortaya çıkar.

Tedavisi: Tuzlu suya batırılmış ince bir tüy aracılığıyla burun delikleri açılır ve böylece tedavi sağlanmış olur. Eğer akıntı sürekliyse, doğal olarak nezle tedavisin i de birlikte uygulamak gerekir. Dikkat edilmesi gereken nokta, burun delikleri nin temizlenm esi sırasında kuşun korkmasını asgari düzeyde tutmak ve burunu tahriş etmemekti r.

 

İştahsızlık

Belirtile ri: Kanaryada yem yemeye karşı genel bir isteksizl ik ve durgunluk la kendini belli eder.

Nedenleri: Çoğunlukla kanaryanın daha önce alışık olduğu yemin dışında bir besin rejimi uygulanma sı veya tekdüze bir yemle beslenmes iyle görülür. Bundan başka, bazı hastalıklara bağlı olarak görülen iştahsızlıklar da vardır.

Tedavisi: Kanaryanın arzu ettiği yemlerin verilmesi, çok bölmeli yemlikler de çeşitli yemler sunularak yem seçiminin kanaryanın tercihine bırakılması, iştah açıcı yeşillik ve meyveleri n verilmesi yararlıdır, iştah açma amacıyla hazırlanmış kanarya şuruplarından yararlanm ak da mümkündür. Eğer iştahsızlık belli bir hastalığın etkisiyle ortaya çıkmış bulunuyor sa, öncelikle onun ortadan kaldırılması gerekecek tir.

 

Zafiyet

Belirtile ri: Kanaryanın son derece halsiz, güçsüz ve mecalsiz olmasıyla; eski hareketli liğini, canlılığını kaybetmes iyle; ötmeye ve yeme karşı hissedili r oranda isteksiz davranmasıyla tanınır. Hastalığın ilerlemes i halinde karın derisinin rengi koyulaşır, kırmızı ve hattâ giderek mor bir renk alır.

Nedenleri: Kötü yaşama koşulları, kötü, isli, dumanlı, sigara kokulu, havasız yerler, tek türde ve yetersiz beslenme, soğuk algınlığıyla ilişkili hastalıklarda çok uzun süren nekâhat devreleri; bu devreler içindeki beslenme bozuklukl arı zafiyeti nedenleye n etkenler arasında sayılabilir.

Tedavisi: Kanaryayı elverişli koşullara kavuşturmak ve iyi bir beslenme sağlamak, alınacak başlıca önlemlerdir. Bu amaçla kanarya, temiz havalı, ışık alan, rutubette n uzak, ısısı normal bir yere alınır. İştah açıcı yem ve yeşillikler, meyveler, karma yemler, kuvvet mamalarıyla dengeli bir beslenme sağlanır. "İksir Bird Tonik" de, ötücü kuşlar için uygun vitamin-mineral bileşimiyle zafiyetin atlatılmasında yararlıdır.

 

Kabızlık

Belirtile ri: Kanaryanın her zamanki canlılığı kaybolur. Eskisi gibi tünekten tüneğe sıçramaz; o köşeden bu köşeye uçuşmaz, durgunlaşır. Yeme karşı isteksizl ik gösterir. Sık sık tüylerini kabartır. Eğer kafesteki tek kuşsa, dışkısında büyük bir azalma olduğunu ve bu dışkının normalden çok sert bulunduğunu gözlemek mümkündür.

Nedenleri: Kanaryanın beslenmes inde bir denge unsuru olarak önemli bir yer tutan çeşitli yeşilliklerin ve meyvenin düzenli bir şekilde ve haftada İki kez olarak verilmeme si halinde kabızlık baş gösterebilir. Bu arada verilen tohum karmalarında, unlu tohumlarl a yağlı tohumlar arasında iyi bir denge sağlanamaması da kabızlığın nedenleri nden biri olarak gösterilir.

Kabızlığın bir başka nedeni de, taneli yiyecekle rin öğütülmesinde gerekli bulunan kumun sağlanmamış olmasıdır. Taşlığında, taneli yiyecekle ri öğütmede yararlana cağı kumdan yoksun bulunan kanarya, sonuç olarak yiyecekle ri öğütülememiş biçimde ve katı olarak dışarıya atar. Bunun bir başka olumsuz yanı da bağırsak iltihapla nmasına neden olabilmes idir.


Tedavi: Tedavi olarak kanaryanın eksikliğini duyduğu şeyler verilir. Yeşillikler, özellikle hemen her mevsim bulunan kıvırcık salata bolca verilebil ir. Bunun yanı sıra bol oranda verilecek keten tohumu, bağırsakların işlemesini sağlayacaktır. Doğal olarak bu arada diğer yiyecekle r kabızlık hali düzelin-ceye değin kaldırılmalıdır. İçme suyuna bir miktar madensuyu karıştırılmalı veya küçük bir çay kaşığı silme olarak karbonatl a doldurulu p içme suyun da eritilere k verilmeli dir. "İksir Bird Kabızlık" bu hastalıkta olumlu sonuç vermekted ir.
Aşırı kabızlık hallerind e, gaga açılarak iki damla kadar zeytinyağı damlatmak gerekir. Bu da işe yaramazsa, tecrübeli bir kanarya meraklısı veya bir veteriner hekimin yardımıyla lavman yapılabilir. Bu lavman, küçük bir tüyün hint yağına veya zeytinyağına batırılarak çok dikkatli bir biçimde ve zorla-maksızın kanaryanın anüsüne sokulması, böylece dışkısını yapmasına yardımcı olunmasından ibarettir .

 

Bağırsak İltihaplanması

Belirtile ri: En kesin belirti, dışkılarının yeşil renkte, kokulu ve bazen de kanlı oluşudur. Karın tüylerine üflendiğinde, derisinin koyu kırmızı ve hatta mor renkte olduğu görülür. Bunların yanı sıra kanaryada genel bir keyifsizl ik, durgunluk, ötmeye ve yeme karşı isteksizl ik hali göze çarpar.

Nedenleri: Kötü beslenme, tozlu, temizlenm emiş, kirli tohumlar, bozuk nitelikli sebze ve meyveler, kokuşmaya yüz tutmuş mamalar bağırsak iltihapla nmalarının belli başlı nedenleri arasında sayılabilir. Bundan başka çok önemli bir neden de, taneli besinleri n öğütüldüğü taşlıkta yeterine kum bulunmama sı ve öğütülemeyen yem tanelerin in hastalığa sebebiyet vermesidi r.

Tedavisi: Bağırsak iltihapla nması geçirmekte olan kanarya, diğer kanaryala rdan ayrılır. Yeşillik ve meyve verilmez. Temizlenm iş özel kanarya kumu sağlanarak, taşlığın kum gereksinm esi karşılanır. Yem olarak bir süre için yalnızca patates haşlaması ve iyileşmeyi sağlamak için düzenli bir şekilde her gün değiştirilen sularına 10 damla Terramyci ne, 10 damla Fema-zatine damlatılır.

 

Bağırsak Parazitle ri ve Şeritler

Belirtile ri: Hastalığın kesin tanımı, dışkıda solucanla rın veya şeritlerin görülüp tanınmasıyla yapılır. Bu parazitle r, kanaryanın bağırsağında yaşayan; onun tüm gücünü, üreyip çoğaldıkça sömüren; zayıflamasına, halsiz düşmesine ve giderek ölümüne neden olan zararlılardır. Solucanla r azamî beş mm. boyunda, ince, iplikimse parazitle rdir. Şeritlerse bir buçuk-iki santim boyundadır.

Nedenleri: Genellikl e bozuk besinlerl e, iyice temizlenm emiş, parazitle rden arındırılmamış yeşilliklerle gelir, düzenli bir temizliğe sahip bulunmaya n kafes ve salmalard a pek çabuk ürerler.

Tedavisi: Dışkısında parazit görülen kanarya derhal diğer kanaryala rdan ayrılır. Bir gün hiç yiyecek verilmez ve yirmi dört saatin bitiminde, gagası açılıp bir damlalıkla dört-beş damla zeytinyağı içirilerek bağırsakların temizlenm esi sağlanır. Bundan başka, suları her gün tazelener ek ve günde 10 damla Sulfameza tin damlatılarak verilmeli dir.

 

Difteri

Belirtile ri: Hasta kuş genellikl e yemlik civarında durur. Yem yiyemez ama diğer kuşları da buraya yanaştırmaz. Tüyleri kabarık, karnı şişkin ve dışkısı beyaz renktedir . Gagası açılıp ağzına bakıldığında ağzının içinde ve boğazının tüm çeperinde, açık sarı renkte, gevşek, peltemsi görünümde, lekeler halinde benekler izlenir. Bu lekelerin her biri virüs yuvasıdır. Bunlar hastalığın gelişmesiyle solunum organlarına değin ilerleyeb ilir. Yutkunma ve soluma güçlükleri ortaya çıkarır. Bunun sonucu olarak da kısa bir süre içinde kanaryanın ölümüne neden olur.

Nedenleri: Hastalığa neden olan virüs çoğunlukla başka hayvanlar dan, pislikle bulaşır.

Tedavisi: Kanaryala r arasında son derece bulaşıcı bir hastalık olduğu için hastalıklı kanaryala r hemen diğerlerinden ayrılır. Henüz hastalık görülmeyenler ayrıldıkları yerde dikkatle gözlenir ve hastalığa yakalanan lar ayrıma tabî tutulur. Sağlıklı kanaryala ra besi ve vitamin değeri yüksek yiyecekle r verilerek bünyeleri güçlendirilir. Çünkü bu hastalıktan ancak güçlü bir bünyeye sahip olanlar kurtulma şansına sahiptir. Hastalığın tedavisi zor ve zahmetlid ir. Ancak bir veteriner hekimin başarabileceği beceriyi gerektiri r. Birer virüs yuvası olan her leke, kanarya zedelenme den bir neşter aracılığıyla alınır ve yok edilir. Yaralar her gün iyotlu gliserinl e temizleni r. İçme sularına Terramyci ne damlatılır ve bünyeleri vitaminle takviye edilir.

 

Bacakların Pullanması

Belirtile ri: Genç kanaryala rda rastlanılmayan bu rahatsızlık çoğunlukla yaşlı kuşlarda bacak ve ayakların aşırı pullanması, ileri hallerde ayakların şişmesi, kabarmala rın ve iltihapla nmaların ortaya çıkmasıyla belirleni r. Hasta kanarya neşesizdir. Hareketle rinde ve davranışlarında huzursuzl uk sezilir. Tüneğin üzerinde durmakta, tüneği kavramakt a zorluk çeker. Bu nedenle kafes tabanında durduğu süreler tünekte durduğu sürelerden daha fazla olmaya başlar.

Nedenleri: Hastalığı oluşturan bir tür virüstür. Kanaryanın direncini n azalması, vitamin ve besin yetersizl iğiyle pislikten kaynaklan an bir hastalıktır.

Tedavisi: Hasta kanarya derhal diğerlerinden ayrılmalıdır. Bulunduğu kafes sodalı veya permangan atlı suyla dezenfekt e edilerek güneşte kurutulup havalandırmalıdır. Hasta kuşun tedavisin e gelince, kanarya sağlık koşullarına uygun bir yerde bulunduru lmalıdır. Ayaklara ve bacaklara her gün % 3'lük asitborik li suyla banyo yaptırılmalı, iyice kurulandıktan sonra da kükürtlü vazelin yumuşatılarak dökülen pullar temizlenm elidir. Çünkü virüsler bu pulların arasına girip yuvalanmıştır. Yapılan temizleme işleminden sonra bacaklara ve ayaklara Terramyci ne Merhem sürülmelidir. Bu işlemi, hastalık arazları kaybolduk tan sonra, daha bir süre sürdürmek gerekir. Bu arada hasta kanaryanın besinine büyük özen gösterilmeli, vitamin değeri yüksek besinler ve yeşillik verilmeli dir.

 

Damla Hastalığı (Nikris)

Belirtile ri: Hastalığın ilk belirtisi, parmakların oynak yerlerind e gözle görülebilen şişliklerin oluşmasıdır. Bu ağrılı bir şişliktir. Kanarya son derece rahatsız ve huzursuzd ur. Tünekte durmakta ve yürümekte zorluk çeker. Rahatsız olan ayağını yukarıya doğru toplar. Giderek uçmakta dahi sıkıntı çektiği görülür. Tüylerinin rengi değişmeye, esmerleşmeye yüz tutar.

Nedenleri: Bu hastalık çoğunlukla yaşı ilerlemiş kanaryala rda görülmekle birlikte, nedeni, yanlış beslenme ve elverişsiz koşullarda yaşamaktır. Rutubetli yerlerde, çok dar kafeslerd e hareket etme olanağından yoksun olarak yaşayan, sürekli yüksek değerde besin alan ve bunları yakamayan kanaryala rda bu hastalığa daha sık rastlanır.

Tedavisi: Hasta kanarya derhal geniş bir kafese alınarak daha fazla hareket etme imkânı tanınır. Mamalar ve proteince yüksek besinler kesilir. Bol miktarda yeşillik verilir. Bu olanaklar tanındığında hasta kanaryada hızlı bir iyileşme görülür.

 

Dil Altı Hastalığı

Belirtile ri: Bu hastalığa tutulan kanaryanın yem yiyemediği ve ötmediği görülür.

Nedeni: Çoğunlukla kanaryala ra verilen yemlerin temizlenm emiş ve tozlu oluşuyla, içinde yabancı maddeleri n bulunması bu hastalığı nedenler. Yem içinde bulunan tahriş edici maddeler, kanaryanın dilaltını tahriş eder; bazen de iltihapla nmasına neden olur.

Tedavisi: Eğer hastalık henüz birinci aşamadaysa, yani yalnızca tahriş olma söz konusuysa, kanaryanın gagasından içeriye, dilinin altına değecek biçimde bir iki damla limon suyu damlatmak ve sularına birkaç gün limon damlatara k vermek iyi gelecekti r. Tabii bu arada yemlerin uygun nitelikte olmasına da dikkat edilir. Eğer dilaltında iltihapla nma varsa, bir iğne iyice yakılır, ucu saf alkolle silinir ve çok dikkatli olma koşuluyla bununla iltihaplı kıstın delinerek cerahat akıtılır. Suyuna Sulfameza tin damlatılır.

 

Kuyruk Hastalığı

Belirtile ri: Kanaryanın arkasında, kuyruğunun üstünde bulunan ve kanaryanın tüylerini parlatmad a kullandığı yağı salgılayan bir bezin şişme halidir.

Nedeni ve Tedavisi: Kanarya sağlıklı olduğu devrelerd e, bu salgı bezinin üzerine gagasıyla bastırarak yağ çıkartır ve bununla tüylerini parlatır. Ancak hasta olduğu zamanlard a doğal olarak bu işlemi ihmal eder. Bunun sonucunda da kullanılmayan yağla dolan beze şişer. Bazı kanarya meraklılarının yaptığı gibi, bu bezeyi iğneyle delerek yağı akıtmak son derece yanlıştır. En iyisi ılık suyla hafifçe bastırarak, beze üzerine sıcak kompres yapılmalı, da-ha sonra bu kısım kurulanar ak yumuşatıcı bir yağ, örneğin vazelin veya bademyağı sürülmelidir. Hastalığın tedavisi için bu yeterli bir önlemdir.

 

Yumurtlam ada Güçlük Çekme

Belirtile ri: Genel görünüm olarak kanaryala r, ilk çiftleşmeden bir hafta sonra İlk yumurtayı verirler. Bu süre en fazla on ilâ on bir güne kadar çıkabilir. İlk döllenmeden itibaren on bir gün geçtiği halde yumurtlam ayan dişinin davranışlarını incelemek gerekir. Dişi kanarya hiç tünekte tünemiyor, çoğunlukla kafes tabanında sıkıntılı bir vaziyette durup tüylerini kabartıyorsa, "yumurtlam ada güçlük çektiğine" kanaat getirebil iriz.

Nedenleri: Kadınlardaki ilk doğum gibi, kanaryala rda da ilk yumurtlam ada biraz zorlukla karşılaşmak doğal sayılabilir. Çünkü dişi kanarya henüz gençtir, yumurtanın geleceği kanal normal genişliğe ulaşmamış ve açılmamıştır. Yardımla bu düzelebilir. Bazen de dişi kanarya yapısal bir bozukluğa sahiptir ve yumurta kanalları yumurtanın geçemeyeceği kadar dar bulunmakt adır veya yumurta normalden fazla iridir.
Dişi, kışı soğuk yerde geçirmiş ve gerekli beslenmey i görememişse veya herhangi bir nedenle üşütmüş ve yumurta yolunda bir iltihapla nma meydana gelmişse, yine yumurtlam a güçlüğüyle karşılaşırız.

Tedavisi: Rahatsızlık kesin olarak tanındıktan sonra yapılacak ilk iş bazı basit uygulamal arda bulunmaktır. Ürkütülmeden yakalanıp avuca alınan kanaryanın karın kısmına soğuk su akıtılır, böylece gevşek karın kaslarının bu anî ürpermeyle çalışarak yumurtanın dışarı atılması sağlanmak istenir. Eğer bunda başarı sağlanmazsa, bu kez dişi kanaryanın arkası, deride yanık meydana getirmeye cek bir sıcaklıkta buhara tutulur. Gevşeyen ve genişleyen kanaldan yumurtanın çıkması böylece mümkün olabilece ktir. Ancak bu önlem de bir yarar sağlamamışsa, bu kez zeytinyağına batırılan bir kuyruk tüyü yumurta kanalına sokularak yumurtanın dışarı çıkabilmesi için bir kayganlık oluşturulur. Bütün bu önlemler çoğu kez başarılı olmakta ve dişinin yumurtlay abilmesi sağlanmaktadır. Ancak bazen istenilen sonuç alınamamaktadır. Böyle durumlard a gecikilme den bir veteriner hekime başvurulmalıdır. Kanaryanın kanal yöresine dıştan yapılan baskıyla yumurtanın kırılması, çoğu kez üzücü durumlara yol açar. Bu yönteme mecbur kalmadıkça başvurmamak gerekir.

 

Kabuksuz Yumurtlam a

Belirtile ri: Adından da anlaşıldığı üzere hastalığın belirtisi, tanımlayıcı başka belirtile re gerek duyurtmay acak kadar açıktır. Dişinin yuvaya bıraktığı yumurtanın üzerinde kireçli kabuk oluşmamış bulunmakt adır. Üzerinde yalnızca bir zar-kabuk vardır ki, bu kuluçka için yetersizd ir.

Nedenleri: Tahmin edeceğiniz gibi, bütün bir kış mevsimi boyunca dişiye gerekli besinin verilmemiş olması ve çiftleşme devresine dişi kanaryanın zayıf bir bünyeyle girmiş bulunması en önemli nedendir.

Tedavisi: İyi bir döl için dişi kanaryanın kışı tercihen ısısı 16–17 santigrat lık, temiz havalı ve rutubetsi z bir odada geçirmesi, karma yemlerle ve kuvvetlen dirici mamalarla iyi bir beslenme görmesi gerekir. Bu mamaların içine, yumurta kabuğu, mürekkepbalığı kemiği tozu gibi kireç ve fosfor bulundura n maddeleri n konması unutulmam alıdır.

ersen_cavdar

 • Ziyaretçi
Ynt: Kanarya Hastalıkları ve Tedavileri
« Yanıtla #2 : Şubat 14, 2012, 03:26:28 ÖS »
Güneş Çarpması

Belirtile ri: Güneş altında duran kafeslerd e bir de bakarsınız ki kanaryanız kafesin dibinde boylu boyunca yatıyor, hiçbir kıpırdama yok. Bu bir güneş şokudur. Hiçbir yerinin tutmadığı, felç halinin görüldüğü olaylar da vardır. Eğer önlem alınmaz ve uzun süre bu durumda bırakılırsa kanarya ölebilir de.

Nedenleri: Kanaryala rın direkt güneş ışığı alan yerlerde ve 24 santigrat tan yukarı ısılarda bırakılmamaları gerektiğine değinilmişti. Fazla sıcaklık ve dik gelen güneş ışınları kanaryayı fazlasıyla rahatsız eder; aşırı hallerde hastalanm asına neden olur.

Tedavisi: İlk iş olarak kanarya direkt güneş ışığı almayan ve ışın sıcak olmayan bir yere alınmalı. Başı, ayakları ispirtoyl a ıslatılmalı ve masaj yapılmalıdır. Böylece serinleme si ve kan dolaşımının normale dönmesi sağlanmış olur. Ağzının açılarak iki damla gliserin damlatılmasında da yarar vardır.

 

Tüy Değişimi (Karın Ağrısı)

Öncelikle belirtmel iyiz ki "tüy değişimi" bir hastalık değildir; her yıl bütün kuşların geçirdiği normal bir fizyoloji k yenilenme dir. Ancak, iyi bir bakım ve beslenme olanağına sahip olmayan kanaryala r bu devrede zarar görmeye mahkûmdurlar. Temmuz ayı ile eylül ayı arasında geçirilen bu olay, kanarya iyi bir bakım altında ise hiçbir iz bırakmadan kolaylıkla atlatılır.
O yılın yavruları olan genç kanaryala r bu devreyi pek hafif geçirirler. Fazla tüy değiştirmezler. Bu nedenle de bünyeleri sarsılmaz. Daha ileriki yaşlarda bulunan kanaryala r, önce kuyruk ve kanat, sonra vücut ve en son olarak kafa tüylerini değiştirerek yeni ve parlak tüylere sahip olurlar. Bütün bu oluşumun süresi normal olarak iki ay kadardır. Bu devre içinde kanarya son derece halsizleşir. Hareketli liği azalır, ötmez olur. Tüy dökümü süresince kanaryala r çok iyi bakılmalı, soğuktan, hava akımlarından, ani ısı düşmelerinden titizlikl e korunmalı, beslenmel erine büyük özen gösterilmelidir. Özellikle serin sonbahar gecelerin den korumak amacıyla geceleri kafes üstünün hava geçiren yün örtülerle sıkıca örtülmesinde yarar vardır. Tüy dökümü süresince, yeşillik ve meyveler azaltılır. Kenevir, turp ve hardal tohumu yemlerden çıkartılır. Kuvvet mamaları, kuşyemi, dan, marul tohumu ve keten tohumu verilir. Sularına, hastalıklardan korumak üzere Terramyci ne ve vitamin damlatılmasında yarar vardır. "İksir Bird Tonik", kuşların tüy atımını kolaylaştıran, bu süreyi kısaltan hazır bir İlâç olarak yarar sağlar.
Kanaryayı tüy değişiminden çabuk çıkartmak için, bazı yetiştiricilerin karşı çıktığı, bazılarının çok tuttuğu bir yöntem vardır. Bizde Barbar Metodu adıyla anılan bu yöntem, tüy dökümü süresince kanaryayı, üzeri kalın bir örtüyle kapanmış bir kafesin içinde tutmaktan ibarettir . Kafesin altı temizlenm ez ve beslenme çok az bir ışığın bulunduğu kafesin içinde, örtü altında sürdürülür. Bu örtü, kafesin içindeki ısıyı sabit ve kafesin içini karanlık tutar. Bu iki etkenin tesiri altında kanarya, tüy değişimini beş hafta içinde tamamlar.


İshal

Belirtile ri: En Önemli belirti, kanaryanın dışkısıdır. İshal olmuş bir kanaryanın dışkısı sulu ve beyaz renklidir . Bunun yanı sıra, sık sık kaka yapma, durgunluk, halsizlik devamlı tüylerini kabartara k durması ve yiyecek yememesi yan belirtile r olarak dikkat çeker.

Sebepleri: Kanaryanın üşümesi, soğuk su içmesi, soğuk ve ıslak yeşillik yemesi, fazla oranda yeşillik yemesi, yediği yiyecekle rin bozuk vasıflı, çürümeye yüz tutmuş olması ishalin nedenleri arasında sayılabilir.

Tedavi: Ishal türü hastalıklarda kuşun halsiz düşmesi ve çabuk hastalanm ası kaçınılmazdır. Bu hastalık süreci ölüme kadar dahi gidebilir . Bu konuda alınacak ilk önlem, verilmekt e olan mama, yeşillik, meyve gibi, bağırsak bozukluğuna neden olabilece k yiyecekle ri kesmek, sade bir besin düzeni uygulamak tır. Bu amaçla haşlanmış patates ve yalnızca kuşyemi vermek yeterlidi r. Diğer tüm yemler kaldırılmalıdır. İçme suyu olarak, iyice haşlanmış ve tülbentten süzülmüş pirinç suyu vermek büyük yarar sağlar.
Benim size önerebileceğim ilaç kendimin kullandığı etkili bir ilaç olan ENDOSIN. Bu ilaç çocuk ishali için kullanılmakta olup, eczaneler den temin edebilirs iniz. Ayrıca COXIDIN ya da TETRAMEZA TIN adlı ilaçları da bu amaç için kullanabi liriz. Bu ilaçlar tavuk ishali için kullanılmakta olup, kanarya ve muhabbetk uşları içinde kullanılabilir. Bu ilaçların kullanımları ise: yarım suluğun içine 8–10 damla (tablet olanın mercimek büyüklüğünde suluğun ağzına) koymalıyız ve iki günde bir ishal bitene kadar değiştirmeliyiz. İshal bitiminde ilacı vermeyi de kesmeliyi z. Bu arada B ve C vitamini vermeyi de ihmal etmemeliy iz. Bundan başka her gün tazelenme si koşuluyla içine beş damla Terramyci ne ve 10 damla Sulfameza tin damlatılmış su vermek de mümkündür. "İksir Bird İshal" de, ötücü kuşlar için hazırlanmış etkili bir ilâç olarak ishallerd e yarar sağlar. Bu arada kanaryanın dışkısı dikkatle kontrol edilmelid ir.
Hastalık kesildiğinde önce ilâçlar kesilir. Yiyecekle r tedrici usulle yavaş yavaş çeşitlendirilir. Bir iki hafta yeşillik, meyve ve mama vermemek yerinde olur.
Ayrıca kuşun suluğuna her gün değiştirilen demli çay koymak, suyun içerisine küçük bir parça kireç (tebeşir parçası veya duvar sıvası vs. olabilir) atmak, bir süre kafese bayat ekmek koymak da kısa süreli geçici çözümler olabilir.


Tüy dökülmesi

Belirtile ri: Kuşun vücudundaki tüyler (özellikle kafası ve boynundak i tüyler) dökülür. Eğer parazitte n dolayı dökülme varsa sürekli bir kaşıntı da gözlenir. Kuşun halsiz, isteksiz olması ötüşünü kesmesi ve kafes içerisinde durgun olduğu gözlenir. Ancak dişi kuşun yumurta üzerinde yattığı dönemlerde göğüs altında görülen dökülmeler normaldir .

Sebepleri: Kanaryala rda tüy dökümü pek çok nedenden olabilir. Normalde tüy dökme mevsimler i Ağustos, Eylül aylarıdır. Bu aylar dışındaki dökümlere "ara tüy dökümü " adı verilir. Kanaryanın tüye girmesi bir kaç sebepten olabilir.
1- Eğer kanaryanın bulunduğu yer hava almıyorsa yani kuşun sürekli kapalı bir ortamda kalmasından dolayı olabilir.
2- Kuşa verilen yem ve yiyecekle rin çok kuvvetli olması sonucu hayvanın bünyesinin aşırı yüklenmesi olabilir.
3- Sürekli değil ama aşırı dökülme varsa hastalık kapmış olması ya da kaşıntısı varsa parazit gibi bir nedenden dolayı da tüy dökebilir.
4- Mevsimsiz tüy dökümleri yem değişikliğinden olabileceği gibi yer değişikliğinden de olabilir.
5- Kanarya kızgınlık dönemine geldiğinde de tüy dökebilir, özellikle 2 yıl gibi uzunca bir süre eşe atılmamışsa kuş sıkıntısından tüy dökebilir.

Tedavi: Yukarıdaki sebeplerd en kuşunuza uygun olandan sonuca ulaşabilirsiniz.
Kuşun tüyden çıkmasına yardımcı olmak için,
1- 4 adet yemlikten birisine kenevir tohumu, diğer üçüne normal kanarya yemi koyularak bol bol marul türü yeşillik verilmeli .
2- Banyosunu eksik etmemeli, banyo suyunu her sabah değiştirmeliyiz.
3- Vitamin takviyesi ne ihtiyaç duyulabil eceğinden AVISOL adlı vitamin ilacından 15 günde bir yarım suluğa 10 damla verilmeli ve suluk iki günde bir değiştirilmelidir.
4- Eğer yem değiştirildi ise eski kullanılan yeme dönülmelidir. Kuşun zayıf düştüğü bu dönemlerde bol bol yeşillik ve meyve ile birlikte karışık yem verilmesi iyi olur.
5- Parazit durumunda ise parazit dökücü toz ilaçlardan kullanılmalıdır Haftada en az bir kere de banyo yapması sağlanmalıdır.
6- Kuş havadar bir yere konulmalı ancak rüzgâr alan esintili bir yere konulmama sı da kuşun sağlığı açısından önemlidir.
7- Eğer uzun süredir yanlız ise eşleştirmenizde kuşunuzun doğal sağlığı yönünden faydalı olur.

ALINTIDIR ...
« Son Düzenleme: Şubat 14, 2012, 03:27:00 ÖS Gönderen: ersen_cavdar »

ersen_cavdar

 • Ziyaretçi
Ynt: Kanarya Hastalıkları ve Tedavileri
« Yanıtla #3 : Şubat 14, 2012, 03:54:53 ÖS »
Kuruma:
Bu hastalık halsizlik ve Göğüste kuruma olarak çoğunlukla ölüm halinde görülür. Kesin tedavisi olan bu ilaçlarla aynı zamanda Baytiril’in çözemedigi problemle r için de etkilidir . Çok genis etkili birçok hastalığa iyi gelen bir antibiyot iktir.

Biteral tablet: Bir tablet 8 eşit parçaya bölünür, bir parça bir sulukta eritilere k 8 gün boyunca kuslara verilir. (Her gün 1 / 8 verilir.)


Kemal İS

 • Ziyaretçi
Ynt: Kanarya Hastalıkları ve Tedavileri
« Yanıtla #4 : Şubat 14, 2012, 04:32:23 ÖS »
Ersen paylaşım için teşekkürler..Kanaryalar hakkında bilgileri ni ve yaşadıklarından faydalana cağımızdan eminim  ;)

bedri vedat

 • Ziyaretçi
Ynt: Kanarya Hastalıkları ve Tedavileri
« Yanıtla #5 : Şubat 26, 2012, 04:00:08 ÖS »
Ersen bey,
Kanarya besleyenl er için oldukça faydalı ve pratik bilgiler.
Paylaşım için tşk ler

Çevrimdışı aydemir aydın

 • Yönetici
 • MASTER
 • *****
 • Toplam İleti: 6033
 • Performans +0/-0
 • Cinsiyet: Bay
 • Meslek: Ziraat müh.
Ynt: Kanarya Hastalıkları ve Tedavileri
« Yanıtla #6 : Ocak 29, 2014, 01:17:58 ÖS »
    Kuruma Sendromu kuşun bünyesini hızla düşüren, etini, kasını eritip göğsünü bir bıçak sırtı gibi kurutan ve nihayet kuşu öldüren bir sendrom.  Kurumaya neden olan MEGABACTE RY ASLEN BİR BAKTERİ DEĞİLDİR.  Fungus türevi bir iç mantardır. Seneler önce ilk mikroskob ik incelemel erde bakteri zannedilm iş ve diğer bakterile rden iri olduğu için adına megabacte ry denilmiştir. Dolayısı ile aslen bakteri olmadığı için hiçbir antibakte riyel tedavi etkin olamaz. Antibiyot ik vermek aksine zaten bünyesi düşmüş olan kuşcağızı yormaktan başka hiçbir işe yaramayac aktır.

Kuruma yeni yakalanan kuşlarda stres nedeni ile daha çok görülmekle birlikte kafese alışkın kuşlarda da bilhassa strese giren kuşun bünyesindeki düşme nedeni ile vukuu bulur. İki tipi olan fungal bir illettir. Akut ve kronik kuruma.  Akut olanda kuş birden kabarmaya ve kanat altı yapmaya başlar, bir iki gün içerisinde ölür. Kronik formunda ise kuş sahibi farketmek sizin günden güne erir, göğsünde et kalmaz. Besinlerd en yararlana mayan vücudu son olarak kasları da besin olarak kullanır. Kronik formda bu zayıflama, kuş son ana kadar tepkisel hormon salgıları nedeni ile neşesini korumaya çalıştığı ve tüyleri nedeni ile farkedilm ez. Kuş nihayetin de hazin bir şekilde ölür. Ölüsü ele alındığında göğsünün bıçak sırtı gibi yalnızca bir deri bir kemik kalmış olduğu farkedili r. Kuş son anlarında ızdırabını gizleyeme z, vücut ısısını dengeleye mediği, kendisini sıcak tutacak izotik enerjisin i tükettiği için üşür ve bu nedenle kabarır. Bir süre sonra kanat altı da yapmaya başlar.


Hasta olan kuşa yapılacak ilk işlem kuşu içerisine 25W bir soft ampul sarkıtılmış ve etrafı streçle çevrilmiş bir hasta kafesine almaktır. Kafesi sardığınızda Streçi hava sıcaklığına göre yaklaşık bir kafes kapısı ölçüsünde yalnız tek tarafından yırtarak açınız. Genel olarak verdiğim bu tarif yazın ya da kışın bulunan ortamın sıcaklığı vb. değişkenlerden dolayı değişecektir. Ancak baz alacağınız değer hasta kafesinin ısısı, kuşu tığ gibi yapacak ve gagasını hafif aralayaca k sıcaklıkta olmalıdır. Kuş sıcaktan kafesin tabanına serilecek kadar havasız ve sıcak olmamalıdır. Hasta kafesinde tasarrufl u ampul kullanmayınız; çünkü tasarrufl u ampuller ısı vermeyece ktir. Mümkünse soft mum ampul kullanılmalıdır ki, hem ısı vermesi bakımından hem de üzeri beyaz olup teli kuşun gözünü almayacağından tercih nedenidir . Kuşu bu şekilde hazırladığınız kafese alınca suluk takacağınız kısımdaki streci hafif yırtıp suluğu ampulden mümkün olan en uzak mesafeye takmalısınız. Kuruma sendromu fungal bir hastalık olduğu için ornisid içeren antifunga l solisyonl ar ile tedavi edilmelid ir.


Gerçek kullanımı 250 mg olan tek bir biteral  tablet 6 eşit parçaya bölünür, her gün tek parçası normal ölçüde bir sulukta sıcak su kullanmad an eritilip karıştırılmak suretiyle kuşa verilir. Kuşun durumu ilerlemiş ise biteral hap bir kaşık yardımı ile başka bir kaşığa kazınarak yalnızca tek bir aspura tohumu ölçüsünde toz haline getirilir . Üzerine bir kaç damla klorsuz su damlatılıp, damlalığa çekilerek kuşa içirilir. Bu işlem yapılsa da yapılmasa da altıda bir hap hergün suyuna uygulanır. Bu tedavi 8 gün kadar uygulanır. Tedavinin doğru yapılması kuşu bir iki gün içerisinde canlandıracaktır; ancak sakın kuş düzeldi diye uygulamayı yarım bırakmayınız. Her halükarda floradaki maya tamamen yok edilmeden tedaviyi kesmiş olursunuz ki; daha sonra yeniden uygulasanız da biteralin etken maddesi olan ornicide bağışıklık kazanan fungus daha kuvvetli bir şekilde kuşu düşürür. Sekiz gün boyunca hergün yeniden verilen biteral uygulamasından sonra kesinlikl e DYZM-E 256 uygulamalısınız. Daha sonra birkaç gün supervit ya da poliford tarzı bir vitamin vermeniz ile tedavi sonlanır.


.

Çevrimdışı aydemir aydın

 • Yönetici
 • MASTER
 • *****
 • Toplam İleti: 6033
 • Performans +0/-0
 • Cinsiyet: Bay
 • Meslek: Ziraat müh.
Ynt: Kanarya Hastalıkları ve Tedavileri
« Yanıtla #7 : Ocak 29, 2014, 01:27:12 ÖS »
       İlaç son çaredir! Verilen her ilaç kuşun doğal florasını ve vücudun yararlı zararlı bakteri dengesini bozacaktır. Kuşun yeniden o dengeyi kurması esaret altındaki olanakları doğadaki kadar zengin olmadığı için çok meşakkatli olacaktır. Antibiyot ik, Antibacte riyel ve Antifunga l tüm ilaçlar içlerinde enfroksas in, flukonazo l, tetracycl in, ornisidas id vb doğal olmayan kimyasal element ihtiva eder. Aslen doğanın parçası olması gereken kuşlarımızın doğada bu kimyasall arla direk diyaloğu yoktur.

       İlaçlardan sonra derhal vitamine geçilmez. Oysa klişe bir hareketle antibiyot ik sonrası hemen vitamin kullanılacak diyor herkes.

        Probiyoti k vereceksi niz! Çünkü antibiyot ik ile floradaki tüm oranları altüst ettiniz! Yararlı bakterile ri yok ettiniz! Önce bu dengeyi tekrar oluşturmak için gereken bakteri mayasını kuşun organizma sına bir bulaştırın, daha sonra vitamin veriniz. Söz gelimi antifunga l bir uygulama yapmış iseniz, kuşunuz düzelmiş görünüyor olsa da kuşun bünyesinde mutlak suretle bir miktar fungus hala vardır. Bilhassa megabacte ry türü fungus tipleri çok inatçı ve arsızdır. Siz ilaç uygulamasından sonra probiyoti k vermeden vitamine direk geçerseniz bu bir miktarcık kalmış fungusa yeniden güçlenme ve azma imkanı sağlamış olursunuz . Nihayetin de henüz probiyoti k vermemiş olduğunuz için fungusu engelleye cek bakteri de olmadığından kuş birkaç hafta sonra tekrar çökecek ve bu sefer ilaca bağışıklık kazanmış olan megabakte riden kurtarma imkanınız da zorlaşacaktır.


.       

Çevrimdışı aydemir aydın

 • Yönetici
 • MASTER
 • *****
 • Toplam İleti: 6033
 • Performans +0/-0
 • Cinsiyet: Bay
 • Meslek: Ziraat müh.
Ynt: Kanarya Hastalıkları ve Tedavileri
« Yanıtla #8 : Ocak 29, 2014, 01:30:48 ÖS »
      Supervit vb. yüksek vitamin kombinasy onları tavuk üretim çiftlikleri ve küçükbaş hayvan tesisleri gibi yerler için hazırlandığı üzere yoğunluğu yüksek kombinasy onlardır. Bu nedenle 1 litre suya yarım çay kaşığından fazla verilmeme lidir. Bu tarz vitaminle rde selenyum miktarı düşüktür, E vitamin değerleri diğer vitaminle r ile ters bileşke yaratabil eceği üzere E vitamini ya yoktur ya da çok düşüktür.


.

Çevrimdışı aydemir aydın

 • Yönetici
 • MASTER
 • *****
 • Toplam İleti: 6033
 • Performans +0/-0
 • Cinsiyet: Bay
 • Meslek: Ziraat müh.
Ynt: Kanarya Hastalıkları ve Tedavileri
« Yanıtla #9 : Ocak 29, 2014, 01:32:21 ÖS »
       Esaret altındaki kuşlara ufak kafeslerd e nijer, ayçekirdeği türü karbonhid rat yönünden çok zengin tohumlar fazla verilmeme lidir. Ufak kafeslerd e kuşun organizma sı bu karbonhid ratların oluşturduğu yüksek enerjiyi yakamaz! Haliyle bünyede kaos oluşturursunuz ve karın yangısına neden olursunuz .


.


Çevrimdışı aydemir aydın

 • Yönetici
 • MASTER
 • *****
 • Toplam İleti: 6033
 • Performans +0/-0
 • Cinsiyet: Bay
 • Meslek: Ziraat müh.
Ynt: Kanarya Hastalıkları ve Tedavileri
« Yanıtla #10 : Ocak 29, 2014, 01:33:48 ÖS »
          Vitamin vb... uygular iseniz doğal vitaminle ri öneririm. Ancak illa ki suluğuna vitamin koyacaksa nız camı koyu renkli sulukları tercih ediniz. Unutmayınız ki vitamin gün ışığı gördüğü an hızla bozulmaya başlar. Kuşlar ilk bir iki saat içerisinde ne içtilerse o kardır. Daha sonra sulukta bekletmen iz sadece bozulmuş ve içerisinde bakterile r oluşmuş bir suyu kuşlarınıza içirmek olacaktır.


.

Çevrimdışı aydemir aydın

 • Yönetici
 • MASTER
 • *****
 • Toplam İleti: 6033
 • Performans +0/-0
 • Cinsiyet: Bay
 • Meslek: Ziraat müh.
Ynt: Kanarya Hastalıkları ve Tedavileri
« Yanıtla #11 : Ocak 29, 2014, 01:34:41 ÖS »
          Tüneklendirmelerde elastikiy ete önem verin! Unutmayın doğada kuşlar iki tarafı kazık gibi sabitlenm iş sopalara konmuyorl ar. Doğada kondukları dallarda hep bir esneme vardır nedenle doğadaki kuşların ayaklarının altı muntazamdır. Kafeslerd ekilerin ayaklarının altına bakınız, yayvan ve deforme olmuş bir ayak tabanı göreceksiniz. Günde yüzlerce kere atladığı tüneği belli bir oranda esnemelid ir.


.

Çevrimdışı aydemir aydın

 • Yönetici
 • MASTER
 • *****
 • Toplam İleti: 6033
 • Performans +0/-0
 • Cinsiyet: Bay
 • Meslek: Ziraat müh.
Ynt: Kanarya Hastalıkları ve Tedavileri
« Yanıtla #12 : Ocak 29, 2014, 01:36:07 ÖS »
      Kuşhanelerinizde, kümeslerinizde suntalam türü malzeme kullanmayın! Bu tür imal edilmiş salma ve kafeslerd en uzak durun. Suntalam türü malzemele r yapılırken talaş benzomin vb... kimyasal maddeler kullanara k sıkıştırılır ve benzomin türü kimyasall ar bizim fark edemeyeceğimiz ancak kuşun sağlığını çok olumsuz etkileyen kokulara mahal verirler. Aynı zamanda içleri nemlendiğinde küf mantarlarına ve değişik asalaklar a üremeye uygun zemin yaratırlar.


.

Çevrimdışı aydemir aydın

 • Yönetici
 • MASTER
 • *****
 • Toplam İleti: 6033
 • Performans +0/-0
 • Cinsiyet: Bay
 • Meslek: Ziraat müh.
Ynt: Kanarya Hastalıkları ve Tedavileri
« Yanıtla #13 : Haziran 30, 2015, 06:41:18 ÖS »
güncel.